Menu Hotline: 0989.869.523

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc

Vấn đề bảo hiểm cho người lao động là một trong những vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Nhất là thủ tục chốt sổ bảo hiểm khi người lao động nghỉ việc. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc chốt sổ bảo hiểm khi người lao động nghỉ việc?

Bài viết sau Luật tư vấn P&P xin cung cấp tới khách hàng thủ tục chốt sổ bảo hiểm khi người lao động nghỉ việc.

Cơ sở pháp lý


- Luật lao động 2012

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

- Quyết định 595/QĐ-BHXH

Bảo hiểm xã hội là gì? Sổ bảo hiểm xã hội là gì? Chốt sổ bảo hiểm xã hội là gì?


- Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội

- Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này

- Chốt sổ bảo hiểm xã hội là ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên sổ bảo hiểm xã hội của người tham gia dừng đóng bảo hiểm xã hội tại một đơn vị. Việc này được thực hiện khi người lao động không còn làm việc ở công ty nữa, khi lao động nghỉ việc hoặc khi công ty ngừng hoạt động 

 

 

Vì sao phải thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc?


- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về trách nhiệm của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”

- Quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 28/2020 quy đinh về việc xử phạt người xử dụng lao động không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

+ Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động

 + Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động

+ Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động

+ Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động

+ Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên

Và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ cho người lao động đối với hành vi không hoàn thành thủ tục xác nhận, trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động”

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc


- Trong quá trình đợi giải quyết chốt sổ hồ sơ, người sử dụng lao động phải thanh toán hết số tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nếu không, quy trình sẽ dừng lại. bảo hiểm xã hội sẽ mặc định người lao động còn tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty và số tiền đóng bảo hiểm xã hội vẫn được cập nhật bình thường. Khi hoàn thành hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tự trừ lại số tiền phải đóng

- Nếu thực hiện đồng thời báo giảm và báo chốt cho người lao động thì người sử dụng lao động chỉ cần nộp 2 loại hồ sơ này 1 lần. bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết nếu hồ sơ hợp lệ và đã thanh toán tất cả tiền đóng bảo hiểm xã hội

- Khi người lao động thôi việc tại công ty thì trong vòng 7 ngày, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội (chậm nhất là 30 ngày). Nếu doanh nghiệp báo giảm và báo chốt sổ trễ hơn so với thời gian nghỉ thực tế thì sẽ bị truy thu lãi suất chậm nộp hồ sơ theo quy định của bảo hiểm xã hội

Chủ thể thực hiện chốt bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc


Người sử dụng lao động có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm cho người lao động trong trường hợp chấm dứt hợp động lao động theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”

Thủ tục thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc


Để tiến hành chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động thực hiện các bước sau

- Bước 1: Thực hiện thủ tục báo giảm lao động

- Bước 2: Thủ tục thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc

Bước 1: Thực hiện thủ tục báo giảm lao động (thủ tục Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội)


Hồ sơ thực hiện thủ tục báo giảm lao động


- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH (Mẫu TK3-TS).

- Danh sách lao động tham gia BHXH (Mẫu D02-TS).

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

Quy trình thực hiện báo giảm lao động


- Thẩm quyền: cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đặt trụ ở

- Thời gian giải quyết: 10 Ngày làm việc từ thời điểm nộp hồ sơ, cơ quan bảo hiểm sẽ hoàn tất thủ tục báo giảm lao động

- Cách thức nộp hồ sơ: qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH mà công ty đặt trụ sở chính hoặc gửi qua mạng trên cổng thông tin giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Bước 2: Thủ tục thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc


Hồ sơ chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc


- Phiếu giao nhận hồ sơ 600a có hiệu lực từ ngày 10/10/2017 quy định về hồ sơ trong trường hợp báo giảm lao động đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

- Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu D02-TS ban hành kèm quyết định số 595/ĐQ-BHXH năm 2017.

- Bảng kê thông tin (theo mẫu D01-TS).

- Thẻ bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng của Người lao động

- Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng làm việc vừa hết hạn

Quy trình thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc


- Thẩm quyền: cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đặt trụ ở

- Cách thức nộp hồ sơ: qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH mà công ty đặt trụ sở chính hoặc gửi qua mạng trên cổng thông tin giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

- Thời gian: Thời gian giải quyết là trong vòng 7 ngày làm việc

Một số câu hỏi của khách hàng liên quan đến thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc


Câu 1: Công ty tôi làm việc đã phá sản được 2 tháng. Trước khi phá sản công ty chưa làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho tôi. Vậy bây giờ tôi muốn chốt sổ bảo hiểm phải làm như thế nào

Luật tư vấn P&P trả lời: Trong trường hợp này bạn có thể tự đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty đó đóng bảo hiểm xã hội để đề nghị chốt sổ bảo hiểm xã hội

Câu 2: Công ty của tôi đã thực hiện việc chốt sổ bảo hiểm cho tôi. Nhưng thực hiện chốt thiếu 1 tháng. Bây giờ tôi muốn sửa lại cho đúng thì phải làm như thế nào?

Luật tư vấn P&P trả lời: Trong trường hợp của bạn, công ty đã chốt thiếu một tháng đóng bảo hiểm của bạn, bạn có quyền yêu cầu công ty cũ chốt lại bảo hiểm cho bạn. Để thực hiện việc chốt lại, bạn phải có yêu cầu điều chỉnh, ghi rồi mới có thể chốt lại sổ bảo hiểm

Khách hàng cần cung cấp


- Danh sách lao động tham gia BHXH

- Thẻ bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng của người lao động

- Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng làm việc vừa hết hạn

Công việc của chúng tôi


- Tư vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục chốt sổ bảo hiểm khi người lao động nghỉ việc

- Nhận tài liệu từ quý khách.

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

- Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 098.9869.523

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược