Menu Hotline: 0989.869.523

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đại tại Quảng Ninh

Tranh chấp đấy đai hiện nay là một trong các loại tranh chấp khá phổ biến hiện nay. Tại Quảng Ninh ngày càng xẩy ra nhiều các tranh chấp đất đai. Các tranh chấp tại đây thường phức tạp và kéo dài do sự hiểu biết về mặt pháp luật còn khá hạn chế. Chinh vì thế Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh đóng một vai trò rất quan trọng. Vậy luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh như thế nào.

Luật tư vấn P&P xin cung cấp tới quý khách hàng bài viết Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh

Cơ sở pháp lý


- Luật đất đai 2013

- Bộ luật dân sự 2015

- Bộ luật tố tụng dân sự 2015

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP

- Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP

Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai, bản chất của tranh chấp đất đai


Theo quy định tại Luật đất đai 2013

- Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

- Việc giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án được thực hiện theo quy định chung tại Bộ luật tố tụng dân sự. Theo đó, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để khởi kiện vụ án tại tòa án có thẩm quyền (Tòa án nơi có bất động sản đó).

Bản chất của tranh chấp đất đai

- Tranh chấp đất đai xác định ai là người có quyền sử dụng đất đối với điện tích đất tranh chấp.

Các tranh chấp đất đai phổ biến tại Quảng Ninh


- Tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Tranh chấp tài sản gắn liền với đất

- Tranh chấp thừa kế là đất đai, nhà ở

- Tranh chấp về Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất;

- Tranh chấp về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất

- Tranh chấp về Hợp đồng cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất

- Tranh chấp về mốc giới đất đai, nhà ở

- Tranh chấp về chia tài sản chung là đất đai, nhà ở

- Tranh chấp trong các dự án bất động sản

- Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất

- Tranh chấp về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất

Khởi kiện tranh chấp, vụ, việc liên quan đến đất đai tại Quảng Ninh


-  Mua bán, chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất

 - Chia tài sản thừa kế

 - Thuê, mượn nhà đất

- Tài sản gắn liền với đất

- Ranh giới, lối đi bất động sản liền kề

- Việc bồi thường, thu hồi đất của cơ quan nhà nước,....

Tính chất vụ, việc tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh


- Tranh chấp đất đai giải quyết thường kéo dài

- Tranh chấp đất đai thường phức tạp

- Tranh chấp đất đai thường liên quan đến nhiều chủ thể

- Tranh châp đất đai liên quan đến nhiều lĩnh vực khác, như: nhà, xây dựng

Vai trò của Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh


- Đối với các vụ, việc tranh chấp phát sinh mang tính chất dân sự như: Tranh chấp đất đai, bồi thường đền bù đất đai, tranh chấp đất đai trong ly hôn, thừa kế, vay nợ,... bạn nên tìm hến sự tư vấn của Luật sư khi cảm thấy vụ, việc đi vào hướng bất lợi cho mình, mình bị thiệt hại hoặc việc không như mong muốn.

- Khi có sự giúp đỡ của Luật sự giải quyết tranh chấp đất đai tạ Quảng Ninh thì khách hàng sẽ được:

+ Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ có lợi cho khách hàng;

+ Giải quyết các tranh chấp theo quy định pháp luật.

+ Tránh được các xô xát, bất hòa không đáng có;

+ Tiết kiệm thời gian, nhanh chóng ổn định công việc và cuộc sống;

+ Đảm bảo được tối đa quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh sẽ giúp khách hàng giải quyết một số vấn đề


- Tư vấn các vấn đề pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai;

 - Đại diện đàm phán, trao đổi công việc với đối tác với các vụ, việc liên quan đến tranh chấp đất đai;

- Tư vấn, soạn các loại hợp đồng, đơn từ,... liên quan đến tranh chấp đất đai;

- Tư vấn, soạn hồ sơ để tiến hành các thủ tục hành chính liên quan đến tranh chấp đất đai;

-  Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi và tham gia giải quyết tranh chấp đất đai;

- Soạn thảo đơn từ, các văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền (đơn khởi kiện, các đề xuất trong quá trình tố tụng, yêu cầu thi hành án…);

- Tư vấn cách thức giải quyết tranh chấp đất đai, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp đất đai;

- Điều tra thu thập chứng cứ - tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ - tài liệu để trình trước Tòa;

- Soạn thảo đơn, chuẩn bị hồ sơ kiện cho bạn;

- Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của bạn;

- Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong các vụ tranh chấp đất đai;

- Đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng,... và nhiều nội dung công việc khác nữa.

Tư vấn hướng giải quyết của Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh


Theo quy định tại Luật đất đai 2013 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì hướng giải quyết tranh chấp đất đai mà các bên có thể thực hiện như sau:

- Hướng giải quyết thứ nhất: Tự hòa giải hoặc thông qua Hòa giải viên, Tổ hòa giải hoặc thông qua Luật sư

- Hướng giải quyết thứ hai: Hòa giải cơ sở (Tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp), Trong trường hợp hòa giải không thành thì Khởi kiện tại Tòa án hoặc bằng còn đường thủ tục hành chính (Đối với trường hợp không có giấy tờ về đất đai có lựa chọn 1 trong hai hình thức Tòa án hoặc UBND cấp huyện)

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh          


Tự thương lượng, hòa giải (Pháp luật không bắt buộc các bên có tranh chấp phải tự thương lượng hòa giải)

Theo quy định tai khoản 1 Điều 202 Luật đất đai 2013

+ Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

+ Cá nhân có thể tự hòa giải với nhau hoặc thông qua hòa giải viên, tổ hòa giải (theo quy định tại Luật hòa giải cơ sở 2013) hoặc thông qua Luật sư để tiến hành hòa giải tranh chấp)

Hòa giải cơ sở (Hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp)

- Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

- Thời gian hòa giải tại UBND cấp xã: Không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

- Hòa giải tranh chấp đất đai ở UBND cấp xã sẽ xảy tra 1 trong 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Hòa giải thành (kết thúc tranh chấp đất đai)

Lưu ý: Sau khi có văn bản hòa giải thành thì các chủ thể có quyền làm đơn để Tòa án công nhận hòa giải thành ngoài tòa án theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự

Trường hợp 2: Hòa giải không thành Hòa giải không thành nếu muốn giải quyết việc tranh chấp thì theo 02 hướng sau:

Khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai 2013 quy định:

- Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết. Nếu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì các bên có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo pháp luật tố tụng dân sự.

- Trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng minh quyền sử dụng đất thì có thể có thể yêu cầu UBND có thẩm quyền giải quyết

Việc thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính được thực hiện như sau:

+ Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

+ Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Khởi kiện tại Tòa án nhân dân

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh bằng con đường Tòa án


- Khi các bên có tranh chấp không hòa giải cơ sở thành và một trong các bên có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết

- Theo quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì đối với tranh chấp đất đai các đương sự sẽ nộp đơn tại Tòa án nơi có đất để giải quyết.

+ Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

- Trình tự, quy trình giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án sẽ được giải quyết theo quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự

Điều kiện bắt buộc để Tòa án giải quyết tranh chấp đất đai

- Phải thực hiện thủ tục hòa giải cơ sở (Có biên bản hòa giải không thành) (trừ một số trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP Đối với tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất như tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,... thì thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp không phải là điều kiện khởi kiện vụ án)

- Phải có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết và kèm theo các tài liệu chứng minh quyền khởi kiện của mình

Các trường hợp trong giải quyết tranh chấp đất đại tại Quảng Ninh

Trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai khi có Sổ đỏ

Khi một trong các bên có giấy chứng nhận hoặc có một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thì do Tòa án nhân dân nơi có đất xảy ra tranh chấp giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự dưới đây.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

- Đơn khởi kiện theo mẫu.

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100.

- Biên bản hòa giải không thành có chứng nhận của UBND xã và có chữ ký của các bên tranh chấp.

- Giấy tờ của người khởi kiện: Sổ hộ khẩu; chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Bước 2:  Nộp đơn khởi kiện

- Nơi nộp: Tòa án nhân dân cấp huyện có đất đang tranh chấp.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thì Tòa án yêu cầu bổ sung.

- Nếu hồ sơ đủ: Tòa thông báo nộp tạm ứng án phí.

Bước 3: Thủ tục chuẩn bị xét xử và xét xử

- Chuẩn bị xét xử: Thời hạn 04 tháng, vụ việc phức tạp được gia hạn không quá 02 tháng - Trong giai đoạn này Tòa sẽ tổ chức hòa giải tại Tòa, nếu các bên không hòa giải thành thì sẽ Tòa sẽ đưa vụ án tranh chấp ra xét xử sơ

Bước 4: Kháng cáo (Trong trường hợp các bên không đồng ý với bản án của Tòa án)

Trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ

Một bên có tranh chấp đất đai chỉ được lựa chọn một trong hai cách sau:

Cách 1: Yêu cầu UBND cấp có thẩm quyền giải quyết

Quy trình thực hiện sẽ như sau

- Tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết. Hồ sơ yêu cầu giải quyết

+ Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

+ Biên bản hòa giải tại UBDN cấp xã;

+ Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;

+ Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp.

- Nếu đồng ý kết quả giải quyết tranh chấp thì kết thúc tranh chấp.

- Không đồng ý kết quả giải quyết thì:

+ Khiếu nại đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc có quyền

+ Khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính (khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện).

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp tỉnh

- Khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không đồng ý với quyết định của UBND cấp huyện và có làm hồ sơ yêu cầu UBND cấp tỉnh giải quyết. Bộ hồ sơ như sau

+ Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

+ Biên bản hòa giải tại UBND cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;

+ Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;

+ Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp.

+ Nếu đồng ý kết quả giải quyết tranh chấp thì kết thúc tranh chấp

+ Không đồng ý kết quả giải quyết thì: Khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính (khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp tỉnh).

Cách 2. Khởi kiện tại Tòa án nhân dân

Theo quy định tại Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và điểm b khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai 2013 quy định thì Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định để chứng minh quyền sử dụng đất thì có thể làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Các bước luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh theo con đường tố tụng  


Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp về Đất đai thực tế khi đương sự yêu cầu.

 Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về Đất đai.

Bước 4: Soạn đơn khởi kiện và hướng dẫn nộp tại Tòa án.

Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án.

Một số câu hỏi thắc mắc liên quan đến tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh và luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Quảng Ninh


Khách hàng hỏi: Tôi ở xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.Tôi muốn hỏi,  Gia đình Tôi sở hữu 1 miếng đất đã được cấp sổ đỏ đứng tên Bố mẹ tôi. Mảnh đất này bố mẹ tôi được hưởng thừa kế từ ông bà nội tôi. (Ông bà nội tôi mất năm 2002).  Do làm ăn thua lỗ nên ông Minh (em trai ông nội tôi) đã về đòi chia miếng đất đó ra với lí do miếng đất trước kia là thuộc quyền sở hữu của cụ nội và gây khó dễ cho gia đình em. Vậy việc làm của Ông Minh là đúng hay sai?

Luật tư vấn P&P trả lời: Chào bạn, với trường hợp của bạn Luật tư vấn P&P tư vấn như sau:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì gia đình bạn sở hữu 1 miếng đất đã được cấp sổ đỏ đứng tên bố mẹ bạn. Như vậy theo quy định của pháp luật thì bố mẹ bạn là chủ sở hữu hợp pháp đối với mảnh đất đó. Hay như quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 có quy định:

“ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy bố mẹ bạn đã được nhà nước cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) nên bố mẹ bạn được nhà nước bảo hộ quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Vậy nên, Ông Minh (em trai ông nội bạn) không có quyền yêu cầu chia mảnh đất của bố mẹ bạn.

Khách hàng hỏi: Bố mẹ tôi có một mảnh đất và ngôi nhà 400m2 tại đường Phan Châu Trinh, phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh đứng tên cả bố và mẹ. Năm 2017, một chuyện buồn xảy ra đó là bố và mẹ tôi đã mất cùng lúc trong một vụ tai nạn. Bố và mẹ tôi không để lại di chúc hoặc giấy tờ pháp lý nào để định đoạt quyền sử dụng đất và nhà ở kia. Tôi rất buồn, sau khi thực hiện xong thủ tục mai táng cho bố và mẹ tôi thì tôi và anh trai – tên là Hà Duy H (40 tuổi) có xảy ra cãi vã do anh trai tôi không muốn chia sẻ quyền lợi mảnh đất và ngôi nhà trên cho tôi với lý do tôi đã yên phận ở nhà chồng. Tôi không biết phải làm như thế nên xin Luật tư vấn P&P giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!”

Luật tư vấn P&P trả lời: Chào bạn với tình huống của bạn thì Luật tư vấn P&P xin tư vấn như sau:  

Bố mẹ bạn có một mảnh đất và ngôi nhà 400 m2. Bố mẹ bạn mất không để lại di chúc nên theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì di sản mà bố mẹ bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật.

Theo quy định tại Điều 649 và Điều 650 Bộ luật dân sự 2015 thì

“ Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;”

Về hàng thừa kế theo Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

“ 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Xét trường hợp của bạn thì bạn và anh trai của bạn chung một hàng thừa kế, vì vậy bạn và anh trai của bạn sẽ được hưởng phần di sản thừa kế bằng nhau. Như vậy với người anh trai của bạn không cho bạn hưởng thửa kế là không đúng quy định của pháp luật. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn có quyền làm đơn khỏi kiện lên Tòa án yêu cầu phân chia di sản thừa kế của bố mẹ bạn mà không phải cần qua thủ tục hòa giải cơ sở theo như Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP vì không thuộc trường hợp bắt buộc qua thủ tục hòa giải cơ sở.

Như vậy, bạn sẽ thực hiện khởi kiện theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự 2015:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, hồ sơ khởi kiện bao gồm:

- Đơn khởi kiện (theo mẫu)

- Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản: Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân, để xác định diện và hàng thừa kế.

- Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;

- Bản kê khai di sản;

- Các giấy tờ, tài liệu chứng minh sở hữu của người để lại di sản và nguồn gốc di sản của người để lại di sản;

- Các giấy tờ khác:  biên bản giải quyết tại UBND xã, phường, thị trấn ( nếu có), tờ khai từ chối nhận di sản ( Nếu có)

Bước 2: Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền ( trường hợp này là Tòa án nhân dân cấp Huyện)

Bước 3: Sau khi nhận đơn khởi kiện, hồ sơ khởi kiện, Tòa án tiến hành thụ lý vụ án.

Như vậy, nếu muốn đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong việc phân chia di sản thừa kế, giải quyết các tranh chấp đang xảy ra thì bạn cần tiến hành nộp đơn, thu thập chứng cứ gửi đến Tòa án nơi có thẩm quyền để được giải quyết, nhận phần di sản thừa kế mà mình đáng được hưởng.

Khách hàng cần cung cấp


Thông tin cần cung cấp

- Thông tin về thửa đất

- Thông tin về nguồn gốc đất

Tài liệu cần cung cấp

- Bản sao sổ hộ khẩu

- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân

- Bản sao trích lục thửa đất

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược