Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

Hiện toàn TP.HCM có 370 cơ sở GDNN. Trong đó, có 60 trường cao đẳng; 61 trường trung cấp; 22 trung tâm GDNN- GDTX; 55 trung tâm GDNN và trung tâm dạy nghề và 152 doanh nghiệp đăng ký hoạt động GDNN. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật khi doanh nghiệp đào thực hiện việc đào tạo nghề thì phải có giấy phép dạy nghề (giấy chứng nhận đăng ký hoạt đông giáo dục nghề nghiệp). Vậy thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh là như thế nào? Luật P&P xin cung cấp tới quý khách hàng thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh.

Thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh là gì?


- Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.

- Đào tạo nghề nghiệp là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học hoặc để nâng cao trình độ nghề nghiệp

 - Chương trình đào tạo sơ cấp là hệ thống kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm cần thiết để thực hiện các công việc đơn giản của nghề.

- Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm học nhưng phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ học đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học, điều kiện thì được kiểm tra hoặc thi kết thúc khóa học, nếu đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp được phép hoạt động đào tạo nghề nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp.

- Thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh (hay còn gọi thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp) là Sở Lao động thương binh và xã hội Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi cơ sở đáp ứng các điều kiện quy định để thực hiện việc đào tạo nghề trình độ sơ cấp.

Vì sao phải thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh


- Trường hợp hoạt động đào tạo nghề cấp mà không có giấy phép đào tạo nghề thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Văn bản hợp nhất số 1307/VBHN-BLĐTBXH với mức xử phạt từ 40.000.000 đồng – 60.000.000 đồng căn cứ vào hành vi vi phạm. 

- Trong trường hợp mà chưa có giấy phép đào tao nghề mà thực hiện việc tuyển sinh, hoạt động giảng dạy nghề thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 1307/VBHN-BLĐTBXH với mức phạt từ 40.000.000 đồng – 60.000.000 đồng căn cứ vào hành vi vi phạm. Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: như đình chỉnh hoạt động.

Vì vậy để doanh nghiệp được đào tạo nghề trình độ Sơ cấp thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Sở Lao động thương binh và xã hội.

Điều kiện để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh


Điều kiện chung để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

- Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học;

- Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo

Điều kiện cụ thể để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy tại Hồ Chí Minh  

- Về chương trình học khi thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh 

+ Bậc 1 - Sơ cấp I tối thiểu là 5 (năm) tín chỉ, với số mô - đun đào tạo tối thiểu là 3 (ba) mô - đun và thời gian thực học tối thiểu là 300 (ba trăm) giờ chuẩn đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

+ Bậc 2 - Sơ cấp II tối thiểu là 15 (mười lăm) tín chỉ, với số mô - đun đào tạo tối thiểu là 9 (chín) mô - đun đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

+ Bậc 3 - Sơ cấp III tối thiểu là 25 (hai mươi lăm) tín chỉ, với số mô - đun đào tạo tối thiểu là 15 (mười lăm) mô - đun đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

+ Khối lượng học tập lý thuyết và học tập thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm tối đa 25%; thực hành chiếm tối thiểu 75%.

- Về điều kiện về cơ sở vật chất khi thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

+ Phòng học phải đám ứng diện tích tối thiểu 4m2/1 chỗ học. Phải có đầy đủ phòng học lý thuyết và phòng học thực hành

+ Có các trang thiết bị, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy nghề

+ Có điều lệ, quy chế tổ chức, hoạt động

+ Có địa điểm đào tạo cụ thể

- Điều kiện về giáo viên tham gia giảng dạy để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy để dạy trình độ sơ cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc thợ 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

+ Có trình độ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo, trong đó: Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa là 25. Có số lượng giáo viên, giảng viên cơ hữu đảm bảo đảm nhận tối thiểu là 60% chương trình của mỗi ngành nghề đào tạo.

Hồ sơ thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh


 - Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và kèm theo các giấy tờ chứng minh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Đối với doanh nghiệp), Quyết định thành lập + Điều lệ đối với tổ chức

- Chương trình học + Giáo trình học

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thẩm quyền thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp, tổ chức nộp 1 bộ hồ sơ tới Sở Lao động thương binh và xã hội Hồ Chí Minh

- Thời gian thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động thương binh và xã hội Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra, thẩm định để cấp giấy phép dạy nghề sơ cấp.

Quy trình để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh


Bước 1: Doanh nghiệp, Tổ chức soạn 1 bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

Bước 2: Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động thương binh và xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động thương binh và xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác của cơ sở.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động thương binh và xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Một số câu hỏi khi thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh


Câu hỏi: Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì một cơ sở phải đào tạo nghề phải có tối thiểu bao nhiêu giáo viên dạy nghề?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật Có trình độ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo, trong đó: Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa là 25. Có số lượng giáo viên, giảng viên cơ hữu đảm bảo đảm nhận tối thiểu là 60% chương trình của mỗi ngành nghề đào tạo.

Như vậy để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì cơ sở cần phải có tối thiểu ít nhất 2 giáo viên dạy nghề có trình độ sơ phạm theo quy định của pháp luật. Trong đó phải có giáo viên cơ hữu làm việc trực tiếp tại cơ sở, ngoài ra cơ sở cũng có thể có giáo viên thỉnh giảng. Đối với giáo viên thỉnh giảng thì cũng phải đáp ứng các quy định của pháp luật khi giảng dạy nghề.

Câu hỏi: Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì đối với giáo viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật thì có cần phải cung cấp chứng chỉ tin học, tiếng anh nữa không?

Trả lời: Theo như quy định mới hiện nay, khi thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh giáo viên chỉ cần cung cấp chứng chỉ nghiệp vụ sự phạm theo quy định của pháp luật. Còn đối với chứng chỉ tin học và ngoại ngữ thì sẽ do người chịu trách nhiệm của cơ sở quy định. Cụ thể như sau: “Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định; Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.”

Câu hỏi: Chương trình dạy nghề để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh được xây dựng như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH thì chương trình và cấu trúc của chương trình đào tạo sẽ như sau: Nội dung và cấu trúc chương trình đào tạo trình độ sơ cấp ứng với mỗi nghề đào tạo phải đảm bảo các nội dung sau: Tên nghề đào tạo; mã nghề; Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào; Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo; Danh mục số lượng, thời lượng các mô - đun; Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết khác, năng lực tự chủ và trách nhiệm; Thời gian khóa học, bao gồm: tổng thời gian toàn khóa, thời gian thực học, thời gian học lý thuyết, thời gian thực hành, thực tập, thời gian ôn, kiểm tra hoặc thi kết thúc mô - đun, khóa học; trong đó thời gian thực hành, thực tập tối thiểu chiếm từ 70% thời gian thực học; Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp; Phương pháp và thang điểm đánh giá; Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo.

Câu hỏi: Giáo trình dạy nghề để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì phải đáp ứng những quy định gì?

Trả lời: Theo quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp thì giáo trình khi thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì có quy định như sau: “Giáo trình đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, tín chỉ, môn học trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình; duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.”

Đối với mỗi trình độ dạy nghề sẽ có quy định khác nhau, ví dụ đối với trình độ sơ cấp “ Nội dung và cấu trúc của giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp ứng với mỗi nghề đào tạo phải đảm bảo các nội dung sau: Thông tin chung của giáo trình (tên mô - đun, tên nghề đào tạo, trình độ đào tạo; tuyên bố bản quyền; lời giới thiệu; mục lục;...); Mã mô - đun, vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò; mục tiêu của giáo trình mô - đun; Nội dung của giáo trình mô - đun; tên bài/chương; mã bài/chương; giới thiệu bài/chương; mục tiêu bài/chương; nội dung kiến thức, kỹ năng của tiêu đề, tiểu tiêu đề/mục, tiểu mục trong bài/chương (gồm: kiến thức, kỹ năng và quy trình, cách thức thực hiện công việc; các bản vẽ, hình vẽ, bài tập, những điểm cần ghi nhớ); Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập khi kết thúc bài/chương và kết thúc mô – đun.”

