Menu Hotline: 0989.869.523

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong qúa trình hoạt động của các doanh nghiệp việc tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh là điều khó tránh khỏi. Vậy khi doanh nghiệp có những thay đổi gì thì phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được tiến hành như thế nào?

Để giúp khách hàng giải quyết các vướng mắc trên, bài viết sau Luật tư vấn P&P xin cung cấp tới khách hàng thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là gì?


Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính cần thực hiện tại cơ quan đăng ký khi doanh nghiệp khi doanh nghiệp có nhu cầu Thay đổi ngành, nghề kinh doanh; thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Khi nào doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh?


Khi doanh nghiệp có những thay đổi về ngành, nghề kinh doanh; thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

- Thay đổi tên doanh nghiệp

- Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty

- Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty

- Thay đổi thành viên

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

- Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty

- Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Những trường hợp nào không được tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh?


Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh

- Doanh nghiệp đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an. Bao gồm Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự

Vì sao phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh?


- Đây là quy định bắt buộc đối với các doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật doanh nghiệp 2020 “ Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

+ Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.”

- Thời hạn thực hiện thủ tục: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

=> Lưu ý: Nếu như doanh nghiệp không tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phát như sau:

- Nếu như các nội dung tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh là những là những nội dung có trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị quá thời hạn 10 ngày nếu trên sẽ bị phạt hành chính theo quy đinh tại Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP “Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định”

- Nếu như nội dung thay đổi không có trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc, nếu quá thời hạn 10 ngày nêu trên sẽ bị phạt hành chính theo quy đinh tại Điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP “Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định”

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh


- Thông báo về nôi dung tiến hành thay đổi theo mẫu

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Giấy ủy quyền trong trường hợp công ty ủy quyền cho người khác làm thủ tục

=>Ngoài ra đối với mỗi thủ tục thay đổi khác nhau sẽ yêu cầu các loại giấy tời khác nhau như sau:

- Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cần thêm

+ Quyết định của cơ quan thuế cũ cho công ty chuyển trụ sở. Trong trường hợp chuyển trụ sở khác Quận/huyện trong cùng một tỉnh/thành phố và khác tỉnh/thành phố

+ Bản sao hợp lệ điều lệ đã sữa đổi. Trong trường hợp chuyển trụ sở chuyển khác tỉnh/thành phố

+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Trong trường hợp chuyển trụ sở chuyển khác tỉnh/thành phố

- Thay đổi thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn cần thêm các giấy tờ sau

+ Nếu thêm thành viên mới cần thêm một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại: Điều 10 Nghị định 78/2016/NĐ-CP

+ Nếu thêm thành viên khi bằng việc chuyển nhượng cổ phần thì thêm Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn

-  Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cần thêm: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty

- Khi tiến hành thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp cần thêm: văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư

- Đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên yêu cầu thêm các loại giấy tờ sau:

+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty

+ Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tạị Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư

- Khi thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích cần thêm các giấy tờ sau:

+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế

+ Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế

=> Trên đây là thành phần hồ sơ đối với các nội dung thay đổi thường gặp và các nội dung thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Còn tùy vào nội dung thay đổi khác sẽ yêu cầu thành phần hồ sơ khác nhau. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Luật tư vấn P&P để được tư vấn cụ thể

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh


- Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

- Thời gian thực hiện: 03-05 ngày kể từ thời điểm hồ sơ hợp lệ

- Cách thực hiện: Nộp qua mạng tại địa chỉ website https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

- Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ tương ứng với nội dung thay đổi

+ Bước 2: Soạn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định với nội dung thay đổi

+ Bước 3: Nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

+ Bước 5: Trả kết quả

Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thì kết quả nhận được là gì?


Tùy vào nội dung thay đôi mà doanh nghiệp tiến hành thay đổi doanh nghiệp sẽ nhận được một trong các kết quả sau:

- Trong trường hợp thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố

- Khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi những nội dung không có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì kết quả mà doanh nghiệp nhận được là Giấy xác nhận do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/Thành phố

Câu hỏi khách hàng thường gặp khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh


Khách hàng hỏi: Công ty chúng tôi là công ty TNHH 2 thành viên, hiện nay muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty nhưng công ty đã bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì có thực hiện được không?

Luật P&P trả lời: Đối với việc hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật hồ sơ bao gồm: Biên bản họp hội đồng thành viên, nghị quyết của hội đồng thành viên; Thông báo thay đổi theo mẫu và bản sao y giấy tờ tuy thân của người đại diện theo pháp luật mới.

Như vậy  trong thành phần hồ sơ không cần giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty, nên dù công ty mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vẫn có thể tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty

Khách hàng hỏi: Khi tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chúng tôi có được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới không?

Luật P&P trả lời: Khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh nếu như tiến hành thay đổi những nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới như: Tên công ty; địa chỉ; vốn điều lệ; thông tin người đại diện theo pháp luật…. Nếu các nội dung thay đổi là những nội dung không có trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì sẽ được cấp giấy xác nhận đối với nội dung thay đổi.

Khách hàng hỏi: Công ty tôi muốn tiến hành thêm ngành nghề sản xuất trang thiết bị y tế, thì thủ tục được tiến hành như thế nào?

Luật P&P trả lời: Vì sản xuất trang thết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải thực hiện xin giấy phép sản xuất trang thiết bị y tế, nên công ty thực hiện theo 2 bước sau

+ Bước 1: Thực hiện thủ tục thêm ngành nghề cho công ty tại sở kế hoạch và đầu tư

+ Bước 2: Xin giấy phép sản xuất trang thiết bi y tế

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược