Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608
  • Thủ tục thừa kế đất đai của bố mẹ cho con

    Thủ tục thừa kế đất đai của bố mẹ cho con

    15/01/2020
    Khi bố mẹ mất mà có tài sản để lại thì theo pháp luật về thừa kế con cái có quyền hưởng phần di sản này theo di chúc và theo pháp luật. Di sản thừa kế gồm tiền, tài sản, giấy tờ có giá,...

Đối tác chiến lược