Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Thủ tục chuyển nhượng vốn công ty tại Hưng Yên

Thành viên công ty TNHH, công ty cổ phần có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên công ty, cá nhân khác không phải là thành viên của công ty. Thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp như thế nào và hồ sơ cần những nội dung gì là câu những hỏi được nhiều người quan tâm. Bài viết của luật P&P sẽ cung cấp các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục chuyển nhượng vốn công ty tại Hưng Yên. 

Vốn góp công ty là gì? Chuyển nhượng vốn là gì ?


 

Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn là hành vi của thành viên công ty tiến hành chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình trong công ty cho thành viên khác hoặc cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên.

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng lại cổ phần của mình cho cổ đông khác. Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông được quy định như sau:

 • Loại cổ phần được chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng;
 • Cổ đông sáng lập: Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông;
 • Cổ đông thường (không phải cổ đông sáng lập) có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác;
 • Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn công ty tại  Hưng Yên cần chuẩn bị những tài liệu gì?


 

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Hồ sơ bao gồm: Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng; Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng; mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp; Giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng; CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên mới.

Đối với công ty TNHH 1 thành viên, hồ sơ bao gồm: Thông báo về việc chuyển nhượng; Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng; mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp; Giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng; CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên mới.

Đối với công ty cổ phần, hồ sơ chuyển nhượng cổ phần bao gồm các giấy tờ sau: Quyết định của Đại hổi cổ công về việc chuyển nhượng cổ phần; Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nghượng cổ phần; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; Điều lệ công ty (Sửa đổi, bổ sung); Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Giấy chứng nhận cổ phần của các cổ đông công ty; Sổ đăng ký cổ đông.

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty tại Hưng Yên.


Đối với công ty TNHH 1 thành viên

Khi chuyển nhượng vốn sẽ có 2 trường hợp sau:

 • Trường hợp chuyển nhượng toàn phần: đó là việc chuyển nhượng 100% vốn điều lệ. khi đó chủ doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời thủ tục chuyển nhượng vốn góp và thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty.
 • Trường hợp chuyển nhượng một phần: khi đó doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty Cổ phần do thay đổi số lượng thành viên trong công ty

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

Theo quy định tại điều 51, 52, 53 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác trong những trường hợp sau:

 • Thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình
 • Thành viên công ty chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty
 • Chuyển nhượng cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại cho người không phải là thành viên nếu các thành viên của công ty không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.
 • Thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác
 • Thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ.

Trình tự sẽ gồm:

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển nhượng góp vốn.

Trường hợp 1: Việc chuyển nhượng vốn góp không ảnh hưởng đến số lượng thành viên thì doanh nghiệp cần nộp:

– Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp.

– Thông báo thay đổi thành viên góp vốn và tỷ lệ vốn góp các thành viên.

Trường hợp 2: Việc chuyển nhượng vốn góp ảnh hưởng đến số lượng thành viên (số lượng thành viên giảm còn một người) thì doanh nghiệp cần nộp:

– Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp .

– Thông báo thay đổi thành viên góp vốn và tỷ lệ vốn góp các thành viên;

– Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp .

Bước 3: nhận giấy biên nhận

Bước 4: nhận kết quả giải quyết hồ sơ

Bước 5: nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp

Thu nhập tăng thêm từ việc chuyển nhượng vốn góp là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân (nếu bên chuyển nhượng là cá nhân) hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu bên chuyển nhượng là tổ chức)

Đối với công ty cổ phần

Việc chuyển nhượng theo trình tự sau:

Bước 1: Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để ra quyết định về việc chuyển nhượng cổ phần;

Bước 2: Các bên liên quan thực hiện ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

Bước 3: Tiến hành lập biên bản  và ký biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;

Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung thông tin của cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng, cổ đông chuyển nhượng nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân và đóng thuế TNCN do chuyển nhượng cổ phần theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng cổ phần từng lần.

Quy trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty tại Hưng Yên như thế nào?


 

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng kí kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hưng Yên

Đối với công ty cổ phần Thủ tục chuyển nhượng cổ phần sẽ được thực hiện theo hình thức nội bộ trong công ty và lưu lại hồ sơ trong công ty khi chuyển nhượng. Trường hợp chuyển nhượng cho cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp vẫn phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh theo Điều 58 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Sau khi thực hiện xong việc chuyển nhượng cổ phần, cổ đông chuyển nhượng nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân và đóng thuế TNCN

Thời hạn trả kết quả: Kết quả sẽ có trong thời hạn 5 – 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần, vốn góp công ty tại Hưng Yên?

công ty khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cũng cần lưu ý các vấn đề sau:

-  Trong thời hạn 10 ngày, thành viên nhận chuyển nhượng phải góp đủ số vốn cam kết. Sau đó, doanh nghiệp mới được làm thông báo thay đổi thành viên góp vốn và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập. Việc chậm góp vốn, chậm thông báo hoặc không thông báo sẽ bị Sở KH&ĐT xử phạt vi phạm hành chính.

-  Sau khi chuyển nhượng hoàn tất, trong vòng 10 ngày, cá nhân chuyển nhượng phần vốn góp phải nộp tờ khai thuế TNCN lên Chi cục Thuế, nơi quản lý thuế của doanh nghiệp.

Một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn  công ty tại Hưng Yên là gì?


Câu hỏi: Cần làm  gì khi chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên?

Trả lời: khi chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên, bạn cần xác định là chuyển nhượng chuyển nhượng một phần hay chuyển nhượng toàn phần. Trường hợp chuyển nhượng toàn phần , cần phải làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp, cả thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty. Trường hợp chuyển nhượng một phần thì chỉ cần làm thủ tục chuyển đổi loại hình cồng ty.

Câu hỏi: Khi thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH hai thành viên thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì

Trả lời: Khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên, hồ sơ bao gồm: Biên bản họp hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng; Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng; mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp; Giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng; CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên mới.

Câu hỏi: làm gì nếu chuyển nhượng trong công ty TNHH 1 thành viên làm thay đổi số lượng thành viên trong công ty

Trả lời: Khi đó, cần phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty Cổ phần tùy vào mục đích hoạt động của doanh nghiệp.

Câu hỏi: Loại cổ phần nào trong Công ty Cổ phân được tự do chuyển nhượng?

Trả lời: Các loại cổ phần trong công ty Cổ phần được chuyển nhượng tự do gồm: cổ phần của cổ đông thông thường; cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Câu hỏi: Khi thực hiện việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên có cần phải tổ chức họp hội đồng thành viên hay không?

Trả lời: Khi thực hiện việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần phải tiến hành họp hội đồng thành viên để thông qua việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên trong công ty.

Dịch vụ thực hiện Thủ tục chuyển nhượng vốn công ty tại Hưng Yên của Luật P&P


- Tư vấn cho khách hàng thông tin liên quan đến thủ tục chuyển nhượng vốn công ty tại Hưng Yên

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về thủ tục chuyển nhượng vốn công ty tại Hưng Yên

- Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ về thủ tục chuyển nhượng vốn công ty tại Hưng Yên

- Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn công ty tại Hưng Yên

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng vốn công ty tại Hưng Yên.

Trên đây là tư vấn của Luật P&P, quý công ty có thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

 

Đối tác chiến lược