Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hiện nay, các tranh chấp liên quan đến hợp đồng ngày càng nhiều. Với từng loại hợp đồng sẽ có nhiều có nhiều cách thức giải quyết khác nhau chính vì vậy vai trò của luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng ngày càng được đề cao. Để giúp khách hàng nắm bắt rõ hơn quy trình, các vấn đề liên quan và vai trò của Luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng, luật tư vấn P&P xin cung cấp tới quý khách hàng bài viết Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Thế nào là hợp đồng, các loại hợp đồng phổ biến?


Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

- Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

- Các loại hợp đông phổ biến

+ Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.

+ Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.

+ Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

+ Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

+ Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.

+ Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Tranh chấp hợp đồng là gì?


- Tranh chấp hợp đồng dân sự là những mâu thuẫn, xung đột, bất đồng giữa các bên về việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ hợp đồng.

- Tranh chấp hợp đồng có những đặc điểm sau:

+ Có hợp đồng giữa các bên. Hợp đồng được giao kết theo 03 hình thức: lời nói, hành vi hoặc văn bản hay nói cách khác là phát sinh từ hợp đồng.

+ Khi tranh chấp phát sinh, sự thỏa thuận giữa các bên không còn tồn tại và thống nhất;

+ Chủ thể tranh chấp là chủ thể của hợp đồng được giao kết;

+ Tranh chấp hợp đồng luôn gắn với lợi ích giữa các bên tranh chấp;

+ Có sự vi phạm nghĩa vụ hoặc một trong các bên cho rằng bên kia vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hợp đồng


- Doanh nghiệp thiếu hiểu biết về pháp luật khi điều chỉnh quan hệ hợp đồng.

- Doanh nghiệp không chú trọng tới các vấn đề về pháp lý mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận.

- Doanh nghiệp thường không có hợp đồng mẫu, không xem xét kỹ lưỡng hợp đồng trước khi ký kết.

- Chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà bất chấp việc vi phạm và phá vỡ các thoả thuận.

- Các rủi ro khách quan như thiên tai, dịch bệnh

- Chính sách luật có sự thay đổi liên tục khiến doanh nghiệp không kịp cập nhật.

- Khung pháp lý điều chỉnh thiếu minh bạch, có sự chồng chéo dẫn đến việc áp dụng sai.

Các loại tranh chấp hợp đồng phổ biến hiện nay


- Tranh chấp liên quan đến các loại hợp đồng dân sự chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật dân sự

- Tranh chấp liên quan đến các hợp đồng kinh doanh thương mại (hay còn gọi là hợp đồng kinh tế) chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại

- Tranh chấp liên quan đến các hợp đồng lao đông chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động

- Tranh chấp hợp liên quan đến hợp đồng tín dụng chịu sự điều chỉnh của Luật các tổ chức tín dụng

- Tranh chấp hợp đồng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ chịu sự điều chỉnh của Luật sở hữu trí tuệ

Các phương thức Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng


Hiện nay, trong thực tế, các tranh chấp hợp đồng thường được giải quyết thông qua bốn phương thức chính sau:

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua thương lượng: là phương thức được các bên tranh chấp lựa chọn trước tiên và trong thực tiễn phần lớn các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại được giải quyết bằng phương thức này. Nhà nước khuyến khích các bên áp dung phương thức tự thương lượng để giải quyết các tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên dựa trên tinh thần thiện chí, bình đẳng giưa các bên.

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải: Hòa giải là các bên tranh chấp thông qua bên trung gian (Hòa giải viên/ trung tâm hòa giải) cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua Trọng tài: Tức là các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua Tòa án: Đây là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên thông qua cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết.

- Các tranh chấp Hợp đồng có thể được giải quyết bằng các phương thức khác nhau: hòa giải, trọng tài hay Tòa án.

- Các bên tranh chấp có thể chọn lựa một phương thức giải quyết tranh chấp Hợp đồng phù hợp hoặc sử dụng phối hợp nhiều phương pháp.

 Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng


- Với phương thức giải quyết thông qua thương lượng: các bên chủ động gặp gỡ trao đổi để tìm giải pháp tiếng nói chung liên quan đến các mâu thuẫn xuong độ giữa các bên. Trong phương thức này các bên cũng có thể nhờ tới sự hỗ trợ của luật sư để được phân tích các cơ sở pháp lý và đưa ra các ý kiến tư vấn pháp lý để các bên hiểu rõ và thấy đươc quyền và trách nhiệm của mình nhằm tìm hướng giải quyết cũng như dung hòa được quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

- Với phương thức giải quyết bằng hòa giải: Người trung gian tiến hành hòa giải hay còn được gọi là hòa giải viên;

- Với phương thức giải quyết bằng trọng tài: Hội đồng trọng tài;

- Với phương thức giải quyết bằng thủ tục tư pháp: Tòa án nhân dân

Các yếu tố tác động khi Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng


- Các tài liệu, các thông tin mà các đương sư cung cấp cho Luật sư chưa đầy đủ

- Các lợi thế mà phương thức đó có thể mang lại cho các bên.

-  Mức độ phù hợp của phương thức đó đối với nội dung và tính chất của tranh chấp Hợp đồng với cả thiện chí của các bên.

- Thái độ hay quy định của nhà nước đối với quyền chọn lựa phương thức giải quyết của các bên.

Các nguyên tắc khi luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng


Theo quy định tại Bộ luật dân sự và bộ luật tố tung dân sự, luật thương mại thì các nguyên tắc khi luật sư giải quyết trang chấp hợp đồng cần phải chú ý đến như:

- Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

- Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

- Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

- Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Lợi ích khi Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng


- Khi có luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng thì khách hàng sẽ nhận được những lời tư vấn, đánh giá nhận định, phân tích về vấn đề tranh chấp.

- Lựa chọn được phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng phù hợp với tình hình của khách hàng, hạn chế được chi phí phát sinh khi giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, đồng thời bảo mật thông tin khách hàng và giữ được quan hệ vốn có giữa các bên...

- Khi có luật sự giải quyết tranh chấp hợp đồng thì sẽ bảo vệ được tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

- Có Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng sẽ hạn chế được rủi ro trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Các bước khi Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng


Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc cùng các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp.

Bước 2: Ký hết hợp đồng dịch vụ để giải quyết tranh chấp hợp đồng theo yêu cầu của quý khách hàng

Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ vụ việc

Bước 4: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện, hướng giải quyết tranh chấp có lợi cho khách hàng để hạn chế tối đa chi phí phát sinh và phân công luật sư tham gia giải quyết vụ việc.

Bước 5: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để đánh giá toàn diện của tranh chấp hợp đồng để từ đó đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng

Bước 6: Trao đổi với khách hàng về hướng giải quyết tranh chấp hợp đồng

Bước 7: Tham gia các buổi thương lượng, hòa giải cùng khách hàng hoặc đại diện khách hàng tham gia trên cơ sở thiện chí và tôn trọng lẫn nhau

Bước 8: Tham gia tố tụng trong trường hợp phát sinh yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại hoặc tại Tòa án nhân dân

Công việc của Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng


- Tiếp nhận thông tin sơ bộ và các tài liệu từ khách hàng

- Tư vấn và đánh giá bản chất tranh chấp hợp đồng và các vấn đề pháp lý phát sinh khi giải quyết tranh chấp hợp đồng

- Phân tích và nghiên cứu vụ việc tranh chấp

- Đề xuất hướng giải quyết vụ việc

- Trao đổi với Quý Khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp và lên kế hoạch phối hợp thực hiện

- Đại diện cho khách hàng để đàm phán với các bên liên quan để đàm phán nhằm đưa ra phương án giải quyết các tranh chấp hợp đồng bằng con đường thương lượng, hòa giải

- Đại diện Quý Khách hàng khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài

Một số câu hỏi của khách hàng liên quan đến Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng


Khách hàng hỏi: Lợi ích khi thương lượng, hòa giải khi xẩy ra tranh chấp hợp đồng?

Luật P&P trả lời: Khi ký kết hợp đồng các bên có quyền tự do định đoạt thì khi tranh chấp hợp đồng xảy ra các bên cũng vẫn có quyền tự định đoạt để giải quyết mâu thuẫn đó. Quyền tự do định đoạt khi giải quyết tranh chấp thể hiện qua việc các bên lựa chọn phương thức thương lượng, hòa giải.

- Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để tự giải quyết mâu thuẫn.

- Hòa giải là việc các bên ngồi lại với nhau để bàn bạc, thỏa thuận hoặc có sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian hòa giải để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm phương pháp để giải quyết tranh chấp phát sinh.

- Việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp này có các Ưu điểm sau:

+ Thương lượng, hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản, nhanh chóng, ít tốn kém, thủ tục tiến hành linh hoạt, mềm dẻo.

+ Nếu giải quyết mâu thuẫn thành công vẫn không gây ra sự đối kháng giữa các bên tranh chấp, có thể duy trì khả năng hợp tác các bên.

+ Giữ được uy tín và bí mật kinh doanh các bên, đồng thời do các bên tự thỏa thuận phương thức giải quyết nên các bên thường tự nguyện và nghiêm túc thực hiện.

Khách hàng hỏi: Khi nào thì có thể áp dụng được Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại?

Luật P&P trả lời: Theo quy định tại Luật trọng tài thương mại để được áp dụng giải quyết bằng trọng tài thương mại

“1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.”

