Menu Hotline: Phone 1: 0989.869.523/ Phone 2: 0984.356.608

Thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện

Trong tình hình nắng nóng thì như hiện nay thì việc sử dụng quạt điện ngày càng khá phổ biến, vì vậy đã có nhiều đơn vị nhập khẩu và sản xuất quat điện nhằm đáp ứng như cầu sử dụng của con người. Theo quy định tại QCVN 4:2009/BKHCN. Việc chứng nhận hợp quy quạt điện là một việc hoàn toàn bắt buộc của các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu quạt điện để đảm bảo chất lượng quạt phù hợp với tiêu chuẩn ban hành của nhà nước và an toàn cho người tiêu dùng. Vậy thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện là như thế nào. Luật P&P xin cung cấp tới quý khách hàng thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện. 

Cơ sở pháp lý


- Luật Hải quan 2014

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP

- Thông tư 01/2009/TT-BKHCN

- Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

Giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm là gì?


- Chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy ). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).

- Đối tượng chứng nhận hợp quy là sản phẩm hàng, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Lợi ích khi thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện


- Đối với doanh nghiệp

+ Thông qua hoạt động đánh giá, Giấy chứng nhận sẽ giúp các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm nhằm đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Việc chứng nhận hợp quy sẽ là tăng chất lượng sản phẩm luôn được ổn định và nân cao giúp doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa yêu cầu của quy chuẩn được sử dụng để đánh giá, chứng nhận. Vì vậy, doanh nghiệp không phải đối diện với những rủi ro do bị thu hồi sản phẩm không phù hợp với chất lượng sản phẩm theo quy định và phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.

+ Chứng nhận hợp quy sẽ là văn bản chứng nhận cho doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng và các đối tác liên quan khi mua và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

+ Chứng nhận hợp quy: Là một trong những văn bằng pháp lý làm nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thì trường trong nước và quốc tế do được bên thứ ba chứng nhận.

- Đối với người tiêu dùng

+ Khi sử dụng những sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy doanh nghiệp sẽ yên tâm khi sử dụng các sản phẩm đảm bảo yêu cầu chất lượng, có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường sinh thái .

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước

+ Chứng nhận hợp quy giúp cho nhà nước thuận lợi trong việc quản lý các loại sản phẩm đang lưu hành trên thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm, hàng hóa nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển.

Điều kiện để quạt điện  lưu thông trên thị trường


- Các thiết bị điện và điện tử khi lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là cơ quan kiểm tra).

- Ngoài ra sản phẩm quạt điện  sau khi thực hiện chứng nhận và công bố hợp quy còn cần phải thực hiện dán nhãn năng lượng cho quạt điện  thì mới có thể lưu thông tiêu thụ trên thị trường

Vì sao phải thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện


- Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ thì các nhà sản xuất, nhập khẩu các thiết bị điện, điện tử gia dụng thuộc danh mục bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy phải tiến hành các thủ tục cần thiết để Chứng nhận sản phẩm phù hợp với các Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện QCVN 4:2009/BKHCN và/ hoặc QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ. Trên cơ sở giấy Chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp cần tiếp tục làm thủ tục Công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường sở tại và dán tem hợp quy (dấu hợp quy) trước khi lưu hành sản phẩm ra thị trường.

- Quạt điện là một sản phẩm nằm trong danh mục các thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm yêu cầu về an toàn theo QCVN 4:2009/BKHCN

- Theo quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử QCVN 4:2009/BKHCN: từ ngày 01/6/2010, quạt điện cần phải được chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Không thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện thì bị xử lý như thế nào


- Theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP trong trường hợp sản phẩm bắt buộc phải đăng ký hợp quy cho sản phẩm mà không thực hiên đang ký hợp quy thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 119/2017/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng căn cứ vào từng hành vi vi phạm.

- Mặt khách cũng theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật hải quan 2014 thì “Đối với hàng hóa phải kiểm tra, phân tích, giám định để xác định có đủ điều kiện được xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa sau khi xác định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở kết luận kiểm tra, phân tích, giám định hoặc thông báo miễn kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.”

Đối chiếu với QCVN 4:2009/BKHCN: từ ngày 01/6/2010, quạt điện cần phải được chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Yêu cầu về an toàn để Công bố chứng nhận hợp quy quạt điện


- Sản phẩm Quạt điện phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. An toàn. Phần 2-80: Yêu cầu cụ thể đối với quạt điện.

- Theo các quy định thực hiện chứng nhận hợp quy thiết bị điện – điện tử thì việc Công bố chứng nhận hợp quy quạt điện là hoàn toàn bắt buộc từ 1/06/2010

- Sau khi sản phẩm thực hiện công bố hợp quy phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; phải được chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 4:2009/BKHCN và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Các sản phẩm quạt điện phải thực hiện thủ tuc xin giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện


- Quạt đứng – Quạt treo tường – Quạt lửng – Quạt bàn – Quạt hộp

- Quạt trần – Quạt đảo trần

- Quạt hơi nước

- Quạt thông gió – Quạt hút

- Quạt phun sương

- Quạt tích điện

- Căn cứ chứng nhận hợp quy quạt điện:

Chủ thể phải thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện


Theo quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN gồm các chủ thể sau

- Các cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ quạt điện trong nước

- Các cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia vào lĩnh vực quạt điện tại nước ta

Hồ sơ thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký hợp quy cho quạt điện


Theo quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN

- Bản công bố hợp quy;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng….);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

- Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: Đối tượng được chứng nhận hợp quy; (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;

- Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;

- Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng (Phương thức 5 đánh giá cả hệ thống và sản phẩm – Phương thức 7 đánh giá sản phẩm theo lô hàng);

- Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);

- Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);

- Thông tin bổ sung khác. Các tài liệu có liên quan khác. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Đơn vị thực hiện cấp giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện


- Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận thực hiện.

- Việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy thiết bị điện và điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Ví dụ một vài đơn vị: Quatest 1, Quatest 3, Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy vietcert….

Các biện pháp công bố hợp quy cho quạt điện


Việc công bố hợp quy dựa trên một trong các biện pháp sau:

- Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

- Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định

+ Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định

Các phương thức chứng nhận hợp quy đối cho quạt điện


Áp dụng cho các sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 9001;

- Phương thức 5 “thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát

thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh

giá quá trình sản xuất” được quy định trong Phụ lục II của “Quy định về chứng nhận

hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Hiệu lực của giấy chứng nhận: 01 năm với sản phẩm được nhập khẩu và 03 năm với các sản phẩm tự đánh giá tại nơi sản xuất.

- Trường hợp thiết bị điện và điện tử nhập khẩu theo lô hàng chưa được đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này phải được đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 “thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá” được quy định trong Phụ lục II của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Giấy chứng nhận hợp quy khi đánh giá theo phương thức 7 chỉ có giá trị cho từng lô hàng nhập khẩu.

+ Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị với từng lô sản phẩm

Sử dụng dấu hợp quy và đăng ký hợp quy cho quạt điện


- Dấu hợp quy và việc sử dụng dấu hợp quy phải tuân thủ theo khoản 2 Điều 4 của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy“ ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Sau khi tiến hành chứng nhận hợp quy , đơn vị sẽ đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đối với hàng sản xuất trong nước; và phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu

Một số câu hỏi của khách hàng liên quan đến thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm quạt điện


Khách hàng hỏi: Quy định về dấu hợp quy của sản phẩm được quy định như thế nào?

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định tại Thông tư 21/2009/TT-BKHCN Dấu hợp quy được quy định như sau:

- Dấu hợp quy có hình dạng, kích thước theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 28/2012/TT-BKHCN;

- Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì hoặc trong tài liệu kỹ thuật hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hóa ở vị trí dễ thấy, dễ đọc;

- Dấu hợp quy phải bảo đảm không dễ tẩy xóa và không thể bóc ra gắn lại;

- Dấu hợp quy có thể được phóng to hoặc thu nhỏ nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ, kích thước cơ bản của dấu hợp quy quy định tại Phụ lục I Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và nhận biết được bằng mắt thường;

- Dấu hợp quy phải được thiết kế và thể hiện cùng một màu, dễ nhận biết.

Khách hàng hỏi: Công ty tôi có một lô hàng quạt điện nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam. Thì tôi có được tự đánh giá hợp quy cho lô hàng quạt điện này hay không?.

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định tại 05/VBHN-BKHCN thì Công ty bạn được tự đánh giá hợp quy đối với lô hàng quạt điện nhập khẩu trên “Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu với các thông tin sau: tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu, địa chỉ, điện thoại, fax; tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng (Contract); danh mục hàng hóa (Packing list); hóa đơn (Invoice); vận đơn (Bill of Lading); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”

Nhưng trong trường hợp công ty bạn tự đánh giá thì có thể xẩy ra không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng thì “Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên ngành, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật”.

Như vậy để hạn chế rủ ro trong khi đăng ký hợp quy thì Công ty bạn chọ một đơn vị đánh giá hợp quy mà đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp phép để thực hiện đăng ký hợp quy cho công ty bạn, như vậy sẽ bảo đảm hơn trong việc thông quan hàng hóa.

Khách hàng hỏi: Công ty tôi có nhập khẩu khoảng 300 quạt điện. Hiện tại số sản phẩm đó đã về đến cửa khẩu. Vậy tôi phải làm sao để thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện để làm thủ tục thông quan?

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luât hải quan 2014 thì

Đối với hàng hóa phải kiểm tra, phân tích, giám định để xác định có đủ điều kiện được xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thông quan hàng hóa sau khi xác định hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở kết luận kiểm tra, phân tích, giám định hoặc thông báo miễn kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Như vậy trường hợp Công ty bạn nhập khẩu khoảng 300 quạt điện. Hiện tại số sản phẩm đó đã về đến cửa khẩu. Thì công ty bạn phải thực hiện mở tờ khai hải quan và đem hàng về kho bảo quan.

- Hồ sơ để khai hải quan và đem hàng về kho bảo quan

+ Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng 1 bản gốc

+ Hóa đơn thương mại (Commercial invoice), Quy cách đóng gói (Packing list): 1 bản chụp

+ Vận tải đơn (House Bill): Bản Gốc hoặc bản chụp

+ Chứng nhận xuất xứ (C/O): Bản gốc

+ Giấy giới thiệu, lệnh,…

- Thủ tục đem hàng về kho bảo quan

Theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC Việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa thực hiện việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu theo đó, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ sau:

+ Văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

+ Văn bản cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định, giấy chứng nhận đăng ký hợp quy cho quạt điện và cam kết thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Khi bạn đã đem hàng về kho bảo quan rồi, thì bạn cũng có thể liên hệ với đơn vị thử nghiệm hợp quy đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép. Trường hợp này thì đơn vị thực hiện thử nghiệm hợp quy sẽ xuống kho lấy sản phẩm để thực hiện việc thử nghiệm để cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp quy.

Khách hàng cần cung cấp


Thông tin cần cung cấp

- Thông tin về số lượng hàng hóa

- Thông tin về đơn vị sản xuất

- Thông tin về đơn vị nhập khẩu

- Thông tin về cửa khẩu nhập hàng hóa

Tài liệu cần cung cấp

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hợp đồng mua bán (Sales contract)

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O form E, C/O form D,…)

- Nhãn phụ của sản phẩm

Công việc của chúng tôi


- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin giấy chứng nhận hợp quy cho quạt điện

- Hỗ trợ quý khách hàng thực hiện việc đăng ký hợp quy cho quạt điện

- Làm việc với đơn vị thực hiện thử nghiệm để cấp giấy chứng nhận hợp quy

- Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược