Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương

Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp lựa chọn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp cũng như cho các chi nhánh, chi nhánh nhằm mở rộng quy mô kinh doanh và đa dạng ngành nghề Khi đó, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề. Để giúp khách hàng hiểu rõ được pháp luật hiện nay quy định như thế nào về thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương, Luật P&P xin đưa ra thông tin tham khảo cho khách hàng thông qua bài viết sau đây

Chi nhánh là gì? Bổ sung ngành nghề cho chi nhánh là gì?


Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh là việc doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc bổ sung ngành nghề cho chi nhánh của mình.

Tại sao phải tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh?


Khi chi nhánh hoạt động cũng cần phải kê khai ngành nghề mà mình kinh doanh. Do đó, khi muốn bổ sung ngành nghề cho chi nhánh, doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh để thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp không thông báo hoặc thông báo khi đã quá hạn thông báo thì sẽ bị xử phạt hành chính và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục.

Điều kiện thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh


Để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh, doanh nghiệp cần đảm bảo điều kiện sau:

- Ngành nghề kinh doanh bổ sung phải nằm trong phạm vi ngành nghề của công ty mẹ

- Ngành nghề kinh doanh bổ sung phải là những ngành nghề được phép kinh doanh

Hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương


Khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu)

- Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề (Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và CTCP)

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần)/ Quyết định của Hội đồng thành viên (với công ty TNHH hai thành viên trở lên)/ Quyết định của chủ sở hữu (với công ty TNHH một thành viên) về việc bổ sung ngành nghề

- Trường hợp uỷ quyền cho người khác thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương, cần có văn bản uỷ quyền có chữ ký của bên uỷ quyền. Người được uỷ quyền nộp hồ sơ cần chuẩn bị căn cước công dân bản sao y chứng thực khi tiến hành nộp hồ sơ.

Quy trình thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương

Bước 2: Nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. Khi nhận được thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thực hiện bổ sung ngành nghề cho chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Bước 3: Nhận kết quả thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương

Lưu ý khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương


Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, khi doanh nghiệp muốn thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh thì ngành, nghề đó phải thuộc ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Trường hợp ngành nghề bổ sung chưa có trong danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ, công ty cần tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp mẹ trước, sau đó mới có thể tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh tại Hải Dương.

Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Khi ghi mã ngành nghề kinh tế trong hồ sơ, doanh nghiệp cần nghi mã ngành cấp 4 được quy định tại Quyết định 27/2018 QĐ – TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn.

Khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương, doanh nghiệp cần gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thay đổi của chi nhánh của doanh nghiệp mình. Trường hợp doanh nghiệp không gửi thông báo hoặc gửi thông báo quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 122/2021/NĐ-CP như sau:

1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 01 ngày đến 10 ngày.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 11 ngày đến 30 ngày.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 31 ngày đến 90 ngày.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ 91 ngày trở lên.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trong trường hợp chưa thông báo thay đổi theo quy định;

b) Buộc gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Vướng mắc của khách hàng liên quan đến thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương


Câu hỏi: Chi nhánh công ty tôi tại Hải Dương muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh không có trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ. Công ty tôi phải thực hiện những thủ tục gì để có thể bổ sung ngành nghề đó cho chi nhánh?

Trả lời: Trường hợp ngành nghề bổ sung chưa có trong danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ, công ty cần tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp mẹ trước, sau đó mới có thể tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương.

Quy trình và thời gian thực hiện như sau:

+ Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề cho công ty mẹ và nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày làm việc

+ Thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương và nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh. Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày làm việc

Tổng thời gian thực hiện thủ tục bổ sung như công ty bạn mong muốn là 6 – 10 ngày làm việc.

Câu hỏi: Công ty tôi có trụ sở tại Hà Nội muốn thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh tại Hải Dương thì chúng tôi phải nộp hồ sơ đến cơ quan nào?

Trả lời: Đối với thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở. Như vậy đối với trường hợp của công ty bạn nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

Câu hỏi: Chi nhánh có bắt buộc phải kinh doanh tất cả các ngành nghề của công ty mẹ không?

Trả lời: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Như vậy, chi nhánh không bắt buộc phải kinh doanh tất cả các ngành nghề của công ty mẹ.

Dịch vụ thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương của Luật tư vấn P&P chuyên:


- Tư vấn khách hàng thông tin liên quan đến thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương

- Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ về thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương

- Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục bổ sung ngành nghề cho chi nhánh tại Hải Dương


Trên đây là tư vấn của Luật P&P, quý công ty có thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Đối tác chiến lược