Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608
 • Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư sang Canada

  Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư sang Canada

  29/06/2022
  Tổng cục Thống kê cho biết đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2022 có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 180,2 triệu...
 • Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư sang UAE

  Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư sang UAE

  27/06/2022
  Theo thông tin từ https://vi.wikipedia.org/: Kinh tế Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất là nền kinh tế công nghiệp phát triển. Nước này là một trong những nước phát triển nhất trên thế giới,...
 • Thủ tục đầu tư sang Trung Quốc

  Thủ tục đầu tư sang Trung Quốc

  26/06/2022
  Theo số liệu thống kê của Bộ kế hoạch- Đầu tư, Tính đến năm 2014, Việt Nam mới có 13 dự án đầu tư sang Trung Quốc với tổng vốn đăng ký là 15,93 triệu USD chủ yếu tập trung trong lĩnh...
 • Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư Campuchia

  Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư Campuchia

  26/06/2022
  Campuchia là đất nước có tiềm năng phát triển lớn và đây là cơ hội để các nhà đầu tư Việt Nam  đầu tư sang Campuchia. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch- Đầu tư thì đến ngày...
 • Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư sang Lào

  Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư sang Lào

  10/05/2022
  Tổng cục Thống kê cho biết đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2022 có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 180,2 triệu...
 • Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư sang Đức

  Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư sang Đức

  26/04/2022
  Theo số liệu thống kê của năm 2020 thì Đức là một trong những quốc gia đứng đầu nhận dòng tiền vốn của Việt Nam. Số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho biết các...

Đối tác chiến lược