Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game

Hiện nay có rất nhiều đối tượng sở hữu trí tuệ đang bị xâm phạm, một trong các đối tượng đang bị xâm phạm ngày càng nhiều đó là quyền tác giả. Để tránh các tác phẩm do mình sáng tạo ra bị xâm phạm thì một trong các biện pháp hữu hiệu nhất là đăng ký bản quyền tác giả. Vậy thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game là như thế nào? Luật P&P xin cung cấp tới quý khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game

Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả, quyền liên quan


Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ

- Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

- Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

- Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

- Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Căn cứ phát sinh quyền tác giả cho game


- Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

- Đăng ký bản quyền game là thủ tục hành chính được tiến hành tại Cục bản quyền tác giả để ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp và duy nhất sản phẩm game của chủ sở hữu đối với bên thứ 3, sau khi đăng ký chủ sở hưu sẽ được độc quyền sử dụng game của mình tại Việt Nam

Tại sao phải thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả game


- Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả lại cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ quyền tác giả, đặc biệt trong việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra.

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng mặc nhiên xác nhận tư cách và quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đã đăng ký.

- Nếu tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không đăng ký quyền tác giả thì khi có tranh chấp xảy ra các chủ thể này phải có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm đó, tức phải tự mình cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm. Trong nhiều trường hợp việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả chứng minh quyền của mình là rất khó, thậm chí không thể chứng minh được mình là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm có tranh chấp.

- Ngoài ra Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả sẽ đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó. Từ đó, tạo ra một tác phẩm có giá trị. Việc đăng ký bản quyền tác giả là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của con người, bằng việc trao cho tác giả các phần thưởng xứng đáng, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo.

Điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game


Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ, điều kiện để đăng ký bản quyền tác giả cho game

Điều kiện về chủ thể

- Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả. Bao gồm: tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện về tác phẩm: Game được sáng tạo trực tếp bằng lao động sáng tạo và không có sao chép của người khác. Hình thức bảo hộ quyền tác giả cho game sẽ ở dưới dạng Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game


Thành phần hồ sơ 

Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ, thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

- 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả (Bản mô tả con game)

- Giấy xác nhận và bản cam kết về con game mà tác giả sáng tạo ra

- Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

- Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký bản quyền tác giả cho game ngoài các giấy tờ trên thì còn cung cấp thêm các giấy tờ sau:

- Quyết định giao việc hoặc bản phân công công việc

- Hợp đồng lao động của người làm sáng tạo ra con game dưới sự phân công của Doanh nghiệp

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đối với cá nhân thì cần cung cấp thêm: Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

Thẩm quyền và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game

- Thẩm quyền: Tổ chức, các nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa thể thao và du lịch

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Các quyền khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi được cấp giấy nhận đăng ký quyền tác giả cho game


 Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game, chủ sở hữu quyền tác giả sẽ có các quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

- Quyền nhân thân là quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả được độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện, bao gồm các quyền:

+ Đặt tên cho tác phẩm;

+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

+ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

- Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

+ Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

+ Sao chép tác phẩm;

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tínho con game

Ngoài ra, quyền tác giả đối với chương trình máy tính (Ứng dụng game) còn được quy định các quyền sau:

- Tác giả và tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - kỹ thuật để sáng tạo chương trình máy tính có thể thỏa thuận về việc sửa chữa, nâng cấp chương trình máy tính.

- Tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp bản sao chương trình máy tính có thể làm một bản sao dự phòng, để thay thế khi bản sao đó bị mất, bị hư hỏng hoặc không thể sử dụng được.

Thời gian bảo hộ quyền tác giả đối với game


Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

- Các quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn là:

+ Đặt tên cho tác phẩm;

+ Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

+ Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

- Quyền nhân thân được bảo hộ có thời hạn là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

+ Thời hạn bảo hộ nêu trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Như vậy trong trường hợp doanh nghiệp đứng tên trên là chủ sở hữu quyền tác giả đối với con game thì khi doanh nghiệp đó bị chấm dựt hoạt động (giải thể) mà không có chuyển nhượng cho ai thì giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả sẽ chấm dứt hiệu lực.

Một số câu hỏi của khách hàng liên quan đến thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game


Câu hỏi: Tại sao khi thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game lại phải đăng ký dưới dạng chương trình máy tính?

Trả lời: Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ có giải thích “Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.”

Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy. Như vậy, game sẽ được bảo hộ dưới dạng chương trình máy tính.

Câu hỏi: Đăng ký bản quyền cho Game đã đủ điều kiện kinh doanh Game tại Việt Nam hay chưa?

Trả lời: Việc đăng ký bản quyền game chỉ có tác dụng chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với game tại Việt Nam cho chủ sỡ hữu.

Để có thể kinh doanh hoạt động Game tại Việt Nam, đơn vị kinh doanh Game cần xin cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (G1, G2, G3, G4), trường hợp có giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng rồi thì sẽ thực hiện xin phê duyệt kịch bản của từng con game đối với game G1 và Thông báo phát hành game G2, G3, G4 đối với game G2, G3, G4.  

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi mua bản quyền Game nước ngoài về Việt Nam có phải đăng ký hay không?

Trả lời: Quyền tác giả đối với Game phát sinh sau khi tác giả hoàn thành tác phẩm. Tuy nhiên, quyền tác giả chỉ phát sinh theo nguyên tắc lãnh thổ. Do đó, để đảm bảo quyền sở hữu tại Việt Nam, đơn vị mua bản quyền game cần xin phép đơn vị cung cấp và đăng ký quyền sở hữu cho tác phẩm đó tại Việt Nam.

Câu hỏi: Công ty tôi đã đăng ký bản quyền tác giả cho game năm 2019. Nay công ty muốn chuyển nhượng cho bên khác nhưng lại sợ rằng họ sẽ cắt xén, làm thay đổi về con game và có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Sau khi công ty chuyển nhượng mà phát hiện bên kia sử dụng sai mục đích thì công ty tôi có quyền gì không?

Trả lời: Trường hợp của công ty bạn là đã chuyển nhượng game cho một bên khác.  Theo như thông thường thì khi công ty bạn chuyển nhượng game đã được đăng ký bản quyền thì cũng coi như đã chấm dứt quyền của mình đối với game đó. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ: “Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm”. Như vậy có thể hiểu là việc chuyển nhượng  game không bao gồm việc chuyển tất cả các quyền nhân thân như: đặt tên, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm…

Rõ ràng bên thứ 2 có thể khai thác, sử dụng quyền tài sản từ chính tác phẩm của công ty nhưng cũng không có quyền bóp méo, làm thay đổi tác phẩm.

Mặc dù quy định của pháp luật không cho phép việc cắt xén, thay đổi tác phẩm gốc làm phương hại đến quyền nhân thân của tác giả nhưng để đảm bảo chắc chắn thì công ty nên thỏa thuận rõ ràng với bên muốn nhận chuyển nhượng.

Từ đó xây dựng bản hợp đồng chuyển nhượng với các điều khoản chặt chẽ nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của công ty. Đồng thời hạn chế rủi ro sau quá trình tiến hành chuyển nhượng.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho game của luật P&P


- Tư vấn cho khách hàng thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game

- Soạn thảo hồ sơ về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game

- Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

- Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho game

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Liên hệ với với Luật P&P


Hotline: 0989.869.523/0984.356.608

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược