Menu Hotline: 0989.869.523/ 0984.356.608

Thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên

Quận Long Biên là một quận nội thành thuộc thành phố Hà Nội, Việt Nam. Long Biên là quận duy nhất nằm ở tả ngạn sông Hồng vì thế Quận Long Biên đón làn sóng dịch chuyển của nhiều cư dân quận Hoàn Kiếm, Quận Long Biên nhờ quỹ đất lớn, không khí trong lành, diện tích cây xanh - mặt nước lớn và quy hoạch hiện đại. Hiện nay tại Quận Long Biên phát sinh nhiều các giao dịch về đất như chuyển nhượng; tặng cho, thừa kế. Ở bài viết này Luật P&P chỉ đề cập tới việc tặng cho đất. Vậy thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên được thực hiện như thế nào? Luật P&P xin cung cấp tới quý khách hàng thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên. 

Thế nào là thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên


Tặng cho đất đai là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử dụng đất của mình cho người khác mà không yêu cầu trả tiền. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định. Có hai hình thức khi tặng cho đất là tặng có điều kiện và tặng cho không có điều kiện.

Quy trình tặng cho đất đai (bản chất là tặng cho quyền sử dụng đất) bắt đầu từ khi các bên lập hợp đồng tặng cho tới khi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi thông tin vào sổ địa chính (với trường hợp không cấp giấy chứng nhận mới) hoặc trao giấy chứng nhận mới cho người được tặng cho (với trường hợp cấp giấy chứng nhận mới).

Điều kiện để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên


Khi muốn thực hiện thủ tục tặng cho đất tai Quận Long Biên thì đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện 1 - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được quyền tặng cho.

Trường hợp 2:  Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền tặng cho đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho khi có điều kiện để cấp giấy chứng nhận (chưa cần có giấy chứng nhận).

- Điều kiện 2 - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án (Tức là đất không bị kê biên, làm giao dịch bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ)

- Điều kiện 3 - Đất không có tranh chấp (tức là đất khi thực hiện việc tặng cho không có tranh chấp với bất kỳ bên nào)

- Điều kiện 4 - Trong thời hạn sử dụng đất (Thông thường chỉ áp dụng trong trường hợp được nhà nước giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất)

Các loại thuế và lệ phí được miễn khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên


Trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên: Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC những trường hợp tặng cho sau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân, cụ thể: Tặng cho quyền sử dụng đất giữa: Vợ với chồng; Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; Cha chồng, mẹ chồng với con dâu; Bố vợ, mẹ vợ với con rể; Ông nội, bà nội với cháu nội; Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; Anh chị em ruột với nhau.

Trường hợp Miễn lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên: Căn cứ Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 13/2022/TT-BTC, so với quy định trước đây quy định miễn lệ phí trước bạ không nhiều thay đổi, vẫn bao gồm các trường hợp như sau:  Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Lưu ý: Lệ phí trước bạ phát sinh khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp phải đóng thuế, phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên


Trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên không thuộc các đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhận theo quy định khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Như vậy đối với các trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì Mức tiền thuế phải nộp: Bằng 10% giá trị quyền sử dụng đất nhận được (giá của thửa đất nhận được - thông thường các bên thường lấy giá bằng giá tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định để tiền thuế phải nộp là thấp nhất nhưng không trái luật).

Trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên khi không thuộc các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Căn cứ Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Thông tư 13/2022/TT-BTC, mức lệ phí trước bạ phải nộp đối với nhà đất khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với mức thu lệ phí là: 0,5%.  Cách tính lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế: Lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x (Giá 01m2 đất trong Bảng giá đất x Diện tích được cấp sổ)

Ngoài thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ thì khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên còn phải có thêm các khoản phí và lệ phí sau:

Phí công chứng hợp đồng tặng cho đất: Sẽ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC cho trường hợp Công chứng tại Văn phòng Công chứng và Phòng Công chứng. Trường hợp thực hiện Công chứng tại UBND xã, phường, thị trấn thì sẽ theo mức thu của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên: Phải nộp khoản lệ phí này nếu người nhận tặng cho có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận mới (Giấy chứng nhận mới đứng tên mình thay vì vẫn để Giấy chứng nhận cũ và chỉ đăng ký biến động để ghi tên vào trang 4 của Giấy chứng nhận). Mức lệ phí phải nộp: Sẽ dao động từ 25.000 đồng – 100.000 đồng theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố hà nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố.

Phí đăng ký biến động đất đai trong trường hợp không cấp sổ đỏ mới đối với Quận Long Biên là 28.000 đồng theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của hội đồng nhân dân Thành Phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố

Phí thẩm định hồ sơ thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên: Điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định: “Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp”.

Theo đó, phí thẩm định hồ sơ khi đăng ký biến động đất đai (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế,…) tại Quận Long Biên được tính như sau: 0,15% giá trị chuyển nhượng, tối đa 5.000.000 đồng/hồ sơ. Giá trị chuyển nhượng được căn cứ trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên, trong trường hợp giá trị hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn khung giá đất do UBND thành phố ban hành hàng năm thì giá trị chuyển nhượng phải được lấy theo khung giá đất do UBND thành phố ban hành. Theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố.

Thành phần hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên


- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Hợp đồng tặng cho;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của các bên (bên nhận tặng cho và bên tặng cho);

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

- Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình đã được công chứng hoặc chứng thực (nếu có);

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ của bên tặng cho với bên nhận tặng cho;

- Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền trong trường hợp nộp hồ sơ

Thẩm quyền và thời gian xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên


Thẩm quyền nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Quận Long Biên (Số 3 Phố Vạn Hạnh, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội)

Thời gian để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên: Thời gian do UBND cấp tỉnh quy định, cụ thể: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu khách hàng có nhu cầu muốn cấp phôi sổ đỏ mới mà không muốn đính chính tên của bên mua/bên nhận tặng cho trên trang sau của sổ đỏ cũ thì thời hạn này bao giờ cũng lâu hơn quy định trên vì cơ quan có thẩm quyền in phôi sổ đỏ mới là Sở tài nguyên môi trường (sẽ mất thời gian để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Quận Long Biên chuyển thông lên Sở tài nguyên môi trường để in phôi sổ đỏ mới). Do đó thời gian cấp phôi sổ đỏ mới sẽ lâu hơn so với quy định.

Kết quả thực hiện thủ tục: Cơ quan đăng ký đất đai sẽ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc cập nhật thông tin biến động vào trang số 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quy trình thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên


Bước 1: Lập hợp đồng tặng cho đất tại Quận Long Biên

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất. Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật đất đai.

Nội dung của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có các nội dung sau: Tên, địa chỉ của các bên; Lý do tặng cho quyền sử dụng đất; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất; Thời hạn sử dụng đất còn lại của bên tặng cho. Trong hợp đồng tặng cho đất tại Quận Long Biên thì phải chú ý đến chủ thể thực hiện hợp đồng.

Bước 2: Công chứng hợp đồng tặng cho đất tại Quận Long Biên

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013, Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Như vậy có nghĩa, việc tặng cho quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản được công chứng hoặc chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất. Như vậy, để thực hiện việc tặng cho đất trước tiên phải đến một tổ chức công chứng trên địa bản tỉnh, thành phố nơi có đất hoặc UBND cấp xã để công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho. Sau khi có hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng/chứng thực.

Hồ sơ công chứng hợp đồng tặng cho đất tại Quận Long Biên: Căn cứ theo khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014, hồ sơ công chứng gồm các giấy tờ sau: Phiếu yêu cầu công chứng; Hợp đồng tăng cho quyền sử dụng đất; Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của các bên; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng tặng cho (như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục khai sinh,..); Văn bản cam kết của các bên tặng cho về đối tượng tặng cho là có thật.

Bước 3: Thực hiện việc sang tên giấy chứng nhận khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên

Sau khi Hợp đồng tặng cho đất thì người được tặng cho làm bộ hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được tặng cho (Đăng ký biến động đất đai). Theo quy định tại Luật đất đai khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì phải thực hiện đăng ký biến động đất đai. Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật đất đai. Mặt khác Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biến động) là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật. Để từ đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các giao dịch cũng như hạn chế việc xẩy ra tranh chấp. Sau khi nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, thì người sử dụng đất (bên nhận tặng cho) sẽ đi thực hiện nghĩ vụ tài chính. Khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính xong thì sẽ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Quận Long Biên để hoàn tất việc đăng ký biến động đất đai.

Các vướng mắc của khách hàng liên quan khi thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên 


Câu hỏi: Bố tôi có một mảnh đất tại Quận Long Biên nhưng người sử dụng đất hộ gia đình do Ông nội tôi đứng là đại diện, nhưng giờ bố tôi muốn tặng cho phần đất của bố tôi thì làm như thế nào?

Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP “Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất…”. Do vậy, người sử dụng đất phải nộp hồ sơ thực hiện thủ tục tách thửa đối với phần diện tích muốn tặng cho trước khi lập Hợp đồng tặng cho phần diện tích đó.

Theo đó, trường hợp thực hiện tách thửa quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên hộ gia đình theo quy định tại Điều 212 Bộ Luật dân sự 2015: “1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần được quy định tại Bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 213 của Bộ luật này.” Theo khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm 2014 quy định “Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch),…”.

Căn cứ các quy định trên, việc thỏa thuận của thành viên hộ gia đình để thực hiện tách thửa quyền sử dụng đất chung hộ gia đình phải lập thành văn bản và được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng theo trình tự, thủ tục công chứng được quy định tại Luật Công chứng năm 2014. Sau khi thực hiện xong thủ tục tách thửa, Bố bạn và bạn sẽ tiến hành lập Hợp đồng tặng cho và thực hiện công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Tôi được bố tôi tặng cho đất tại Quận Long Biên thì khi lập xong hợp đồng tặng cho đất công chứng thì tôi đã có quyền với diện tích đất được tặng cho hay chưa?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 “Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”. Như vậy căn cứ vào quy định trên thì khi lập xong hợp đồng tặng cho công chứng thì bạn vẫn chưa có quyền của chủ sử dụng đất với diện tích được tặng cho. Chỉ khi bạn thực hiện xong việc đăng ký biến động (sang tên sổ đỏ) thì bạn mới đầy đủ tất cả các quyền của người sử dụng đất.

Câu hỏi: Tôi muốn tặng cho mảnh đất tại Quận Long Biên cho con tôi nhưng trong hợp đồng tặng cho tôi thêm điều kiện là không chuyển nhượng sang tên cho người khác thì có được không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 457 Bộ Luật dân sự 2015 “Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.” Mặt khác cũng theo quy định tại 462 Bộ luật dân sự 2015 “Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.”

Do đó, từ căn cứ trên việc cha tặng con tài sản và kèm theo điều kiện không được bán là phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp tặng cho tài sản có điều kiện không được bán có hiệu lực nếu giữa hai bên có thành lập văn bản thỏa thuận hoặc trong nội dung hợp đồng tặng cho (có công chứng, chứng thực) có quy định thêm điều khoản bắt buộc người nhận tài sản không được bán tài sản trong một thời hạn nhất định hoặc không xác định thời hạn và người nhận tài sản tặng cho phải tuân thủ điều kiện theo thỏa thuận (căn cứ khoản 1 Điều 459 Bộ luật dân sự 2015). Theo đó khi bạn tặng cho mảnh đất tại Quận Long Biên cho con bạn kèm theo điều kiện không được chuyển nhượng là hoàn toàn được

Dịch vụ thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên của Luật P&P


- Tư vấn các thủ tục, vấn đề liên quan để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên;

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên;

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh liên quan để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên;

- Tiến hành nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên;

- Thay mặt khách hàng để thực hiện thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên;

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục tặng cho đất tại Quận Long Biên.

Trên đây là tư vấn của Luật P&P, quý Khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Đối tác chiến lược