Menu Hotline: 0989.869.523

Đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, Sản xuất thực phẩm là một ngành nghề rất phát triển hiện nay. Chính vì vậy đã có nhiều Công ty kinh doanh ngành nghề sản xuất thực phẩm. Với xu hướng mở rộng đầu tư nên đã có nhiều Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng đã bắt tay kinh doanh nghành nghề này. Vậy là thế nào để đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật tư vấn P&P xin cung cấp tới quý khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ sở pháp lý


- Luật đầu tư 2020

- Luật doanh nghiệp 2020

- Luật an toàn thực phẩm 2010

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP

- Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Thế nào là sản xuất thực phẩm


- Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm.

- Sản xuất thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu như thế nào?


Theo quy định tại Luật đầu tư 2020

- Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư vào làm thành viên hoặc cổ đông

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Các hình thức của công ty có vốn đầu tư nước ngoài


Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 và Luật doanh nghiệp 2020 các hình thức của công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

- Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài

- Công ty có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

- Công ty có tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

- Công ty có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trong bài viết này Luật tư vấn P&P chỉ đề cập tới Nhà đầu tư (Tổ chức, cá nhân) nước ngoài trực tiếp thành lập công ty tại Việt nam để kinh doanh ngành nghề sản xuất thực phầm

Điều kiện để đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài


Điều kiện chung để đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 và Luật an toàn thực phẩm 2010 điều kiện để đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

- Phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ghi ngành nghề sản xuất thực phẩm

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất thực phẩm

- Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Tiêu chuẩn mẫu nước phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước sinh hoạt số 02:2009/BYT)

- Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại

- Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm

Tổ chức, cá nhân vận chuyển thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, dễ làm sạch

- Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển theo hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

- Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hoá độc hại hoặc có thể gây nhiễm chéo ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống

Cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Bảo đảm các điều kiện về đất canh tác, nguồn nước, địa điểm sản xuất để sản xuất thực phẩm an toàn

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng giống cây trồng, giống vật nuôi; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng, chất tăng trọng, chất phát dục, chất bảo quản thực phẩm và các chất khác có liên quan đến an toàn thực phẩm

- Tuân thủ quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y trong giết mổ động vật; về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm trồng trọt

- Thực hiện việc xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

- Chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc khi sử dụng phải bảo đảm an toàn cho con người và môi trường

- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm tươi sống

Trường hợp Công ty có vốn đầu nước ngoài kinh doanh ngành nghề sản xuất thực phẩm mà không đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm thì bị xử lý như thế nào?


Theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, đối tượng, quy mô, thời hạn, địa bàn, địa điểm hoặc mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi giấy phép kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định trong quá trình hoạt động kinh doanh; sử dụng giấy phép kinh doanh của thương nhân khác để kinh doanh.

Mặt khác theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì đối với việc kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài mà không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau;

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

Các loại hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư được phép thành lập


Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 các loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Công ty TNHH 1 Thành viên

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Công ty Cổ phần

- Công ty Hợp danh 

Các bước thực đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài


 Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

- Nhà đầu tư nước ngoài muốn xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải có dự án đầu tư liên quan đến sản xuất thực phẩm và được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhân đăng ký đầu tư đối với nhà đàu tư nước ngoài

+ Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó có nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân/tổ chức nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài với công ty hợp danh. Nếu không thuộc trường hợp này thì sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể thực hiện dự án ngay;

- Thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án sản xuất thực phẩm

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

+ Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Thẩm quyền xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm: Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh: tùy thuộc vào quy mô sử dụng đất, phương án di dân tái định cư, ảnh hưởng đến môi trường… theo quy định của pháp luật đầu tư;

- Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tùy thuộc vào quy mô của dự án đầu tư và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2:  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp có Đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Kinh đăng ký thành lập doanh nghiệp thì Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký ngành nghề kinh doanh theo đúng như trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (Đối với nhà đầu tư kinh doanh ngành nghề sản xuất thực phẩm thì trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thể hiện có kinh doanh ngành nghề sản xuất thực phẩm)

- Thành phần hồ sơ đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông, đại diện theo pháp luật;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

+ Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức;

+ Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ tương ứng với nguồn vốn dương là 20 tỷ đồng Việt Nam;

+ Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương đương là 20 tỷ đồng Việt Nam.

- Thẩm quyền và thời gian thực hiện đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

+ Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp

Lưu ý: Để công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh được ngành nghề sản xuất thực phẩm thì phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Một số câu hỏi của khách hàng liên quan đến đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nươc ngoài


Khách hàng hỏi: Trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư sản xuất thực phẩm thể hiện những nội dung gì?

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định tại Luật đầu tư 2020 thì nội dung của giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

- Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Mã số dự án đầu tư.

- Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.

- Tên dự án đầu tư.

- Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.

- Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.

- Thời hạn hoạt động của dự án.

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

- Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

- Quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có)

Khách hàng hỏi: Công ty chúng tôi là Công ty 100% vốn nước ngoài, có giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không có mã ngành nghề về sản xuất thực phẩm nhưng giờ công ty muốn đăng ký thêm ngành nghề này thì phải thực hiện như thế nào?

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định của Luật đầu tư 2020 thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư

Cũng theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp

Như vậy trường hợp bạn muốn đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì bạn phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp trước đó

Bước 2: Sau khi thực hiện xong thủ tục điều chính trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (Bổ sung ngành nghề) trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi thực hiện hai thủ tục này xong thì công ty của bạn hoàn toàn có thể được sản xuất thực phẩm nếu đáp ứng đủ các quy đinh của pháp luật về sản xuất và kinh doanh thưc phẩm

 Công việc của chúng tôi


- Tư vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến các vấn đề đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty sản xuất thực phẩm cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

- Nhận tài liệu từ quý khách

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

- Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược