Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608
  • Thủ tục đăng ký nhà xưởng trên đất

    Thủ tục đăng ký nhà xưởng trên đất

    31/07/2021
    Hiện nay, trong quá trình sử dụng đất của người sử dụng đất thì xẩy ra rất nhiều sự kiện phát sinh liên quan đến đất và tài sản trên đất. Theo quy định của pháp luật về đất đai thì khi...
  • Thủ tục đăng ký tài sản trên đất cho Công ty

    Thủ tục đăng ký tài sản trên đất cho Công ty

    16/07/2021
    Hiện nay, đối với không ít các tổ chức hay đặc biệt là tổ chức kinh tế, việc được trao quyền sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Trong quá sử dụng đất thì không...
  • Thủ tục đăng ký tài sản trên đất cho cá nhân

    Thủ tục đăng ký tài sản trên đất cho cá nhân

    15/07/2021
    Trong quá trình sử dụng đất thì có nhiều vấn đề phát sinh liên quan như: tranh chấp đất đai, phát sinh tài sản trên đất, chuyển nhượng, tặng cho,.. Khi người sử dụng đất có phát sinh tài sản...
  • Thủ tục đăng ký tài sản trên đất

    Thủ tục đăng ký tài sản trên đất

    20/01/2020
    Trong quá trình sử dụng đất, khi có tài sản hình thành trên đất thì người sử dụng đất được đăng ký tài sản trên đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Vậy các trường hợp nào,...

Đối tác chiến lược