Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương

Người đứng đầu văn phòng đại diện giữ vai trò quan trọng, đại diện cho chi nhánh thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất. Nhưng trong có quá trình hoạt động do nhiều lý do khách quan khác nhau mà có thể dẫn tới việc thay đổi nhân sự để phù hợp với hoạt động của công ty. Để thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục theo như quy định của pháp luật. Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc về thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện ra sao? Điều kiện để thực hiện thủ tục là gì? Để giải đáp những thắc mắc của khách hàng, sau đây, Luật P&P sẽ trình bày chi tiết về thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương.

Thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương là gì?


- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ nhằm liên lạc, cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và các đối tác mới. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh.

- Người đứng đầu văn phòng đại diện là người chịu trách nhiệm về các hoạt động của văn phòng đại diện, trong quá trình hoạt động người đứng đầu văn phòng đại diện có thể thay đổi.

- Thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương là việc thông báo của doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Dương về việc thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện.

Tại sao phải thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương?


Theo quy định doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở khi có sự thay đổi về nội dung đăng ký hoạt động trong thời gian 10 ngày làm việc.

Bên cạnh đó khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nhân sự người đứng đầu thì cần thông báo đến cơ quan chức năng để đảm bảo hoạt động của văn phòng cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người đứng đầu mới.

Điều kiện về người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương là gì?


Theo quy định của Luật Doanh nghiệp người đứng đầu địa điểm kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Người từ đủ 18 tuổi;

- Người có đủ năng lực hành vi dân sự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

- Không phải là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.

Hồ sơ thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương gồm những gì?


- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện bao gồm những nội dung sau: Tên và mã số thuế doanh nghiệp, tên và mã số văn phòng đại diện, nội dung thay đổi;

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu văn phòng đại diện: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy tờ pháp lý khác;

- Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ và giấy tờ pháp lý cá nhân của người nộp hồ sơ.

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Phòng


- Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh Hải Dương.

- Hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp online.

- Các bước thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo các giấy tờ nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh.

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả.

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương?


– Người đứng đầu văn phòng đại diện có thể là thành viên/cổ đông/chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc là thuê từ bên ngoài. Trong trường hợp người đứng đầu văn phòng đại diện mới là người đi thuê, thì công ty cần cung cấp thêm quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện và Hợp đồng lao động.

– Trường hợp người đứng đầu văn phòng đại diện cũ đang bị treo mã số thuế thì doanh nghiệp không được thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện.

– Người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị treo mã số thuế thì cũng không thể đăng ký làm người đứng đầu văn phòng đại diện mới của doanh nghiệp.

– Khi thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện cần lưu ý việc thay đổi đăng ký thông tin chủ tài khoản ngân hàng. Thông báo việc thay đổi cho đối tác và cơ quan bảo hiểm.

– Đối với doanh nghiệp có giấy phép con liên quan đến thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện thì phỉ làm thủ tục thay đổi cho phù hợp với thông tin người đại diện mới.

– Cá nhân từng là người đứng đầu văn phòng đại diện của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thì cũng không được làm người đứng đầu văn phòng đại diện mới cho công ty.

– Trường hợp việc thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện của doanh nghiệp làm thay đổi nội dung điều lệ thì trong biên bản họp phải ghi rõ nội dung được thay đổi trong điều lệ doanh nghiệp.

Một số vướng mắc khi thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương


Câu hỏi: Văn phòng đại diện của công ty tôi đang tạm ngưng hoạt động nhưng tôi muốn thay đổi người người đứng đầu văn phòng đại diện này trước khi mở lại hoạt động có được không?

Trả lời: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì trong thời gian tạm ngưng hoạt động văn phòng đại diện không được thực hiện bất kỳ thay đổi gì liên quan đến văn phòng đại diện. Vậy nếu công ty muốn thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện thì phải thực hiện thủ tục mở lại hoạt động văn phòng đại diện trước rồi sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện.

Câu hỏi: Khi thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương ai là người ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện?

Trả lời: Theo quy định về của pháp luật về mẫu các văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp thì người có thẩm quyền ký thông báo thay đổi nội dung đăng ký văn phòng đại diện là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chủ quản của văn phòng đại diện.

Câu hỏi: Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương là bao nhiêu ngày?

Trả lời: Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh tại Hải Dương cấp Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Câu hỏi: Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện có làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện không?

Trả lời: Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện.

Câu hỏi: Khi thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, có thể chọn giám đốc của công ty có thể đồng thời là người đứng đầu văn phòng đại diện được không?

Trả lời: Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty. Giám đốc của công ty là người đáp ứng các điều kiện về người quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó luật doanh nghiệp không hạn chế việc giám đốc công ty không được là người đứng đầu văn phòng đại diện. Vì vậy mà giám đốc công ty có thể đồng thời là người đứng đầu văn phòng đại diện.

Dịch vụ thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương của Luật P&P:


- Tư vấn cho khách hàng thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương.

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương.

- Soạn thảo hồ sơ về thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương.

- Nộp hồ sơ thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương tại Phòng đăng ký kinh doanh

- Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương.

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện tại Hải Dương.

Trên đây là tư vấn của Luật P&P, quý công ty có thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Đối tác chiến lược