Menu Hotline: 0989.869.523

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc

Hiện nay, các tranh chấp liên quan đến đất đai ngày càng khá phổ biến , nhất là Tại Vĩnh Phúc. Các vu tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc  có xu hướng phức tạp, đòi hỏi phải có sự góp mặt của Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc. Vậy vai trò của luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc là như thế nào?

Luật tư vấn P&P xin cung cấp tới quý khách hàng bài viết Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc

Cơ sở pháp lý


- Luật đất đai 2013

- Bộ luật dân sự 2015

- Bộ luật tố tụng dân sự 2015

- Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai là gì?


Theo quy định tại Luật đất đai 2013

- Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

- Giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn giữa các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tìm ra giải pháp đúng đắn trên cơ sở pháp luật nhằm xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ đất đai.

Bản chất của tranh chấp đất đai

- Tranh chấp đất đai xác định ai là người có quyền sử dụng đất đối với điện tích đất tranh chấp.

Các loại tranh chấp đất đai phổ biến tại Vĩnh Phúc


- Tranh chấp về quyền sử dụng đất: Đây là những tranh chấp giữa các bên với nhau về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nào đó

 + Tranh chấp về ranh giới đất; tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ ly hôn, thừa kế; tranh chấp đòi lại đất (đất đã cho người khác mượn sử dụng mà không trả lại,…)

+ Tranh chấp tài sản về nhà ở, vật kiến trúc khác như nhà bếp, nhà tắm, nhà về sinh, giếng nước, nhà để ô tô, nhà thờ, tường xây làm hàng rào gắn với nhà ở; các công trình xây dựng trên đất được giao để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh như nhà xưởng, kho tàng, hệ thống tưới, tiêu nước, chuồng trại chăn nuôi hay vật kiến trúc khác hoặc trên đất có các tài sản khác như cây lấy gỗ, cây lấy lá, cây ăn quả, cây công nghiệp hay các cây lâu năm khác….gắn liền đất đó. Tranh chấp trong trường hợp này có thể là tranh chấp về ai là người có quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản, thừa kế hoặc tranh chấp về quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản, thừa kế hoặc tranh chấp về các hợp đồng liên quan đến tài sản gắn liền với đất.

- Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất: Dạng tranh chấp này thường xảy ra khi các chủ thể có những giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất như tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc các tranh chấp liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất…

- Tranh chấp về mục đích sử dụng đất: Tranh chấp chủ yếu do người sử dụng đất sử dụng sai mục đích so với khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đây được xem là dạng tranh chấp ít gặp hơn so với hai dạng tranh chấp về quyền sử dụng đất và tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất.

Tính chất của tranh chấp đất đai tai Vĩnh Phúc


- Tranh chấp đất đai giải quyết thường kéo dài

- Tranh chấp đất đai thường phức tạp

- Tranh chấp đất đai thường liên quan đến nhiều chủ thể

- Tranh châp đất đai liên quan đến nhiều lĩnh vực khác, như: nhà, xây dựng

Khởi kiện tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc


- Khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất

- Khởi kiện tranh chấp đòi lại đòi lại đất

- Khởi kiện tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất

- Khởi kiện tranh chấp về ranh giới bất động sản liền kề

- Khởi kiện tranh chấp về yêu cầu chia di sản thừa kế là đất đai

- Khỏi kiện về tranh chấp tài sản gắn liền với đất

Các nguyên tắc khi áp dụng giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc


- Bảo đảm lợi ích của người sử dụng đất, nhất là lợi ích kinh tế, khuyến khích tự hòa giải tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân.

- Việc giải quyết tranh chấp đất đai phải luôn đảm bảo nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.

- Việc giải quyết nhằm mục đích ổn định kinh tế, xã hội, gắn với phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, tạo điều kiện cho lao động có việc làm, phù hợp với đặc điểm và quy hoạch của từng địa phương.

Dịch vụ của luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc


-  Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc

+ Luật sư tư vấn về khiếu kiện bồi thường và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai tại Vĩnh Phúc :

+ Đại diện cho khách hàng đàm phán, trao đổi công việc với đối tác các vụ, việc liên quan đến đất đai tại Vĩnh Phúc

+ Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng, đơn từ… liên quan đến đất đai tại Vĩnh Phúc

+ Tư vấn, soạn thảo hồ sơ để tiến hành các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại Vĩnh Phúc

+ Điều tra thu thập chứng cứ – tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ – tài liệu của vụ việc tại Vĩnh Phúc  để trình trước Tòa;

+ Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài tại Vĩnh Phúc  để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng;

+ Tham gia tố tụng tại các cơ quan có thẩm quyền tại Vĩnh Phúc  với tư cách là người đại diện, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại Vĩnh Phúc  trong các vụ việc có liên quan đến đất đai tại Tòa án,…;

Vai trò của Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc


- Tiếp nhận vụ việc tranh chấp

- Tư vấn cách giải quyết tranh chấp

- Phân tích vụ việc, thực hiện hòa giải hoặc hỗ trợ hòa giải giữa các bên tranh chấp đất đai

- Tra cứu thông tin, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, đưa ra phương án giải quyết tranh chấp đất đai như hòa giải, thương lượng, khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai.

- Soạn thảo các đơn, giấy tờ có liên quan trong việc giải quyết tranh chấp đất đai

- Hỗ trợ quý khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp đất đai

- Đại điện ngoài tố tụng và trong tố tụng

- Tư vấn và hỗ trơ các dịch vụ pháp lý khách trong việc giải quyết tranh chấp đất đai

Các hướng tư vấn của Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc


Theo quy định tại Luật đất đai 2013 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì hướng giải quyết tranh chấp đất đai mà các bên có thể thực hiện như sau:

- Hướng giải quyết thứ nhất: Tự hòa giải hoặc thông qua Hòa giải viên, Tổ hòa giải hoặc thông qua Luật sư (Các bên tranh chấp đất đai ngồi lại với nhau, thông nhất các phương án giải quyết )

- Hướng giải quyết thứ hai: Hòa giải cơ sở (Tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp), Trong trường hợp hòa giải không thành thì Khởi kiện tại Tòa án hoặc bằng còn đường thủ tục hành chính (Đối với trường hợp không có giấy tờ về đất đai có lựa chọn 1 trong hai hình thức Tòa án hoặc UBND cấp huyện)\

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc


Tự thương lượng, hòa giải (Pháp luật không bắt buộc các bên có tranh chấp phải tự thương lượng hòa giải)

Theo quy định tai khoản 1 Điều 202 Luật đất đai 2013

+ Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

+ Cá nhân có thể tự hòa giải với nhau hoặc thông qua hòa giải viên, tổ hòa giải (theo quy định tại Luật hòa giải cơ sở 2013) hoặc thông qua Luật sư để tiến hành hòa giải tranh chấp)

Hòa giải cơ sở (Hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp)

- Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

- Hòa giải tranh chấp đất đai ở UBND cấp xã sẽ xảy tra 1 trong 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Hòa giải thành (kết thúc tranh chấp đất đai)

Lưu ý: Sau khi có văn bản hòa giải thành thì các chủ thể có quyền làm đơn để Tòa án công nhận hòa giải thành ngoài tòa án theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự

Trường hợp 2: Hòa giải không thành

Hòa giải không thành nếu muốn giải quyết việc tranh chấp thì theo 02 hướng sau:

Khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai 2013 quy định:

- Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết. Nếu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các bên có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo pháp luật tố tụng dân sự.

- Trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng minh quyền sử dụng đất thì có thể có thể yêu cầu UBND có thẩm quyền giải quyết

Việc thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính được thực hiện như sau:

+ Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

+ Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

- Thời gian hòa giải tại UBND cấp xã: Không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Khởi kiện tại Tòa án nhân dân

Quy trình tham gia tố tụng của luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc


- Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp về Đất đai thực tế khi đương sự yêu cầu.

- Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về Đất đai.

- Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về Đất đai.

- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh chấp liên quan đến tranh chấp Đất đai.

- Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền .

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc theo tố tụng dân sự 


Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc

- Theo quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì đối với tranh chấp đất đai các đương sự sẽ nộp đơn tại Tòa án nơi có đất để giải quyết.

+ Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

- Trình tự, quy trình giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án sẽ được giải quyết theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Điều kiện bắt buộc để Tòa án giải quyết tranh chấp đất đai

- Phải thực hiện thủ tục hòa giải cơ sở (Có biên bản hòa giải không thành) (trừ một số trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án)

- Phải có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết và kèm theo các tài liệu chứng minh quyền khởi kiện của mình

Một số trường hợp trong giải quyết tranh chấp đất đại tại Vĩnh Phúc

Trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai khi có Sổ đỏ

Khi một trong các bên có giấy chứng nhận hoặc có một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thì do Tòa án nhân dân nơi có đất xảy ra tranh chấp giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự dưới đây.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

- Đơn khởi kiện theo mẫu.

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100.

- Biên bản hòa giải không thành có chứng nhận của UBND xã và có chữ ký của các bên tranh chấp.

- Giấy tờ của người khởi kiện: Sổ hộ khẩu; chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Bước 2:  Nộp đơn khởi kiện

- Nơi nộp: Tòa án nhân dân cấp huyện có đất đang tranh chấp.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thì Tòa án yêu cầu bổ sung.

- Nếu hồ sơ đủ: Tòa thông báo nộp tạm ứng án phí.

Bước 3: Thủ tục chuẩn bị xét xử và xét xử

- Chuẩn bị xét xử: Thời hạn 04 tháng, vụ việc phức tạp được gia hạn không quá 02 tháng - Trong giai đoạn này Tòa sẽ tổ chức hòa giải tại Tòa, nếu các bên không hòa giải thành thì sẽ Tòa sẽ đưa vụ án tranh chấp ra xét xử sơ

Bước 4: Kháng cáo (Trong trường hợp các bên không đồng ý với bản án của Tòa án)

Trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ

Một bên có tranh chấp chỉ được lựa chọn một trong hai cách sau:

Cách 1: Yêu cầu UBND cấp có thẩm quyền giải quyết

Quy trình thực hiện sẽ như sau

- Tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết. Hồ sơ yêu cầu giải quyết

+ Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

+ Biên bản hòa giải tại UBDN cấp xã;

+ Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;

+ Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

Chú ý : Trường hợp tranh chấp đất đai mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết.

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp.

- Nếu đồng ý kết quả giải quyết tranh chấp thì kết thúc tranh chấp.

- Không đồng ý kết quả giải quyết thì:

+ Khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc có quyền

+ Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính (khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện).

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp tỉnh

- Khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đồng ý với quyết định của UBND cấp huyện và có làm hồ sơ yêu cầu UBND cấp tỉnh giải quyết. Bộ hồ sơ như sau

+ Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

+ Biên bản hòa giải tại UBND cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;

+ Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;

+ Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp.

+ Nếu đồng ý kết quả giải quyết tranh chấp thì kết thúc tranh chấp.

+ Không đồng ý kết quả giải quyết thì: Khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính (khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp tỉnh).

Cách 2. Khởi kiện tại Tòa án nhân dân

Theo quy định tại Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và điểm b khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai 2013 quy định thì Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định để chứng minh quyền sử dụng đất thì có thể làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Một số câu hỏi luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Vĩnh Phúc


Khách hàng hỏi: Tôi có mua đất của ông A tại thôn Hương Ngọc xã Hương Sơn, Huyện Bình Xuyên, Tình Vĩnh Phúc khi mua đất có một lối đi chung với ông A (ông A còn có một lối đi khác). Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi thì Ủy ban nhân dân huyện không thể hiện trong  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có lối đi chung với ông A. Mặc dù trong bản đồ địa chính có thể hiện có thể hiện lối đi chung này. Giờ tôi với ông A phát sinh việc tranh chấp ngõ đi chung. Tôi muốn hỏi tranh chấp giữa tôi và ông A có thuộc thẩm quyền của Tòa án không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Chào Bạn, Với câu hỏi của bạn luật tư vấn P&P tư vấn như sau:

Theo nội dung mà bạn trình bày thì việc giải quyết tranh chấp lối đi giữa bạn và ông A xảy ra các trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Đất thổ cư của hộ ông A đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có cả diện tích lối đi cũ thì việc giải quyết tranh chấp lối đi đó thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo quy định tại khoản 1, Điều 203, Luật Đất đai năm 2013.

Trường hợp 2: Lối đi hiện nay còn tồn tại Nhà nước chưa công nhận cho ai sử dụng nếu bạn có tranh chấp với ông A về quyền sử dụng lối đi này thì bạn có quyền lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết sau đây:

- Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện theo quy định tại Điểm a, khoản 2, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013;

- Khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013.

Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai giữa bạn và ông A, Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi xảy ra tranh chấp) có trách nhiệm: Tiến hành thẩm tra, xác minh, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp; tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Thủ tường Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2014. Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì UBND cấp xã (nơi xảy ra tranh chấp) lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo như quy đinh ở trên thì việc tranh chấp lối đi chung giữa bạn và Ông A thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân nơi có đất đang tranh chấp. Nhưng để Tòa án thụ lý đơn khởi kiện thì bạn phải có biên bản hòa giải không thành.

Khách hàng hỏi: Năm 2005, gia đình tôi có trúng thầu một lô đất diện tích 370m2 ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc theo mốc lộ giới đường dân sinh năm đó. Tuy nhiên, vào năm 2009, khi Nhà nước đo đạc để cấp lại sổ đỏ cho các hộ gia đình thì không dùng theo mốc lộ giới đó mà tính theo tim đường 9m. Mảnh đất này của nhà tôi giáp ranh với đất của gia đình ông Trần Văn Hưng, có chiều dài 20m, chiều rộng 10m. Gia đình ông Hưng lấn vào đất của gia đình tôi khoảng hơn 6m. Không chỉ vậy, ông Hưng còn dựng rào trồng cây dọc theo ranh giới đất đó. Hiện nay số cây này cũng đã lớn rồi. Nếu tính theo sổ đỏ hiện tại thì gia đình tôi bị mất một phần đất. Vậy tôi có cách nào đòi lại phần đất này?

Luật tư vấn P&P trả lời: Chào bạn, với câu hỏi của bạn Luật tư vấn P&P tư vấn như sau: Căn cứ theo quy định tại Điều 175 Bộ luật dân sự 2015 về Ranh giới giữa các bất động sản như sau:

“1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

anh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, theo những gì bạn trình bày, gia đình ông Hưng đã lấn vào một phần diện tích đất của bạn, đồng thời còn trồng cây dọc theo ranh giới đất. Đối với cây trồng, nếu gia đình ông Hưng trồng cây trong phần đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định thì hoàn toàn đúng luật. Khi đó, nếu cành cây vượt quá ranh giới thì gia đình ông Hưng phải có trách nhiệm xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá trừ khi hai bên có thỏa thuận khác. Do đó, khi cây trồng quá lớn, ảnh hưởng tới phần đất của gia đình bạn, bạn có quyền yêu cầu gia đình ông Hưng chặt bỏ cây, nếu gia đình ông Hưng không chặt cây thì bạn có thể làm đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết nếu xác định được chính xác phần đất đai đó thuộc sở hữu của nhà bạn.

Về việc đòi lại phần đất của gia đình bạn bị lấn chiếm. Trong trường hợp nếu có căn cứ chính xác chứng minh được việc gia đình ông Hưng lấn chiếm đất thì gia đình bạn hoàn toàn có thể đòi lại phần đất thuộc sở hữu của mình. Trước hết, hai bên gia đình có thể thỏa thuận với nhau về việc trả lại phần đất lấn chiếm. Trong trường hợp gia đình ông Hưng không hợp tác thì bạn có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết yêu cầu cho bạn theo định tại Điều 203 Luật đất đai 2013. Nhưng trước khi bạn làm đơn khởi kiện gửi Tòa án thì Bạn với ông Hưng phải tiến hành hòa giải cơ sở

Theo quy đinh tại Khoản 2 Điều 202 Luật đất đai 2013 và Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP “ Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải”.

Trong trường hợp hòa giải không thành thì khi đó bạn sẽ làm đơn khởi kiện gửi lên Tòa án nhân dân nơi có đất tranh chấp theo khoản 1 Điều 203 Luật đất đai 2013.

“Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết”

Khách hàng cần cung cấp


Thông tin cần cung cấp

- Thông tin về thửa đất

- Thông tin về nguồn gốc đất

Tài liệu cần cung cấp

- Bản sao sổ hộ khẩu

- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân

- Bản sao trích lục thửa đất

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược