Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên

Tên công ty là cơ sở để tạo nên thương hiệu riêng trên thị trường, mang tính xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, do một số lý do, có rất nhiều công ty vẫn có nhu cầu đổi tên. Vậy hồ sơ, thủ tục thay đổi tên công ty diễn ra như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc của khách hàng, sau đây, Luật P&P sẽ trình bày chi tiết về thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên.

Tên công ty là gì? Khi nào cần thay đổi tên công ty?


Tên công ty là tên gọi của doanh nghiệp được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tên công ty rất quan trọng, là cơ sở để xác định doanh nghiệp với một doanh nghiệp khác. Vì vậy, các công ty cần lựa chọn và thay đổi tên sao cho phù hợp, tránh việc trùng lặp, gây nhầm lẫn và phát sinh tranh chấp với công ty khác.  

Việc thay đổi tên công ty xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như chuyển nhượng lại công ty, thay đổi hình thức kinh doanh,...

Doanh nghiệp có quyền quyết định thay đổi tên trong quá trình hoạt động theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, cũng có trường hợp công ty buộc phải đổi tên theo yêu cầu của cơ quan chức năng quy định tại Khoản 2, Điều 19, Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đổi tên khi tên đó xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên của mình.

Cách thay đổi tên công ty tại Hưng Yên như thế nào cho đúng quy định pháp luật?


Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có quyền thay đổi tên nhưng cần tuân theo các nguyên tắc, quy định của pháp luật hiện hành. Vậy cần chú ý điều gì khi thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên?

Các nguyên tắc, điều kiện về tên doanh nghiệp được quy định tại Điều 37, 38, 39,40, 41 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Chương 3 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Theo đó, tên công ty không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với những công ty khác trên phạm vi cả nước, ngoại trừ trường hợp tên dự định đặt trùng với tên đơn vị đã giải thể. Ngoài ra, tên công ty mới phải đảm bảo có hai yếu tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng của doanh nghiệp.

1. Loại hình doanh nghiệp

Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

2. Tên riêng của doanh nghiệp

- Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

- Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

- Không đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

- Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

- Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hồ sơ thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên gồm những gì?


Để được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, các doanh nghiệp tại tỉnh sẽ phải soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp cụ thể bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. Nội dung thông báo cần cung cấp đầy đủ thông tin về Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; tên dự kiến thay đổi; người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên.

- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên (do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch hội đồng thành viên/chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi tên công ty.

Trình tự thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên


Bước 1: Lựa chọn tên công ty mới dự kiến đăng ký.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty và nộp hồ sơ, lệ phí thay đổi tên công ty tại Phòng

Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp, trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng kí kinh doanh trả kết quả cho doanh nghiệp và nên rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Những việc cần làm sau khi thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên


- Khắc lại con dấu cho công ty.

- Hủy hóa đơn cũ đang sử dụng (trường hợp vẫn sử dụng hóa đơn in) và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với thông tin công ty mới.

- Thông báo và đăng ký thay đổi thông tin chủ sở hữu với các tài khoản ngân hàng công ty.

- Thông báo tới các đối tác đã ký kết hợp đồng dịch vụ.

- Thông báo và nộp hồ sơ đính chính lại thông tin tên chủ sở hữu trên các giấy tờ có đăng ký thông tin chủ sở hữu.

Một số vướng mắc của khách hàng khi thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên


Câu hỏi: Khi thay đổi tên công ty tại Hưng Yên, có cần phải làm lại con dấu công ty và con dấu chức danh hay không?

Trả lời: Khi thành lập công ty và khắc dấu cho công ty, dấu công ty thể hiện tên và loại hình của công ty. Do đó, Khi thực hiện đổi tên cho công ty phải thực hiện khắc lại dấu cho công ty theo tên mới của công ty. Còn đối với dấu chức danh, là dấu của người đứng đầu công ty không ảnh hưởng bởi tên của công ty, do đó không cần thực hiện khắc lại dấu chức danh của công ty.

Câu hỏi: Khi thực hiện việc đổi tên cho công ty, thì những hợp đồng của công ty đang giao dịch có bị ảnh hưởng gì không?

Trả lời: Với những Hợp đồng công ty đã kí kết và đang thực hiện dưới tên của công ty cũ trước khi đổi thì không bị ảnh hưởng gì đến hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng vẫn sẽ được thực hiện cho đến khi các bên đạt  được mục đích và chấm dứt hợp đồng

Câu hỏi: Xử lý hóa đơn sau khi thay đổi tên công ty như thế nào?

Trả lời: Công ty sau khi thay đổi tên sẽ dẫn đến thông tin doanh nghiệp trên hóa đơn sẽ có sự thay đổi. Vì thế, doanh nghiệp cần tiến hành các bước sau đây:

- Với trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy song song với hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần tiến hành nộp thông báo hủy hóa đơn giấy tới cơ quan thuế (trường hợp hóa đơn giấy còn nhiều, doanh nghiệp muốn sử dụng nốt hóa đơn giầy này, doanh nghiệp cần nộp công văn tới cơ quan thuế để xin phép sử dụng và cần khắc dấu tên công ty mới để đóng đè lên tên công ty cũ).

- Đối với doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử cần liên hệ với bên cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để kê khai xác nhận lại tên công ty mới.

Câu hỏi: Thay đổi tên công ty có làm thay đổi mã số thuế không?

Trả lời: Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Do đó khi thay đổi tên công ty không làm thay đổi mã số thuế của doanh nghiệp.

Câu hỏi: Khi công ty có thay đổi tên công ty mà có chi nhánh, địa điểm kinh doanh, Văn phòng đại diện thì có phải thay đổi tên cho chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không ?

Trả lời: Trong tên chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có tên công ty nên khi thay đổi tên công ty cần phải thay đổi tên của chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Câu hỏi: Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty bằng hình thức nào?

 Trả lời: Về hình thức nộp hồ sơ thay đổi tên công ty, chúng ta có thể lựa chọn hình thức nộp online và nộp trực tiếp.

- Đối với hình thức nộp online, doanh nghiệp sẽ phải scan hồ sơ và gửi lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau đó theo dõi và nhận thông báo sửa đổi, bổ sung nếu có từ Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. Trường hợp nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ giấy về địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Đối với hình thức nộp trực tiếp, mọi người sẽ đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ. Sau đó, bộ phận chuyên môn sẽ kiểm tra sơ bộ và gửi lại giấy xác minh đã nhận hồ sơ, đồng thời ghi rõ lịch hẹn trả kết quả. Ngoài hai hình thức kể trên, doanh nghiệp còn có một lựa chọn khác là ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty cho một đơn vị, cá nhân chuyên nghiệp như Luật P&P.

Câu hỏi: Thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên mất thời gian bao lâu?

Trả lời: Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, Cơ quan đăng ký kinh doanh thay đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới cho công ty.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi bổ sung thì doanh nghiệp được xem xét hồ sơ và sửa đổi trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi.

Dịch vụ thay đổi tên công ty tại Hưng Yên của Luật P&P


- Tư vấn cho khách hàng thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên.

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên.

- Soạn thảo hồ sơ về thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên.

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại Hưng Yên.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật P&P, quý khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ liên hệ trực tiếp đến công ty để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết

Đối tác chiến lược