Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Hiện nay, đất sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản ngày càng giảm. Vì vậy đã có không ít chủ thể đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản. Theo quy định của pháp luật, khi người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thì phải làm hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. Không phải người sử dụng đất nào cũng nắm rõ các quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất này. Vậy thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản là như thế nào. Luật P&P cung cấp tới quý khách hàng thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản là gì?


- Chuyển mục đích sử dụng đất là: sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp phải xin phép hoặc chỉ cần đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản là trường hợp chuyển từ đất trồng lúa có mục đích trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản có mục đích để nuôi trồng thủy sản.

- Đất trồng lúa là loại đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước (đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm) và đất trồng lúa khác (đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương). Vì vậy đất trồng lúa khi muốn nuôi trồng thủy sản thì phải chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Điều kiện để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản


- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Căn cứ để người sử dụng đất thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản


Theo quy định tại Luật đất đai, điều kiện để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản như sau:

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải viết đơn xin phép và cơ quan Nhà nước căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không.

Tại sao phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản


- Theo quy định tại Luật đất đai, nguyên tắc khi sử dụng đất đối người sử dụng đất

+ Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

+ Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

Khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thì có phải xin phép hay không?


Theo quy định tại Luật đất đai, các trường hợp khi chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép như:

- Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

- Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

- Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

- Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Đối chiếu các trường hợp trên thì khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thì phải được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trường hợp thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản mà không xin phép


- Theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trường hợp thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản mà không xin phép thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng căn cứ vào diện tích chuyển mục đích sử dụng đất.

- Ngoài hình thức xử phạt trên thì còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Buôi khôi phục tình trạng ban đầu của đất.

Xin cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản


Thành phần hồ sơ cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Người sử dụng đất chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, thành phần hồ sơ như sau:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Các giấy tờ về nhân thân như: Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân

Thẩm quyền cho phép thực hiên thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Người sử dụng đất nộp hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản tới cơ quan đăng ký đất đai

- UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

- Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

Lưu ý: UBND cấp tỉnh, cấp huyện không được ủy quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời gian thực hiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

+ Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất)

+ Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Quy trình cho phép thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, người sử dụng đất thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

- Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

- Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cơ quan thuế

Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cơ quan thuế và theo hướng dẫn của cơ quan tài nguyên và môi trường nơi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 3: Nhận kết quả: Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan tài nguyên và môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản


Sau khi được cơ quan nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Thành phần hồ sơ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

- Tờ khai đăng ký biến động đất đai

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Các giấy tờ về nhân thân của người sử dụng đất

Số lượng: 01 bộ hồ sơ

Thẩm quyền và thời gian thực hiên thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

- Thẩm quyền thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đối với những huyện đã thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

+ Phòng tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với những huyện chưa thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-  10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định)

- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

-  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Các câu hỏi vướng mắc khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản


Câu hỏi: Khi tôi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dung đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thì có được miễn lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất không?

Trả lời: Khi bạn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thì sẽ được miễn lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất mà chỉ phải đóng lệ phí cấp sổ và phí thẩm định hồ sơ (nếu có)

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ

4. Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp lô đất của anh ông Nguyễn Hoàng Thanh được phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản được xác định là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê hoặc công nhận sử dụng đất vào mục đích nuôi trồng thủy sản theo Khoản 7, 8 và 9, Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì thuộc diện miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất:

“a. Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b. Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Câu hỏi: Khi tôi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thì có quy định về hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản không?

Trả lời: Về hạn mức khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thì không có quy định cụ thể về mà chỉ quy định hạn mức khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp “Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất” theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật đất đai 2013.

Câu hỏi: Công ty tôi muốn nhận chuyển nhượng đất trồng lúa rồi mới tiến hành thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản được hay không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 191 Luật đất đai 2013 " Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì để công ty không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa.  

Dịch vụ thực hiện hủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản của luật P&P


- Tư vấn cho khách hàng thông tin liên quan đến thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

- Soạn thảo hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

- Nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

- Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản

Liên hệ với Luật P&P


Hotline: 0989.869.523/ 0984.356.608

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược