Menu Hotline: 0989.869.523/ 0984.356.608

Thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương

1. Các trường hợp cần thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương

Theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, người lao động nước ngoài đến làm việc tại Hải Dương theo các hình thức sau cần phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động:

a) Thực hiện hợp đồng lao động;

b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

c) Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

đ) Chào bán dịch vụ;

e) Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

h) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

i) Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

k) Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;

l) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


2. Các bước để thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương

Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài lên Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài đối với vị trí công việc đã đăng ký tuyển dụng tại bước 1

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương cho người nước ngoài với các vị trí, chức danh công việc đã được chấp thuận ở Bước 2


3. Điều kiện thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương

Người lao động nước ngoài để được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép lao động cần có các điều kiện cơ bản như sau:

- Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài để làm việc tại Hải Dương và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Hải Dương chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

- Người lao động nước ngoài có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có lý lịch rõ ràng, không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự

- Người lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn, bằng cấp và số năm kinh nghiệm phù hợp và đáp ứng được vị trí làm việc, chức danh công việc

- Người lao động nước ngoài có đầy đủ sức khỏe thực hiện công việc

- Một số điều kiện khác đối với từng vị trí, chức danh công việc cụ thể


4. Hồ sơ thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương

Doanh nghiệp, tổ chức và người lao động nước ngoài cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy phép lao động, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng

- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp

- Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tới Việt Nam lao động trong số các hình thức lao động nêu trên

- 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động của tổ chức tại Hải Dương

- Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài doanh nghiệp, tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài)

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy định của pháp luật

- Các giấy tờ liên quan khác theo quy định


5. Quy trình xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Hải Dương, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Các vướng mắc gặp phải khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương

Câu hỏi: Cơ quan nào giải quyết thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hải Dương.

Câu hỏi: Mỗi người lao động nước ngoài sẽ được cấp bao nhiêu giấy phép lao động?

Trả lời: 1 người lao động chỉ được cấp 1 giấy phép lao động duy nhất. Khi thay đổi các thông tin trên giấy phép lao động, người lao động nước ngoài sẽ được cấp giấy phép lao động mới, giấy phép lao động cũ sẽ bị thu hồi lại.

Câu hỏi: Sau khi hoàn thành thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc nào khác?

Trả lời: Sau khi người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp cần ký hợp đồng với người lao động nước ngoài, sau đó thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tới cơ quan cấp giấy phép để cơ quan có thể kiểm soát được tình hình người nước ngoài làm việc trên địa bàn.


Dịch vụ thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương

- Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương;

- Tiếp nhận thông tin để thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương;

- Nhận tài liệu từ quý khách để thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương;

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh để thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương;

- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cho thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương;

- Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách hàng sau khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động tại Hải Dương.


Liên hệ với Luật P&P

Hotline: 0989.869.523/0984.356.608

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

 

Đối tác chiến lược