Như vậy, khi xây dựng giáo trình để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, tín chỉ, môn học trong chương trình đào tạo, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.

Câu hỏi: Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì có cần phải đáo ứng về vốn không?  

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 143/2016/NĐ-CP thì chỉ khi thành lập các loại hình sau đây: “Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau:

a) Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 tỷ đồng;

b) Đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng;

c) Đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng”

Như vậy, đối chiếu quy định trên thì khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh không phải chứng minh năng lực về vốn.

Câu hỏi: Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì cơ quan nhà nước có tiến hành thẩm định thực tế hay không?

Trả lời: Theo quy định thì trước khi cấp giấy phép nghề sơ cấp thì cơ quan nhà nước – cụ thể ở đây là Sở Lao động thương binh và xã hội (nơi đặt địa điểm đào tạo nghề) sẽ lập hội đồng thẩm định xuống cơ sơ để thẩm định thực tế các nội dung liên quan có trong hồ sơ xin giấy phép dạy nghề sơ cấp. Nội dung kiểm tra như: Chủ thể, địa điểm, các trang thiết bị thực tế phục vụ cho việc đào tạo, giáo viên tham gia giảng dạy, nội dung chương trình học + giáo trình học,..

Như vậy khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì Sở Lao động thương binh và xã hội sẽ tiến hành thẩm định thực tế cơ sở sau khi đã đầy đủ hồ sơ.

Câu hỏi: Sau khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì có được cấp chứng chỉ không?

Trả lời: Theo quy định sau khi thực hiện xong thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh thì cơ sở được quyền cấp chứng chỉ để xác nhận người học đã hoàn thành khóa học với nội dung quy định cụ thể như sau:

- Cơ sở đào tạo sơ cấp thiết kế hoặc lựa chọn mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp, kèm theo lô gô của cơ sở mình (nếu có).

- Cơ sở đào tạo sơ cấp gửi công văn kèm theo mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp (mỗi loại 03 bản) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đào tạo sơ cấp có trụ sở chính để đăng ký xác nhận.

- Mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp đã được xác nhận được lưu giữ tại cơ sở đào tạo sơ cấp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đào tạo sơ cấp có trụ sở chính để quản lý.

- Cơ sở đào tạo sơ cấp tổ chức in chứng chỉ sơ cấp, bản sao chứng chỉ sơ cấp theo mẫu phôi đã đăng ký xác nhận quy định để sử dụng cấp cho người học.

- Cấp phát chứng chỉ sơ cấp

+ Người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ cấp ký và cấp chứng chỉ sơ cấp cho từng người học được công nhận tốt nghiệp quy định

+ Chứng chỉ sơ cấp chỉ cấp một lần, không cấp lại. Bản sao chứng chỉ sơ cấp được cấp theo yêu cầu của người học.

+ Cơ sở đào tạo sơ cấp ghi vào sổ cấp chứng chỉ sơ cấp và sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp.

Dịch vụ thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh của Luật P&P


- Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

- Đánh giá bước đầu các điều kiện để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các tài liệu quan để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

- Nhận tài liệu từ quý khách để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

- Đồng hành cùng quý khách trong quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở

- Bàn giao kết quả cho quý khách hàng

- Hỗ trợ quý khách hàng làm thủ tục thông báo cấp chứng chỉ sau khi đã thực hiện thủ tục xin giấy phép dạy nghề tại Hồ Chí Minh

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật P&P, quý khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ liên hệ trực tiếp đến công ty để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết

Đối tác chiến lược