Menu Hotline: 0989.869.523

Thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác tỉnh?

Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2014

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP

- Thông tư 95/2016/TT-BTC

- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013

Thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương?

 

Trụ sở công ty là gì ? ( hay còn gọi là trụ sở chính công ty)?


Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Lưu ý: Khi lựa chọn trụ sở của mình ở chung cư, doanh nghiệp cần chú ý:

– Trường hợp căn hộ nằm trong nhà chung cư có mục đích để ở thì doanh nghiệp không được phép đặt làm trụ sở doanh nghiệp.

– Trường hợp căn hộ nằm trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp và căn hộ đó thuộc khu vực được phép kinh doanh thì mới có thể sử dụng để làm trụ sở doanh nghiệp.

Khi được phép đặt trụ sở tại căn hộ đó, doanh nghiệp cần xuất trình các tài liệu chứng minh nhà chung cư mà mình đang sử dụng là “nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp”, hợp đồng thuê nhà hoặc bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ … để được Phòng đăng ký kinh doanh xem xét chấp nhận hồ sơ.

Chuyển trụ sở công ty khác tỉnh là gì ?


Chuyển trụ sở công ty khác tỉnh là việc công ty thay đổi trụ sở chính kinh doanh từ tỉnh, TP trực thuộc trung ương cũ sang tỉnh, TP trực thuộc trung ương và việc thay đổi địa chỉ trụ sở đó phải đáp ứng được điều kiện về trụ sở chính được phép đăng ký hoạt động. Ngoài ra, doanh nghiệp phải làm thủ tục chốt thuế và thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty lên phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư Tp tỉnh  nơi doanh nghiệp dự định chuyển trụ sở đến.

Vì sao phải làm thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác tỉnh?


Thứ nhất, căn cứ Khoản 1 Điều 40 đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế”.

Thứ hai, căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi”

Trường hợp doanh nghiệp không làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Các bước của thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác tỉnh?


Bước 1: Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ như sau:

-  Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ;

- Đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng (GTGT) chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời Điểm thay đổi trụ sở trùng với thời Điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp Luật.

- Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến”.

==) Như vậy sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ về nộp các khoản thuế và nộp tờ khai tại chi cục thuế cũ thì doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

  • Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận
  • Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở
  • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển trụ sở khác quận.
  • Mẫu 08 (có đính kèm bên dưới)
  • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.
  • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi

Cơ quan thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời Điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo về tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Bước 2: Làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lên phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP tỉnh nơi dự định chuyển đến.

Hồ sơ gồm:

-Thông báo 09-MST ( chính là tờ xác nhận thông báo của chi cục thuế chuyển đi ở bước 1).

-  Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có:

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

- Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN

Quy trình thực hiện

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ chuyển trụ sở công ty khác tỉnh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.

- Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Thẩm quyền

- Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty dự định đặt trụ sở mới

Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến, căn cứ hồ sơ chuyển địa Điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý người nộp thuế.

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng về thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác tỉnh ?


Khách hàng hỏi: Trường hợp chuyển trụ sở công ty khác tỉnh có cần làm lại con dấu và thông báo sử dụng con dấu mới hay không?

Luật P&P trả lời: 

Căn cứ theo quy định tại Điều 44  Luật doanh nghiệp 2014 có quy định

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

==) Trường hợp trên con dấu doanh nghiệp có thể hiện địa chỉ Quận, Huyện – TP nơi đăng ký trụ sở cũ thì doanh nghiệp phải làm lại con dấu doanh nghiệp.

Sau đó doanh nghiệp làm thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu không làm thủ tục thay đổi con dấu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Để thuận tiện cho việc chuyển trụ sở công ty khác quận mà không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Luật P&P sẽ hỗ trợ khách hàng trọn gói thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương.

Các giấy tờ khách hàng cần cung cấp liên quan thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác tỉnh.


-Thông tin địa chỉ trụ sở chuyển đến.

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: lienheluattuvan@gmail.com

 

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ            

                      Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân                      

 

Tên người nộp thuế: ...........................................................................................

Mã số thuế: ........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

- .....

 

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

- Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06

- ...

 

 

 

124 Lò Đúc-Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

 

 

 

 

Số tài khoản: 01011122334455

Tên ngân hàng: Vietcombank

...

 

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

 

 

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

                                                  ......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                        Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

 

 

 

 

Đối tác chiến lược