Menu Hotline: 0989.869.523

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn

Việc chấm dứt địa điểm kinh doanh hiện nay đang được rất nhiều khách quan tâm. Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn. Để được giải đáp thắc mắc trên, khách hàng hãy tham khảo bài viết sau của Luật tư vấn P&P

Cơ sở pháp lý


- Luật doanh nghiệp 2020

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP

- Nghị định 50/2016/NĐ-CP

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? Địa điểm kinh doanh? Chấm đứt địa điểm kinh doanh?


- Công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật hiện nay được chia làm 2 loại là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên :

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành trách nhiệm hữu hạn

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên không được quyền phát hành trách nhiệm hữu hạn

- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 “Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể”

=> Ta có thể thấy địa điểm kinh doanh có chức năng: là nơi để doanh nghiệp tiến hành một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh cụ thể, các địa điểm kinh doanh; Địa điểm kinh doanh phù hợp đối với các doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau

- Chấm dứt địa điểm kinh doanh là việc doanh nghiệp tiến hành thủ tục để chấm dứt sự tồn tại thực tế của địa điểm kinh doanh hay nói cách khác là đòng

Vì sao nên tiến hành thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn?


- Khi địa điểm kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn không còn hoạt động thực tế thì doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh để tránh việc phát sinh các nghĩa vụ đối với cơ quan quản lý nhà nước.

- Hơn nữa địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Khi đấy doanh nghiệp phải bị nộp phạt theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh”

- Phát luật cũng có quy định rõ tại Khoản 1 Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP “Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh”

=> Như vậy khi chấm dứt địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp phải tiến hành thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn


- Thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh theo mẫu

- Giấy ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục

Quy trình thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn


- Thẩm quyền: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh

- Thời gian: 05-10 ngày làm việc

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, nộp qua đường bưu điện hoặc nộp online qua hệ thống đăng ký kinh doanh

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh

+ Bước 2: Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính của địa điểm kinh doanh

+ Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

+ Bước 4: Nhận kết quả thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn gồm những nội dung gì?


Trong thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có các thông tin về doanh nghiệp chủ quản và thông tin về địa điểm kinh doanh thực hiện thủ tục chấm dứt cụ thể như sau:

- Thông tin về doanh nghiệp chủ quản: Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa); Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế; Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế); Ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Thông tin về địa điểm kinh doanh: Tên địa điểm kinh doanh; Mã số địa điểm kinh doanh; Ngày cấp và Nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; Lý do chấm dứt hoạt động; Địa chỉ địa điểm kinh doanh

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định thu hồi


- Địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

- Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình

- Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Vấn đề khách hàng gặp phải khi thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn


Khách hàng hỏi: Công ty cho tôi hỏi, công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn, hiện giờ công ty muốn chấm dứt một địa điểm kinh doanh của công ty thì có phải thực hiện thủ tục chốt thuế không?

Luật P&P trả lời: Đối với thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh thì công ty bạn không phải thực hiện thủ tục chốt thuế, chỉ cần thông báo Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh

Khách hàng hỏi: Công ty chúng tôi muốn nhờ bên bạn hỗ trợ thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh thì chúng tôi cần phải cung cấp những nội dung gì?

Luật P&P trả lời: Để hỗ trợ bạn thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh thì bạn cần cung cấp cho chúng tôi những nội dung sau: Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ quản; bản chụp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của mà bạn muốn thực hiện thủ tục chấm dứt

Khách hàng hỏi: Sau khi công ty chúng tôi thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh cho công ty thì kết quả mà chúng tôi nhận được là gì?

Luật P&P: Sau khi công ty bạn thực hiện thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh thì sẽ nhận được thông báo xác nhận về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược