Menu Hotline: 0989.869.523
  • Thủ tục đăng ký tài sản trên đất

    Thủ tục đăng ký tài sản trên đất

    20/01/2020
    Trong quá trình sử dụng đất, khi có tài sản hình thành trên đất thì người sử dụng đất được đăng ký tài sản trên đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Vậy các trường hợp nào,...

Đối tác chiến lược