Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608
 • Sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế

  Sang tên sổ đỏ khi nhận thừa kế

  12/07/2022
  Trong hệ thống pháp luật dân sự, thừa kế là một trong những chế định pháp luật có vai trò quan trọng về việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người thừa kế của họ, hiện nay...
 • Thủ tục thừa kế đất đai của bố mẹ cho con

  Thủ tục thừa kế đất đai của bố mẹ cho con

  15/01/2020
  Khi bố mẹ mất mà có tài sản để lại thì theo pháp luật về thừa kế con cái có quyền hưởng phần di sản này theo di chúc và theo pháp luật. Di sản thừa kế gồm tiền, tài sản, giấy tờ có giá,...

Đối tác chiến lược