Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

Hiện nay có nhiều chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO mà doanh nghiệp có thể lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu sản xuất và kinh doanh của mình như: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, ISO 45001:2018, ISO 27001, ISO 14001:2015. Vậy trong lĩnh vực nào thì doanh nghiệp sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001. Luật P&P xin cung cấp tới quý khách hàng bài viết đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn IS0 45001.

Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 là gì?


- Đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 là việc Doanh nghiệp được 01 Tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 45001 khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định về cấp chứng chỉ.

- Chứng nhận ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), nhằm mục đích cải thiện an toàn và sức khỏe cho nhân viên và các bên có liên quan.

- Têu chuẩn ISO 45001 là Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001 được ban hành năm 2018 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Tiêu chuẩn này được phát triển dựa trên nền của tiêu chuẩn OHSAS 18001 do đó nó có những cải tiến phù hợp với xu thế ngày nay. Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 có cấu trúc bậc cao (bậc 10), nó được áp dụng được cho tất cả mọi tổ chức hoạt động ở mọi lĩnh vực khác nhau. Hiện nay có thể nói chứng nhận ISO 45001:2018 thay thế cho chứng nhận OHSAS 18001

Những doanh nghiệp nào phải thực hiện đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001


- Việc thực hiện đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ tùy thuộc theo nhu cầu của doanh nghiệp

- Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức mong muốn thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý ATVSLĐ nhằm cải tiến an toàn, vệ sinh lao động, loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro ATVSLĐ (kể cả các khiếm khuyết hệ thống), tận dụng các cơ hội ATVSLĐ, và giải quyết sự không phù hợp của hệ thống quản lý ATVSLĐ liên quan đến các hoạt động của mình.

Lợi ích khi thực hiện đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001


- Các tổ chức là người chịu trách nhiệm về sức khỏe, sự an toàn của nhân viên và những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức. Và vì thế, các công ty phải cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm thiểu sự cố tai nạn, chấn thương và bệnh lý gây nên bởi công việc, cũng như liên tục cải tiến hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý An toàn- Sức khỏe- Nghề nghiệp (OH&S)

- Giảm sự cố thương tích liên quan đến công việc, bệnh nghề nghiệp và tử vong.

- Việc áp dụng và chứng nhận ISO 45001 này sẽ tăng uy tín của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi để bán hàng, ký hợp đồng

- Đáp ứng được các vấn đề về tuân thủ pháp luật. ISO 45001 yêu cầu rõ ràng về việc đáp ứng các quy định luật định trong doanh nghiệp. Đây là một điều kiện cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001

- Giảm thiểu chi phí về tai nạn lao động không đáng có

- Giảm thời gian và chi phí trong việc gián đoạn vận hành;

- Giảm chi phí đóng bảo hiểm cho nhân viên;

- Giảm sự vắng mặt và tỷ lệ biến động nhân sự nghỉ việc

- Thừa nhận đã đạt được tiêu chuẩn quốc tế (có thể tác động đến khách hàng đang quan tâm đến trách nhiệm xã hội)

Nguyên tắc đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001


- Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và hoạt động. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các các rủi ro an toàn vệ sinh lao động thuộc kiểm soát của tổ chức, có tính đến các yếu tố như bối cảnh trong đó tổ chức hoạt động và nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác của tổ chức.

- Tiêu chuẩn này không nêu ra các chuẩn mực cụ thể đối với kết quả thực hiện an toàn vê sinh lao động, cũng không quy định về việc thiết kế hệ thống quản lý an toàn vê sinh lao động.

Điều kiện để thực hiện đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO


- Tổ chức/ doanh nghiệp phải có hoạt động thực tế tại cơ sở

- Xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001. Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001 phù hợp với doanh nghiệp/tổ chức của mình.

- Đáp ứng các quy định về điều kiện về áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001  

- Đăng ký cấp chứng nhận ISO 45001 tại các tổ chức có chứng năng chứng nhận đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

- Duy trì hệ thống và hiệu lực chứng nhận ISO 45001. Tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 và hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 45001. Sau khi đạt được chứng nhận ISO 45001doanh nghiệp cần thường xuyên cải tiến và duy trì việc áp dụng hệ thống

Các bước để thực hiện đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001


Bước 1: Xây dựng Kế hoạch và sự đồng ý của ban lãnh đạo

- Trước khi bắt đầu thực hiện áp dụng và chứng nhận ISO 45001. Doanh nghiệp cần có sự đồng ý và hỗ trợ của ban lãnh đạo. Lãnh đạo sẽ là người đưa ra quyết định; chiến lược và các hỗ trợ để thực hiện.

Bước 2: Nhận biết các quy định pháp luật cho Doanh nghiệp

Bước 3: Xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH&S

Bước 4: Xác định, xây dựng các quy trình và thủ tục

Bước 5: Thực hiện các quy trình và quy trình OH&S

Bước 6: Đào kiến thức và hướng dẫn thực hành cho nhân viên

Bước 7: Vận hành hệ thống quản lý OH&S và lưu giữ hồ sơ

Bước 8: Đánh giá nội bộ

Bước 9: Xem xét lãnh đạo và khắc phục (nếu có)

Bước 10: Xây dựng các tài liệu hồ sơ liên quan ISO 45001

Bước 11: Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO 45001

Bước 12: Đánh giá chứng nhận ISO 45001

Bước 13: Cấp chứng chỉ ISO 45001

Bước 14: Thực hiện đánh giá định kỳ để duy trì hiệu lực của chứng chỉ

Thành phần hồ sơ khi thực hiện đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001


- Đơn đề nghị đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

- Báo cáo tóm tắt quy trình xây dựng và áp dụng công việc (kèm sơ đồ); đánh giá hiệu quả của quy trình quản lý chất lượng OH&S

- Báo cáo đánh giá hệ thống quản lý OH&S

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), quyết định thành lập (đối với tổ chức)

- Bảng kê danh sách nhân sự

- Phạm vi của hệ thống quản lý OH&S

- Chính sách OH&S

- Quy trình đánh giá rủ ro

- Mục tiêu và kế hoạch để đạt được OH&S

- Nhiệm vụ và quyền hạn trong OH&SMS

- Tùy vào phạm vi chứng nhận mà thành phần hồ sơ sẽ cần thêm các giấy tờ khác.

Đơn vị thực hiện và thời gian đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001


- Đơn vị cấp chứng chỉ ISO 45001 thuộc về các tổ chức chứng nhận đã được cơ quan nhà nước cho phép thực hiện hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ ISO. Luật P&P với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận ISO 45001 sẽ đảm bảo tư vấn cho khách hàng tổ chức chứng nhận uy tín, cấp nhanh chóng và thủ tục đơn giản nhất

Thời gian và chi phí để được chứng nhận ISO 45001 phụ thuộc vào quy mô, số lượng địa điểm và lĩnh vực của từng doanh nghiệp. Thông thường thời gian để tư vấn xây dựng ISO 45001 khoảng 3 tới 6 tháng. Thời gian từ lúc đánh giá chứng nhận ISO 45001 tới lúc cấp chứng chỉ khoảng 15 ngày.

Hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 45001


- Giấy chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm và trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận/chứng chỉ ISO 45001 và luôn có hiệu lực.

- Chu kỳ giám sát có thể là 6 – 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và thỏa thuận giữa khách hàng với tổ chức chứng nhận. Hết 3 năm vẫn muốn chứng nhận, tổ chức đó phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ ISO 45001 khi được cấp lại vẫn có hiệu lực trong 03 năm.

Các câu hỏi liên quan đến đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001


Câu hỏi: Khi đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 thì doanh nghiệp có nhất thiết bắt buộc phải có Sổ tay OH & S

Trả lời: Khi thực hiện đánh giá tiêu chuẩn ISO 45001 thì sổ tay không phải là một tài liệu bắt buộc. Nhưng thường là một phần thiết yếu của hệ thống OH & SMS. Tài liệu này là bản tóm tắt toàn bộ hệ thống quản lý OH & SMS của bạn với tham chiếu đến thủ tục và hồ sơ trong hệ thống, và đó là một nơi thích hợp để đặt tất cả các thông tin quan trọng không phù hợp với bất kỳ tài liệu nào khác về OH&SMS của bạn.

Câu hỏi: Khi đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 thì Mục tiêu và kế hoạch của OH&S sẽ được xây dựng như thế nào?

Trả lời: Khi đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 thì Mục tiêu và kế hoạch của OH & S sẽ được bắt nguồn từ mục tiêu dài hạn được nêu trong Chính sách của OH & S. Nó là phương pháp chính được các công ty sử dụng để tập trung mục tiêu này vào các kế hoạch cải tiến. Mục tiêu dự định là S.M.A.R.T. (cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, thực tế và dựa trên thời gian). Chúng nên có sự liên quan ở tất cả các cấp của công ty. Nghĩa là tất cả nhân viên nên hiểu công việc của họ hỗ trợ đáp ứng các mục tiêu của OH & S và các kế hoạch để đạt được các mục tiêu đó như thế nào.

Câu hỏi: Hiện tại doanh nghiệp đang có OHSAS 18001 (Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp) thì khi doanh nghiệp đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 thì có thay thế cho OHSAS 18001 này không?

Trả lời: Do hai tiêu chuẩn điều có sự điều chỉnh về an toàn lao động nên khi thực thực đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 thì hoàn toàn có thể thay thế cho nhau được. Vì vậy việc thay thế hay không là do tổ chức/ doanh nghiệp áp dụng quyết định.

Câu hỏi: Khi thực hiện đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 thì doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

Trả lời: Để thực hiện đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị như sau: Chuẩn bị về thời gian; Chuẩn bị về nhân sự; Chuẩn bị về cơ sở vật chất; Chuẩn bị về các văn bản tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

Dịch vụ đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001 của Luật P&P


- Tư vấn về đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

- Nhận tài liệu, thông tin từ quý khách để đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

- Tư vấn, soạn và hoàn thiện một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

- Tổ chức đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

- Nhận kết quả và bàn giao chứng chỉ đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001

Liên hệ với Luật P&P


Hotline: 0989.869.523/ 0984.356.608

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược