Menu Hotline: 0989.869.523/ 0984.356.608

Thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm

Bắc Từ Liêm là một quận thuộc Thành phố Hà Nội, nằm dọc phía bờ nam của sông Hồng. Quận Bắc Từ Liêm phía Đông giáp quận Tây Hồ, phía Đông Nam giáp quận Cầu Giấy, phía Tây giáp huyện Đan Phượng, Hoài Đức, phía Nam giáp quận Nam Từ Liêm, phía Bắc giáp sông Hồng. Hiện nay các giao dịch về đất đai tại Quận Bắc Từ Liêm phát sinh khá nhiều nhất là chuyển nhượng; tặng cho, thừa kế. Theo quy định của Luật Đất đai thì các giao dịch về đất cần phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm được thực hiện như thế nào? Luật P&P xin cung cấp tới quý khách hàng thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm.

Thế nào là thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm


Tặng cho đất đai là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho người khác mà không yêu cầu trả tiền. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định. Có hai hình thức khi tặng cho đất là tặng có điều kiện và tặng cho không có điều kiện.

Quy trình tặng cho đất đai (bản chất là tặng cho quyền sử dụng đất) bắt đầu từ khi các bên lập hợp đồng tặng cho tới khi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi thông tin vào sổ địa chính (với trường hợp không cấp giấy chứng nhận mới) hoặc trao giấy chứng nhận mới cho người được tặng cho (với trường hợp cấp giấy chứng nhận mới).

Điều kiện để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm


Khi muốn thực hiện thủ tục tặng cho đất tai Quận Bắc Từ Liêm thì đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện 1 - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được quyền tặng cho.

Trường hợp 2:  Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền tặng cho đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho khi có điều kiện để cấp giấy chứng nhận (chưa cần có giấy chứng nhận).

- Điều kiện 2 - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án (Tức là đất không bị kê biên, làm giao dịch bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ)

- Điều kiện 3 - Đất không có tranh chấp (tức là đất khi thực hiện việc tặng cho không có tranh chấp với bất kỳ bên nào)

- Điều kiện 4 - Trong thời hạn sử dụng đất (Thông thường chỉ áp dụng trong trường hợp được nhà nước giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất)

Trường hợp nào thì được miễn thuế và lệ phí khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm


Trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm: Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC những trường hợp tặng cho sau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể: Tặng cho quyền sử dụng đất giữa: Vợ với chồng; Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; Cha chồng, mẹ chồng với con dâu; Bố vợ, mẹ vợ với con rể; Ông nội, bà nội với cháu nội; Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; Anh chị em ruột với nhau.

Trường hợp Miễn lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm: Căn cứ Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 13/2022/TT-BTC, so với quy định trước đây quy định miễn lệ phí trước bạ không nhiều thay đổi, vẫn bao gồm các trường hợp như sau:  Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Lưu ý: Lệ phí trước bạ phát sinh khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp phải đóng thuế và lệ phí khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm


Trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm không thuộc các đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhận theo quy định khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Như vậy đối với các trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì Mức tiền thuế phải nộp: Bằng 10% giá trị quyền sử dụng đất nhận được (giá của thửa đất nhận được - thông thường các bên thường lấy giá bằng giá tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định để tiền thuế phải nộp là thấp nhất nhưng không trái luật).

Trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm khi không thuộc các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Căn cứ Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Thông tư 13/2022/TT-BTC, mức lệ phí trước bạ phải nộp đối với nhà đất khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với mức thu lệ phí là: 0,5%.  Cách tính lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế: Lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x (Giá 01m2 đất trong Bảng giá đất x Diện tích được cấp sổ)

Ngoài thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ thì khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm còn phải có thêm các khoản phí và lệ phí sau:

Phí công chứng hợp đồng tặng cho đất: Sẽ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm: Phải nộp khoản lệ phí này nếu người nhận tặng cho có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận mới (Giấy chứng nhận mới đứng tên mình thay vì vẫn để Giấy chứng nhận cũ và chỉ đăng ký biến động để ghi tên vào trang 4 của Giấy chứng nhận). Mức lệ phí phải nộp: Sẽ dao động từ 25.000 đồng – 100.000 đồng theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố.

Phí đăng ký biến động đất đai trong trường hợp không cấp sổ đỏ mới đối với Quận Bắc Từ Liêm là 28.000 đồng theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của hội đồng nhân dân Thành Phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố

Phí thẩm định hồ sơ thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm: Điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định: “Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp”.

Theo đó, phí thẩm định hồ sơ khi đăng ký biến động đất đai (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,…) tại Quận Bắc Từ Liêm được tính như sau: 0,15% giá trị chuyển nhượng, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ. Giá trị chuyển nhượng được căn cứ trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên, trong trường hợp giá trị hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn khung giá đất do UBND thành phố ban hành hàng năm thì giá trị chuyển nhượng phải được lấy theo khung giá đất do UBND thành phố ban hành. Theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của hội đồng nhân dân Thành Phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố

Thành phần hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm


- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Hợp đồng tặng cho;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của các bên (bên tặng cho, bên nhận tặng cho)

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

- Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã được công chứng hoặc chứng thực (nếu có);

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ của bên tặng cho với bên nhận tặng cho;

- Hợp đồng ủy quyền trong trường hợp có ủy quyền;

Thẩm quyền và thời gian xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm


Nơi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Quận Bắc Từ Liêm (TDP Phúc Lý 4, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Thời gian để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm. Thời gian do UBND cấp tỉnh quy định, cụ thể: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu khách hàng có nhu cầu muốn cấp phôi sổ đỏ mới mà không muốn đính chính tên của bên mua/bên nhận tặng cho trên trang sau của sổ đỏ cũ thì thời hạn này bao giờ cũng lâu hơn quy định trên vì cơ quan có thẩm quyền in phôi sổ đỏ mới là Sở tài nguyên môi trường (sẽ mất thời gian để Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Hà Nội Quận Bắc Từ Liêm chuyển thông tin nhà đất đang mua bán/tặng cho đó lên Sở tài nguyên môi trường để in phôi sổ đỏ mới). Do đó thời gian cấp phôi sổ đỏ mới sẽ lâu hơn so với quy định.

Kết quả thực hiện thủ tục: Cơ quan đăng ký đất đai sẽ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc cập nhật thông tin biến động vào trang số 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quy trình thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm


Bước 1: Lập hợp đồng tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất. Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật đất đai. Nội dung của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có các nội dung sau: Tên, địa chỉ của các bên; Lý do tặng cho quyền sử dụng đất; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất; Thời hạn sử dụng đất còn lại của bên tặng cho.

Bước 2: Công chứng hợp đồng tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013, Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Như vậy có nghĩa, việc tặng cho quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản được công chứng hoặc chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất. Như vậy, để thực hiện việc tặng cho đất trước tiên phải đến một tổ chức công chứng trên địa bản tỉnh, thành phố nơi có đất hoặc UBND cấp xã để công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho. Sau khi có hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng/chứng thực.

Hồ sơ công chứng hợp đồng tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm : Căn cứ theo khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014, hồ sơ công chứng gồm các giấy tờ sau: Phiếu yêu cầu công chứng; Hợp đồng tăng cho quyền sử dụng đất; Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của các bên; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng tặng cho (như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục khai sinh,..); Văn bản cam kết của các bên tặng cho về đối tượng tặng cho là có thật.

Bước 3: Thực hiện việc sang tên giấy chứng nhận khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm

Sau khi hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho đất được công chứng, chứng thực. Bên nhận chuyển quyền nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất; Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì tiến hành theo trình tự của thủ tục và hồ sơ sẽ được gửi đến cơ quan thuế và Phòng Tài nguyên và Môi trường để xác định nghĩa vụ tài chính và tiến hành sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật đất đai. Mặt khác Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biến động) là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật. Để từ đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các giao dịch cũng như hạn chế việc xẩy ra tranh chấp.

Các vướng mắc của khách hàng liên quan khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm 


Câu hỏi: Bố mẹ tôi tặng cho tôi một mảnh đất tại Quận Bắc Từ Liêm, bằng lời nói thì có được không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 502 Bộ Luật dân sự 2015 “ 1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Việc thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.” Như vậy việc tặng cho đất phải được lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực. Vì vậy bố mẹ bạn tặng cho mảnh đất tại Quận Bắc Từ Liêm cho bạn bằng lời nói thì không được, theo đó việc tặng cho đất giữa bố mẹ bạn và bạn phải lập thành văn bản và có công chứng, chứng thực.

Câu hỏi: Mẹ tôi có một mảnh đất là đất ở tại Quận Bắc Từ Liêm, bây giờ muốn chia đất cho các anh em chúng tôi thì thủ tục làm như thế nào?

Trả lời: Theo quy định Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 3 Nghị định 148/2020/NĐ-CP) theo đó khi muốn thực hiện việc chia đất thì mẹ anh cần làm thủ tục tách thửa và sang tên quyền sử dụng đất. Mẹ bạn sẽ phải thực hiện việc tách thửa để tặng cho cho các anh chị em của bạn. Sau khi đã thực hiện xong thủ tục tách thử thì mẹ bạn làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và mẹ ban phải đến một tổ chức công chứng trên địa bản tỉnh, thành phố nơi có đất để công chứng hợp đồng tặng cho này. Sau khi đã công chứng hợp đồng tặng cho thì bạn có thể tiến hành thủ tục đăng ký sang tên tại văn phòng đăng ký đất đai.

Câu hỏi: Bố tôi tặng cho đất cho tôi tại Quận Bắc Từ Liêm thì khi lập xong hợp đồng tặng cho đất công chứng thì tôi đã có quyền với diện tích đất được tặng cho hay chưa?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 “Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”. Như vậy căn cứ vào quy định trên thì khi lập xong hợp đồng tặng cho công chứng thì bạn vẫn chưa có quyền của chủ sử dụng đất với diện tích được tặng cho. Chỉ khi bạn thực hiện xong việc đăng ký biến động (sang tên sổ đỏ) thì bạn mới đầy đủ tất cả các quyền của người sử dụng đất.

Dịch vụ thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm của Luật P&P


- Tư vấn các thủ tục, vấn đề liên quan để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm;

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm;

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh liên quan để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm;

- Tiến hành nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm;

- Thay mặt khách hàng để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm;

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục tặng cho đất tại Quận Bắc Từ Liêm.

Trên đây là tư vấn của Luật P&P, quý Khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Đối tác chiến lược