Menu Hotline: 0989.869.523/ 0984.356.608

Thủ tục nhập khẩu máy tính

Hiện nay, với sự phát triên của công nghệ thông tin thì máy tính trở nên rất phổ biến. Trên thị trường có rất nhiều các loại máy tính khác nhau từ máy tính bàn đến máy tính xách tay. Theo quy định của pháp luật thì khi muốn đưa số lượng lớn máy tính từ nước ngoài về thị trường trong nước thì phải thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính. Vậy thủ tục nhập khẩu máy tính là như thế nào?

Luật tư vấn P&P xin cung cấp tới quý khách hàng thủ tục nhập khẩu máy tính

Cơ sở pháp lý      


- Luật Hải quan 2014

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

- Thông tư 04/2018/TT-BTTTT

- Quyết định 04/2017/QĐ-TTg

Có phải xin giấy phép nhập khẩu khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính


- Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì “Máy tính xách tay mới 100%” không phải xin giấy phép nhập khẩu.

- Không được nhập khẩu máy tình đã qua sử dụng

Mã HS khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính


- Đối với máy tính xác tay

+ Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook mã HS 84713020

- Đối với máy tính để bàn

+ Máy tính để bàn có mã HS 84714190

Tại sao phải thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính


Theo quy định tại Luật Hải quan, máy tính không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, vì vậy, khi muốn nhập khẩu máy tính thì làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định.

- Cũng tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định thì Chủ hàng hóa khi nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục nhập khẩu và làm thủ tục hải quan theo quy định.

- Mặt khách cũng tại Điều 6 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan

Như vậy khi muốn nhập khẩu máy tính từ nước ngoài vào Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính tại hải quan


- Không thuộc trường hợp máy tình cấm nhập khẩu: Máy tình đã qua sử dụng

- Khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu máy tính thì phải nộp thêm kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa đối với máy tính xách tay, giấy chứng nhận đăng ký hợp quy và kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

- Hàng hóa nhập khẩu cần có đầy đủ nhãn mác theo quy định hiện hành

Nội dung nhãn mác trên hàng tối thiểu cần bao gồm:

+ Tên hàng hóa

+ Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

+ Xuất xứ hàng hóa

+ Model, mã hàng hóa (nếu có)

Các bước để thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính và dán nhãn năng lượng cho máy tính


Bước 1: Thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa

Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa

- Căn cứ Phụ lục II Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Bộ Thông tin và truyền thông). Theo đó, việc nhập khẩu máy tính xách tay thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và Đăng ký kiểm tra chất lượng

- Quyết định 3810/QĐ-BKHCN năm 2019 có ban hành kèm theo “Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Tuy nhiên máy tính để bàn không thuộc danh mục này. Không phải thực hiện thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

Như vậy, đối với nhập khẩu máy tính xách tay thì phải thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa, còn đối với nhập khẩu máy tính để bàn thì không phải thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Hồ sơ thực hiện kiểm tra nhà nước đối với máy tính xách tay trước khi thông quan

- Giấy đăng ký Kiểm tra chất lượng theo mẫu: 4 bản gốc

- Hợp đồng (sales contract)

 - Hóa đơn thương mại (commercial invoice)

- Quy cách đóng gói (packing list)

- Vận tải đơn (House bill)

- Chứng nhận xuất xứ (C/O): bản chụp của tổ chức cá nhân nhập khẩu.

Cơ quan nộp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu máy tính xách tay

- Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh. Mở tờ khai hải quan tại chi cục nào thì đăng ký tại tỉnh, thành phố đó.

Thời gian thực hiện việc đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa

- Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu.

- Sau khi hệ thống phản hồi hồ sơ đạt thì nộp bản cứng. Chi cục tiêu chuẩn đo lường ký đóng dấu. 1 bản doanh nghiệp lưu và 1 bản nộp cho hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Bước 2: Thủ nghiệm hiệu suất năng lượng cho máy tình thực hiện thủ tục nhập khẩu tại các cơ quan, tổ chức thủ nghiệm hiệu suất năng lượng đã được Bộ Công Thương cấp phép

Căn cứ thực hiện

Theo Công văn số 1786/TCHQ-GSQL V/v dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu – Tổng Cục hải quan,  hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu.

Như vậy để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa đối với máy tính thì phải thực hiện thủ nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiẻu

Tiêu chuẩn Việt Nam khi thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng tổi thiểu

- TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11847:2017 MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VÀ MÁY TÍNH XÁCH TAY - ĐO ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

- TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính - Hiệu suất năng lượng

Quy trình thực hiện thủ nghiệm hiểu suất năng lượng tối thiểu

- Thương nhân nhập khẩu máy tính mang mẫu ứng với từng loại model lên các cơ quan, đơn vị để kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng được cấp phép bởi Bộ Công Thương về thủ nghiệm hiệu suất năng lượng.

- Thành phần giấy tờ cần có để phục vụ cho việc thủ nghiệm hiệu suất năng lượng: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhãn phụ của sản phẩm kèm theo sản phẩm ứng với từng loại model.

- Lưu ý phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng có giá trị vô thời hạn cho model cùng chủng loại.

- Sau khi có kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng, doanh nghiệp nộp hồ sơ cùng với xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng và giấy chứng nhận đăng ký hợp quy (đối với máy tình xách tay) để được thông quan.

Bước 3: Đăng ký hợp quy sản phẩm khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính

Căn cứ thực hiện

- Thông tư 11/2020/BTTTT Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông

Một số trường hợp không phải thực hiện công bố hợp quy sản phẩm máy tính

- Hành lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

-  Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

- Mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất; mẫu hàng để thử nghiệm phục vụ giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng;

- Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm thương mại;

- Quà biếu, tặng trong định mức thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

- Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới trong định mức thuế;

- Hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc tạm nhập - tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam;

- Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

- Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa tiêu thụ);

- Nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho thương nhân nước ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu;

- Hàng hóa tái nhập khẩu để sửa chữa, tái chế theo yêu cầu của đối tác nước ngoài;

- Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Hàng hóa nhập khẩu chuyên dụng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;

- Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật.

Quy trình đăng ký hợp quy cho máy tính khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính

Theo quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BTTTT

Hồ sơ đăng ký hợp quy cho sản phẩm máy tính thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính để trước khi thông quan

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập

- Mẫu dấu hợp quy khi thực hiện công bố hợp quy lần đầu hoặc khi mẫu dấu hợp quy có sự thay đổi.

- Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này: Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho nhà sản xuất kèm theo văn bản của nhà sản xuất/đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam gửi Cục Viễn thông về việc sử dụng giấy chứng nhận hợp quy gồm các thông tin sau: tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của các tổ chức nhập khẩu; ký hiệu sản phẩm, hàng hóa (văn bản này chỉ nộp một lần hoặc khi có sự thay đổi về nội dung văn bản).

- Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục nêu tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Thông tư này:

c.1. Báo cáo tự đánh giá do tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện hoặc bản sao báo cáo tự đánh giá do nhà sản xuất thực hiện kèm theo văn bản của nhà sản xuất/đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam gửi Cục Viễn thông về việc sử dụng báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của các tổ chức nhập khẩu; ký hiệu sản phẩm, hàng hóa (văn bản này chỉ nộp một lần hoặc khi có sự thay đổi về nội dung văn bản). Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

+ Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax.

+ Tên sản phẩm, hàng hóa.

+ Hãng sản xuất.

+ Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật.

+ Số, ngày cấp kết quả đo kiểm sản phẩm. Kết quả đo kiểm này phải được cấp bởi đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động công bố hợp quy quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này cấp cho tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo tự đánh giá.

+ Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

+ Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

+ Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy.

 c.2. Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất.

Thẩm quyền thực hiện đăng ký hợp quy cho máy tính khi nhập khẩu máy tính

- Cục Viến thông

Thời gian thực hiện

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thời hạn của Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy

+ Ba (03) năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy

+ Theo thời hạn của Giấy chứng nhận hợp quy hoặc không quá ba (03) năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy

Bước 4: Thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính (Thông quan hàng hóa)

Căn cứ thực hiện

Sau khi đã thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm đối với máy tính xách tay và thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu, đăng ký hợp quy sản phẩm. Thương nhân tiến hành thủ tục khai hải quan

Bộ hồ sơ nhập khẩu máy tính cơ bản gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Giấy kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa đối với máy tính xách tay

- Kết quả thủ nghiệm hiệu suất năng lương

- Thông báo đăng ký hợp quy sản phẩm

-Tờ khai hải quan nhập khẩu

- Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)

- Bill of Lading

- C/O nếu có

- Các chứng từ khác (nếu có)

Nơi thực hiện khai hải quan cho thủ tục nhập khẩu máy tính

- Cơ quan hải quan tại cửa khẩu nơi có hàng hóa đăng chờ khai hải quan

Thuế khi nhập khẩu máy tính

- Mã số 8528.51.20, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% 

- Mã số là 8528.52.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%

Bước 5: Đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy tính

Cơ sở thực hiện

- Theo Quyết định 04/2017/QĐ-TTg thì mặt hàng màn hình máy tính phải được dán nhãn năng lượng: Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay.

- Mặc khác theo quy định tại Thông tư 36/2016/TT-BCT Trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và gửi về Bộ Công Thương.

Thành phần hồ sơ xin dán nhãn năng lượng cho sản phẩm máy tính sau khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính

- Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu

- Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;

- Mẫu nhãn năng lượng dự kiến.

- Nhãn phụ của sản phẩm

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thẩm quyền đăng ký dán nhãn năng lượng cho tủ lạnh

- Vụ tiết kiểm năng lượng và phát triển bền vững - Bộ Công Thương

- Thời gian thực hiện đăng ký dán nhãn năng lượng: 03-05 ngày làm việc

Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng cho máy tính nhập khẩu

- Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với máy tính xách tay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019;

- Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với máy tính xách tay từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

- Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

Một số câu hỏi của khách hàng liên quan đến thủ tục nhập khẩu máy tính


Khách hàng hỏi: Công ty định nhập khẩu lô hàng 10 máy tính xách tay về sử dụng nội bộ công ty, chúng tôi có phải tiến hành kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy theo Thông tư 04/2018/TT-BTTTT (08/05/2018) và công văn 2305-BTTTT-CVT (17/07/2018) hay không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Mặt hàng máy tính xách tay mới 100% không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu nhưng để nhập khẩu mặt hàng máy tính xách tay Công ty cần tham khảo các quy định sau đây:

- Căn cứ điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định:

 “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3. Bổ sung Điểm c Khoản 1; sửa đổi Khoản 2 Điều 7 và bổ sung Khoản 2a, Khoản 2b, Khoản 2c, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9 Điều 7 như sau:

7. Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu:

p) Các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật

 - Căn cứ Phụ lục II Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ Thông tin và truyền thông). Theo đó, việc nhập khẩu máy tính xách tay thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông và bắt buộc phải công bố hợp quy.

 - Căn cứ Điều 3 Điều 8 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin  và truyền thông quy định:

 “Điều 3. Tính chất hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy

Chứng nhận và công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc đối tượng áp dụng của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng phục vụ công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành trước khi lưu thông trên thị trường.

 Điều 8. Các trường hợp không phải công bố hợp quy

Sản phẩm thuộc các Danh mục nêu tại khoản 2 và 3 Điều 6 của Thông tư này nhưng không phải công bố hợp quy trong các trường hợp sau

1. Các trường hợp không phải chứng nhận hợp quy quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

2. Sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để chính tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm đó sử dụng.”

 Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên trường hợp Công ty nhập khẩu để sử dụng tiêu dùng trong nội bộ không phải công bố hợp quy.

Khách hàng hỏi: Công ty nhập lô máy tính Dell từ nhà phân phối tại Việt nam của Hãng Dell (Singarpore). Chúng tôi được biết mặt hàng này phải xin công bố hợp quy của Bộ TT&TT. Chúng tôi đã cung cấp bản chứng nhận hợp quy, tuy nhiên hải quan nơi mà công ty chúng tôi mở tờ khai nhập họ không chấp nhận và yêu cầu GIẤY ĐĂNG KÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG. Vậy với thủ tục nhập máy tính thì chúng tôi phải cung cấp bản chứng nhận hợp quy hay ĐĂNG KÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG?

Luật tư vấn P&P trả lời: Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3. Bổ sung Điểm c Khoản 1; sửa đổi Khoản 2 Điều 7 và bổ sung Khoản 2a, Khoản 2b, Khoản 2c, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9 Điều 7 như sau:

2. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Việc công bố hợp quy được quy định chi tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau:

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;

b) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

c) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật…..”

2a. Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo Điểm a Khoản 2 Điều này, người nhập khẩu phải thực hiện:

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này tại cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là cơ quan kiểm tra) và kèm theo các tài liệu sau: Bản sao Hợp đồng, Danh Mục hàng hóa (nếu có), bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm); giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có). Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu;

2b. Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo Điểm b Khoản 2 Điều này, người nhập khẩu phải thực hiện:

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này tại cơ quan kiểm tra và kèm theo các tài liệu theo quy định tại Điểm a Khoản 2a Điều này. Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu;

2c. Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo Điểm c Khoản 2 Điều này, người nhập khẩu phải thực hiện:

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này tại cơ quan kiểm tra và kèm theo bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu) chứng chỉ chất lượng và các tài liệu theo quy định tại Điểm a Khoản 2a Điều này; …..”

- Căn cứ Phụ lục II-Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ Thông tin và truyền thông, theo đó, việc nhập khẩu máy tính xách tay và máy tính cá nhân để bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông và bắt buộc phải công bố hợp quy. Đồng thời, máy tính xách tay có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng là TCVN 7189:2009 theo Phụ lục II nêu trên, vì vậy, đề nghị công ty đối chiếu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo các điểm a, b, c khoản 2 điều 1. sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 đã nêu để thực hiện việc đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu trước khi làm thủ tục

Khách hàng hỏi: Khi Công ty chúng tôi thực hiện khai hải quan thì có bắt buộc phải thực hiện đăng ký dán nhãn năng lượng lên Bộ Công thương trước hay không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6772/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan. Do đó, hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Như vậy để làm thủ tục thông quan cho lô hàng nhập khẩu máy tính thì công ty bạn chỉ cần cung cấp phiếu kiểm nghiệm hiệu xuất năng lương và giấy chứng nhận hợp quy chứ không phải xuất trình thêm công văn dán nhãn năng lượng.

Khách hàng hỏi: Công ty tôi nhập khẩu khoản 150 máy tính xách tay từ Mỹ về để phân phối cho các siêu thị điện máy. Hiện nay hàng đã về tới Cảng Sài Gòn. Tôi được biết muốn làm thủ tục nhập khẩu máy tính xách tay thì phải được kiểm tra chất lượng hàng hóa và kiểm tra hiệu suất năng lượng và làm hợp quy cho sản phẩm thì mới được thông quan. Vậy tôi có thể làm thế nào để thực hiện việc đem mẫu đi kiểm nghiệm và làm hợp quy để thông quan hàng hóa được không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC Việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa thực hiện việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu theo đó, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ sau:

+ Văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

+ Các giấy tời sau: Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng 1 bản gốc; Hóa đơn thương mại (Commercial invoice), Quy cách đóng gói (Packing list): 1 bản chụp, Vận tải đơn (House Bill): Gốc hoặc bản chụp, Chứng nhận xuất xứ (C/O): Bản gốc, Giấy giới thiệu, lệnh,…

+ Văn bản cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để muốn lấy mẫu đi kiểm nghiệm hiệu suất năng lương và làm hợp quy thì công ty bạn sẽ phải làm thủ tục đưa hàng về kho bảo quản.

Trông trường hợp: Nếu Công ty bạn có sẵn mẫu tại Việt Nam với mode và chủng loại giống như lô hàng mà Công ty bạn đang nhập khẩu thì bạn có thể mang sản phẩm đó đi thử nghiệm Hiệu suất năng lượng. Sau khi có phiếu kiểm nghiệm thì Công ty bạn nộp cùng khi khai hải quan để thông quan mà không cần phải làm thủ tục đem hàng về kho bảo quản.

Khách hàng cần cung cấp


Thông tin cần cung cấp

- Thông tin về số lượng hàng hóa

- Thông tin về đơn vị sản xuất

- Thông tin về đơn vị nhập khẩu

- Thông tin về cửa khẩu nhập hàng hóa

Tài liệu cần cung cấp

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hợp đồng mua bán (Sales contract)

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)

- Vận tải đơn (Bill of lading)

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O form E, C/O form D,…)

- Nhãn phụ của sản phẩm

Công việc của chúng tôi


- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục nhập khẩu máy tính

- Hỗ trợ quý khách hàng thực hiện kiểm nghiệm hiệu suất năng lương và công bố hợp quy cho máy tính

- Nhận tài liệu từ quý khách hàng

- Đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy tính

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

- Hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục nhập khẩu máy tính

- Thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước

- Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược