Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

Cùng với tác phẩm văn học, tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc,…; thì tác phẩm mỹ thuật ứng dụng cũng là một trong những loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả; vì vậy, để tác phẩm của bạn được công nhận và được bảo hộ ở mức cao nhất, tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm này nên thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng của mình.

Khái niệm?


Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí.

Ví dụ cụ thể như: hình thức thể hiện nhân vật game, hình thức thể hiện nhân vật hoạt hình, bản thiết kế nội thất,….

Tại sao phải thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng?


Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này.

Tuy nhiên, lợi ích của việc đăng ký quyền tác giả là : Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Và mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250.000.000 đồng, đối với tổ chức là 500.000.000 đồng.

Vì vậy, để đảm bảo lợi ích tối đa của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đổi với tác phẩm do mình tạo ra/ thuộc quyền sở hữu của mình trong trường hợp có tranh chấp phát sinh đối với các tác phẩm này; thì việc thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là vô cùng cần thiết đối với tác giả/ chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng này.

Về thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng?


Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Như vậy có nghĩa là, tác giả/ chủ sở hữu quyền tác giả/chủ sở hữu quyền liên quan có thể tự nộp đơn hoặc uỷ quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan thay cho mình.

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

(1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn

(2) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả 

(3) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

(4) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

(5) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

(6) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Lưu ý:

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có thời hạn bảo hộ là 50 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn.

 

Luật P&P đã chia sẻ những kiến thức và những lưu ý cơ bản đối với thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Mong rằng quý khách hàng có thể đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của mình đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.


Sau đây là một số thắc mắc có thể phát sinh từ phía khách hàng, Luật P&P xin phép được giải đáp như sau:

Khách hàng hỏi: Có thể nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng ở đâu?

Luật P&P trả lời: Khách hàng nộp đơn (hồ sơ) đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tại Cục Bản Quyền tác giả thuộc Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch.

Khách hàng hỏi: Sau khi đăng ký thành công Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng này, tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả sẽ được bảo vệ quyền lợi đối với những trường hợp nào?

Luật P&P trả lời: Ngoài quyền nhân thân và quyền tài sản theo LSHTT quy định, tác giả/ chủ sở hữu quyền tác giả sẽ được bảo vệ quyền lợi trong trường hợp có các hành vi xâm phạm sau:

- Mạo danh tác giả.

- Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

- Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

- Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

- Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trừ trường hợp luật quy định khác.

- Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.

- Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp luật quy định khác.

- Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

- Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

- Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

- Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

- Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm;...

Đối tác chiến lược