Menu Hotline: 0989.869.523
 • Thủ tục xin giấy phép game G4

  Thủ tục xin giấy phép game G4

  01/07/2020
  Thị trường game ở Việt Nam hiện nay đang có những bước phát triển mạnh, vì thế ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào thị trường game. Với các loại game đang có như G1, G2, G3, G4 thì muốn...
 • Thủ tục xin giấy phép game G3

  Thủ tục xin giấy phép game G3

  30/06/2020
  Hiện nay, có rất nhiều loại hình trò chơi điện tử trên mạng xuất hiện, bao gồm có cae các trò chơi điện tử các doanh nghiệp về game phát hành trong nước cũng như được xuất xứ tại nước...
 • Thủ tục xin giấy phép game G2

  Thủ tục xin giấy phép game G2

  30/06/2020
  Hiện nay với sự phát triển của hạ tầng mạng viễn thông. Chính vì thế đã có nhiều loại hình game online xuất hiện, một trong số đó là game G2. Vậy để phát hành game G2 thì doanh nghiệp phải...
 • Thủ tục xin giấy phép kinh doanh game online G1, G2, G3, G4

  Thủ tục xin giấy phép kinh doanh game online G1, G2, G3, G4

  17/02/2020
  Hiện nay có nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời và phát triển khá nhanh chóng, trong đó có game online. Theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP thì khi muốn kinh doanh game...
 • Giấy phép phê duyệt Nội dung Kịch bản game G1

  Giấy phép phê duyệt Nội dung Kịch bản game G1

  06/01/2020
  Trước khi Doanh nghiệp phát hành Game G1, Sau khi xin xong giấy phép cung ứng dịch vụ Game G1 thì Doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục Xin giấy phép phê duyệt nội dung kịch bản game G1 tại Bộ...
 • Thủ tục xin giấy phép Game G1

  Thủ tục xin giấy phép Game G1

  25/10/2019
  Theo quy định tại Khoản 2- Điều 31- Nghị định 72/2013? NĐ-CP  có quy định: “Doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 khi có Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và Quyết...
 • Thủ tục xin Giấy phép Game G2, G3, G4

  Thủ tục xin Giấy phép Game G2, G3, G4

  03/10/2019
  Hiện nay Game online ngày càng đóng vai trog quan trọng và chủ đạo trong thì phần thị trường Game  vì tính tiện ích và phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ thông tin hiện nay. Phân loại theo...

Đối tác chiến lược