Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608
 • Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

  Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

  16/09/2021
  Hiện nay có nhiều chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO mà doanh nghiệp có thể lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất và kinh doanh của mình như: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO...
 • Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  19/08/2021
  Hiện nay, có rất nhiều hệ thống quản lý chất lượng mà doanh nghiệp sử dụng, một trong những hệ thống được doanh nghiệp sử dụng phổ biến là ISO 9001:2015. Để được cấp ISO 9001:2015 thì doanh...
 • Thủ tục xin giấy chứng nhận ISO

  Thủ tục xin giấy chứng nhận ISO

  31/12/2019
  Hiện nay, để tăng khả năng cạnh tranh cũng như tạo niềm tin cho khách hàng, đối tác về khả năng quản lý hiệu quả dây chuyển sản xuất, quá trình cung ứng dịch vụ thù nhiều doanh nghiệp đã xây...

Đối tác chiến lược