Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới

Thành viên công ty TNHH có quyền chuyển nhượng phần vốn góp cả mình cho cá nhân khác không phải là thành viên của công ty. Tuy nhiên thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp như thế nào và hồ sơ gồm những gì không phải ai cũng nắm rõ. Bài viết của luật P&P sẽ cung cấp các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới.

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới là gì?


Vốn góp là số tiền hoặc tài sản được quy ra bằng tiền để tạo nên vốn điều lệ doanh nghiệp. Việc góp vốn được thể hiện trong lúc thành lập mới doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động công ty có thể huy động thêm vốn góp để mở rộng hoạt động. Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Thành viên công ty có thể chuyển nhượng vốn góp của mình cho thành viên mới không phải là thành viên công ty. Việc chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới là việc thành viên của công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho cá nhân không phải là thành viên của công ty. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới là việc thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh về việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty cho thành viên mới.

Tại sao phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới?


Khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới sẽ làm thay đổi danh sách thành viên của công ty. Theo quy định của pháp luật khi có thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc. Nếu doanh nghiệp thông báo quá thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính:

- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Điều kiện để thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới 


Theo quy định của luật doanh nghiệp thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn không được tự do chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác. Theo quy định thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cua mình cho người khác trong các trường hợp sau đây: 

- Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;

- Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

Như vậy thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên chỉ có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên của công ty trong trường hợp các thành viên còn lại không mua hết phần vốn góp của thành viên đó trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

Hồ sơ thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới gồm những gì?


Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới, khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

- Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

- Biên bản họp của Hội đồng thành viên

- Danh sách thành viên: danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng

- Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của người nhận chuyển nhượng vốn góp

Quy trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới


Quy trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện cập nhật thay đổi trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bước 3: Nhận kết quả

Hệ quả pháp lý của thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới


- Khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới sẽ làm thay đổi danh sách thành viên của công ty

- Khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới thành viên chuyển nhượng vốn góp phải nộp thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan thuế.

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp:

Đối với cá nhân cư trú:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%

Đối với cá nhân không cư trú:

Thuế thu nhập cá nhân = Tổng số tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn × thuế suất 0,1%

Vướng mắc khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới


Câu hỏi: Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là một trong những thu nhập chịu thuế, bên cạnh đó theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Như vậy khi thực hiện chuyển nhượng vốn thành viên chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.  

Câu hỏi: Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới có làm thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp không?

Trả lời: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Trong quá trình hoạt động vốn điều lệ có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Khi thành viên chuyển nhượng vốn không làm thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Câu hỏi: Có thể chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài không? 

Trả lời:  Hiện nay có rất nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đang tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, luật doanh nghiệp cũng không hạn chế việc chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài. Vì vậy mà thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài.

Dịch vụ thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới


- Tư vấn khách hàng thông tin liên quan đến thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới

- Soạn thảo hồ sơ về thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới

- Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho thành viên mới

Liên hệ với Luật P&P


Hotline: 0989.869.523/0984.356.608

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược