Menu Hotline: 0989.869.523

Dịch vụ kế toán theo tháng/quý

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập nhu cầu để thuê một kế toán chuyên trách là một khoản chi phí lãng phí và chưa cần thiết. Vì đa số các doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ thì ít phát sinh doanh thu.

Luật P&P triển khai gói dịch vụ kế toán theo tháng/ quý để giải quyết tối ưu cho các doanh nghiệp trên  được sử dụng dịch vụ đảm bảo uy tín và chất lượng.

 

Căn cứ pháp lý:


-Luật kế toán số 88/2015/QH13

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013

-Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

-Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

-Luật thuế giá trị gia tăng 2008

-Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

-Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012.

- Nghị định 50/2016/NĐ-CP

-Nghị định 22/2020/NĐ-CP

Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì dịch vụ kế toán theo tháng/quý sẽ thực hiện các công việc sau:


1.Mua chữ ký số để sử dụng kê khai thuế.

Chữ ký số sử dụng để kê khai nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử, giao dịch ngân hàng điện tử, cổng thông tin một cửa quốc gia, cơ quan hành chính... mà không phải in các tờ kê khai, đóng dấu đỏ của công ty. Gần đây chữ ký số còn có thể giao dịch trong lĩnh vực kê khai bảo hiểm xã hội.

Chữ ký số ( token điện tử) là thiết bị không thể thiếu của doanh nghiệp. Không có chữ ký số, doanh nghiệp không thể khai báo thuế ban đầu và nộp lệ phí môn bài.

Dịch vụ kế toán cho công ty mới thành lập Luật P&P sẽ hỗ trợ tư vấn lựa chọn mua chữ ký số ( token) doanh nghiệp ở các đơn vị ưu tín và giá thành hợp lý.

2.Mở tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch, nộp thuế.

Phải mở tài khoản ngân hàng thì mới nộp được tiền thuế môn bài ( Vì hiện nay hầu như tất cả các cơ quan thuế đều yêu cầu thu tiền thuế điện tử).

Ngoài ra những hóa đơn từ 20tr trở lên thì phải chuyển khoản thì mới được đưa vào chi phí và khấu trừ thuế GTGT ( Nên việc mở tài khoản ngân hàng chúng tôi thấy rất cần thiết, công ty nên mở các sớm càng tốt).

Lưu ý: Mở tài khoản ngân hàng xong doanh nghiệp phải làm bổ hồ sơ thông báo thay đổi lên sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, trường hợp doanh nghiệp không làm thông báo trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định Điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 31. Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

3.Lập tài khoản khai thuế điện tử tại website của tổng cục thuế để quản lý.

Truy cập vào website :https://thuedientu.gdt.gov.vn/ để thực hiện đăng ký tài khoản khai khai thuế điện tử để mở 1 tài khoản truy cập vào nộp các tờ khai, báo cáo tháng, quý; báo cáo tài chính năm; tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Lưu ý: Lập tài khoản dịch vụ nộp thuế điện tử tại website của tổng cục thuế. Sau đó liên hệ với Ngân hàng (nơi mở tài khoản) xác nhận hoàn tất dịch vụ nộp thuế điện tử.

4.Kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài

 

 

Trường hợp

Thời hạn khai lệ phí

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp

Khai lệ phí môn bài một lần khi doanh nghiệp mới ra hoạt động kinh doanh

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bất đầu hoạt động sản xuất kinh doanh

Chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm

Trường hợp doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Mức nộp lệ phí môn bài

STT

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Lệ phí môn bài (VNĐ)

1

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

02 triệu đồng/ năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 triệu đồng/ năm

Lưu ý:

Những doanh nghiệp thành lập 06 tháng đầu năm: Phải nộp thuế môn bài cả năm.

Doanh nghiệp nào thành lập 06 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Sẽ phải nộp 50% số thuế môn bài cho 1 năm.

Kê khai và nộp lệ phí môn bài căn cứ theo mức vốn điều lệ đăng ký.

Tuy nhiên:

Kể từ ngày 25/02/2020 theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên. Vì vậy chỉ cần kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài, chưa cần nộp tiền lệ phí môn bài.

5.Làm thông báo phát hành hóa đơn

Thứ nhất, từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp thành lập từ bây giờ thì nên đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử và lưu ý trước khi sử dụng hóa đơn điện tử thì bạn phải làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử.

Thứ hai, Căn cứ khoản theo khoản 2 Điều 10 thông tư 10/2014/TT-BTC tùy vào mức độ hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng sẽ bị phạt tiền từ 6,000,000 đồng đến 50,000,000 đồng.

Trường lập thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng, tùy vào mức độ hành vi phạt tiền từ 2,000,000 đồng đến 4,000,000 đồng.

Chúng tôi đã có một bài viết cụ thể bạn có thể tham khảo về thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

6.Kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Có 2 phương pháp kê khai thuế GTGT là khấu trừ và Trực tiếp

Có 2 kỳ kê khai là theo tháng và theo quý

Khi nào doanh nghiệp phải nộp tờ khai thế giá trị gia tăng (GTGT): dù có phát sinh doanh thu hay không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp bắt buộc phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hạn nộp tờ khai:

+ Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì sẽ là kê khai theo quý ( Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau).

7.Kê khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Có 2 kỳ kê khai là theo tháng và theo quý

Lưu ý: Nhưng quy định công ty mới thành lập kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý thì thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cũng nộp kê khai theo quý.

Doanh nghiệp có trả lương cho người lao động có phát sinh phải nộp thuế TNCN thì doanh nghiệp mới phải làm tờ khai thuế thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

8.Kê khai tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Chưa có định nghĩa cụ thể về Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là gì? Tuy nhiên dựa trên các quy định tại các Nghị định thì chúng ta có thể hiểu thuế TNDN như sau:

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định pháp luật.

Hàng quý căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của quý ( không phải nộp Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý).

Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Nếu tổng số tiền thuế TNDN tạm nộp mà thấp hơn số tiền thuế phải nộp theo Quyết toán từ 20% trở lên thì sẽ bị phạt chậm nộp.

Ví dụ: Bạn thành lập doanh nghiệp vào ngày 04/04/2020 ( tức quý 2) , có phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh --) Thì hạn nộp Tiền thuế TNDN tạm tính quý 2/2020 chậm nhất là ngày 30/07/2020.

9.Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

- Hàng quý tất cả các doanh nghiệp sẽ phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Nếu đã đặt in hóa đơn hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

10. Một số công việc kế toán khác

Tư vấn về tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Tư vấn và hỗ trợ tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán báo cáo cơ quan thuế.

Tư vấn chi phí tiền lương, BHXH theo quy định.

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán và xây dựng biểu mẫu kế toán cho doanh nghiệp

Làm việc khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động thì dịch vụ kế toán theo tháng/quý sẽ thực hiện các công việc sau:


Công việc đối với kế toán theo tháng/quý sẽ thực hiện giống như trên tuy nhiên do doanh nghiệp đã có chữ ký số, tài khoản ngân hàng,  tài khoản khai thuế điện tử tại website của tổng cục thuế để quản lý, đã kê khai nộp lệ phí môn bài lần đầu, đã phát hành hóa đơn điện tử rồi thì chúng tôi sẽ không cần hỗ trợ quý khách nữa.

Ngoài ra, tại thời điểm thuê dịch vụ kế toán theo tháng/quý vào kỳ nộp báo cáo tài chính năm, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng tôi sẽ thực hiện trọn gói cho quý khách dịch vụ này.

Lợi ích việc sử dụng dịch vụ kế toán theo tháng/quý – Luật P&P?


- Các giấy tờ khách hàng bàn giao có thể hoàn toàn yên tâm vì chúng tôi có biên bản bàn giao cụ thể trách sự mất mát về giấy tờ cho khách hàng.

- Thuận tiện, đảm bảo về chất lượng vì có đội ngũ nhân viên kế toán nhiều năm kinh nghiệm

- Chi phí giá thành thấp ( từ 400,000 đồng – 1,500,000 đồng)

- Tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về việc nộp chậm tờ khai thuế, nộp sai tờ khai thuế.

- Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh vấn đề.

- Hỗ trợ miễn phí tư vấn pháp lý về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bởi đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm của P&P.

Vì sao nên sử dụng dịch vụ kế toán theo tháng/quý?


Luật P&P sẽ có trách nhiệm để doanh nghiệp nộp tờ khai đúng hạn theo quy định pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp nộp chậm tờ khai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Căn cứ quy định Thông tư 166/2013/TT-BTC Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

Phạt nộp chậm tờ khai thuế

Số ngày nộp chậm

Mức phạt

Từ 01 ngày đến 05 ngày

Phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ

Từ 01 ngày đến 10 ngày

Từ 400.000 đồng – 1.000.000 đồng

Từ 10 ngày đến 20 ngày

Từ 800.000 đồng – 2.000.000 đồng

Từ 20 ngày đến 30 ngày

Từ 1.200.000 đồng – 3.000.000 đồng

Từ 30 ngày đến 40 ngày

Từ 1.600.000 đồng – 4.000.000 đồng

Từ 40 ngày đến 90 ngày

Từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng

 Phạt nộp chậm tiền thuế

Đối với các khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/07/2016 đến nay:

Tiền chậm nộp = 0,03% x số tiền thuế chậm nộp x số ngày chậm nộp

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng liên quan đến dịch vụ kế toán theo tháng/quý?


Khách hàng hỏi: Trường hợp tôi có nhận được một hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng đúng mã số thuế công ty thì xử lý như thế nào?

Luật P&P trả lời:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. (Theo điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 1/01/2015). Biên bản điều chỉnh được lập thành 2 bản, ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản, kẹp cùng với hóa đơn đã viết sai trước đó để giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Khách hàng hỏi: Công ty tôi có nộp chậm tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì có bị phạt vi phạm hành chính không?

Luật P&P trả lời:

Căn cứ quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

Trường hợp nộp chậm 01 ngày tờ khai thì có 2 mức phạt: phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc phạt tiền từ 400,000 đồng đến 1,000,000 đồng.

Tùy vào mức độ và hành vi cơ quan thuế sẽ đưa ra mức phạt cho bạn. Tuy nhiên, trên thực tế thì doanh nghiệp sẽ bị phạt 400,000 đồng đến 700,000 đồng với nộp chậm tờ khai thuế 01 ngày.

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: lienheluattuvan@gmail.com

 

Đối tác chiến lược