Mặc khác trường hợp Trọng tài thương mại được áp dụng khi các bên có thỏa thuận rõ trong hợp đồng cụ thể như sau:

“1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.”

Ngoài ra để áp dụng giải quyết bằng trọng tài thương mại thì Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản”

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật P&P về trường hợp của bạn

Khách hàng hỏi: Trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa Công ty chúng tôi có phát sinh tranh chấp với Công ty B (Công ty B đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán). Trong hợp đồng có thỏa thuận trong trường trường hợp có phát sinh tranh chấp hai bên sẽ tiến hành thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Vậy trong trường hợp này tôi có thể giải quyết tại Trọng tài thương mại được không?

Luật P&P trả lời: Với câu hỏi của bạn Luật P&P trả lời như sau:

Trong trường hợp Công ty B vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì đầu tiên theo thỏa thuận trong hợp đồng thì công ty bạn phải tiến hành thương lượng, hòa giải với công ty B. Trong trường hợp thương lượng hòa giải không thành thì để áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thì Công ty bạn với Công ty B phải tiến hành thảo thuận lại về điều khoản giải quyết tranh chấp này. Là các bên sẽ áp dụng phương thức giải quyết bằng trong tài thương mai thay cho giải quyết bằng Tòa án nếu được Công ty B chấp thuận.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật trọng tài thương mại thì: “Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.”

Như vậy trường hợp Công ty bạn muốn áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại thì hoàn toàn được nếu như được bên phía Công ty B đồng ý.

Khách hàng hỏi: Công ty tôi đang có vụ tranh chấp về hợp đồng thương mại với Công ty A trong điều khoản giải quyết tranh chấp của hợp đồng có ghi rõ nếu xảy ra tranh chấp thì hai bên sẽ tiến hành thương lượng, hòa giải, nếu không được thì sẽ khởi kiện ra Tòa án, nhưng cụ thể ở đây bên bán Công ty A đã khởi kiện công ty tôi ra Tòa án mà chưa tiến hành hòa giải, như vậy có gọi là vi phạm hợp đồng hay không?

Luật P&P trả lời: Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

- Hợp đồng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc.

Như bạn trình bày, trong hợp đồng thương mại mà công ty bạn (Công ty mua) ký với Công ty A có điều khoản quy định rõ nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ tiến hành thương lượng, hòa giải, nếu không được thì sẽ khởi kiện ra Tòa án.

Khi Bên công ty A khởi kiện ra tòa án thì Tòa án thụ lý đơn khởi kiện của bên bán: Theo Điều 317 Luật Thương mại năm 2005 quy định Hình thức giải quyết tranh chấp như sau:

“1. Thương lượng giữa các bên.

2. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.

3. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến hành theo các thủ tục tố tụng của Trọng tài, Toà án do pháp luật quy định”.

Phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án là sự lựa chọn cuối cùng của các bên khi các phương thức giải quyết tranh chấp khác không đạt hiệu quả.

Hiện nay, Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về việc tranh chấp thương mại phải được thương lượng, hòa giải trước sau đó mới được giải quyết tại Tòa án. Do đó, việc thương lượng, hòa giải do hai bên tự thực hiện với nhau, nếu một trong hai bên khởi kiện tới Tòa án thì Tòa án vẫn có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 30 Luật Thương mại năm 2005.

Như vậy, đối chiếu các quy định trên thì trường hợp bên A khởi kiện ra Tòa án sẽ không được coi là vi phạm hợp đồng.

Khách hàng hỏi: Cách đây 2 năm tôi có mua đất của anh H, tôi và anh H lập với nhau một hơp đồng viết tay, nhưng chúng tôi không đi công chứng hay chứng thực. Tôi đã trả hết số tiền mua đất như trong hợp đông đã thỏa thuận. Đến nay anh H trốn tránh không giao đất cũng không trả lại tiền cho tôi. Vậy trường hợp của tôi sẽ giải quyết như thế nào?

Luật  P&P trả lời: Trường hợp của bạn thuộc trường hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất viết tay. Mà theo quy định của pháp luật hợp đồng này của bạn phải đi công chứng, chứng thực theo quy đinh tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013. Vậy hợp đồng này sẽ vô hiệu.

Tuy nhiện bạn nói bạn đã trả cho anh H số tiền mua đất. Vậy trường hợp này của bạn hợp đồng của bạn sẽ thuộc trường hợp ngoại lệ của hợp đồng vô hiệu “Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch”. Cách giải quyết để hợp đồng của bạn có hiệu lực pháp luật là bạn làm đơn yêu cầu đến tòa án. Để tòa án tuyên bố hợp đồng của bạn có hiệu lực

Liên hệ với Luật P&P


Hotline: 0989.869.523/ 0984.356.608

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược