Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608
 • Điều kiện xin giấy phép mạng xã hội

  Điều kiện xin giấy phép mạng xã hội

  02/01/2020
  Thủ tục xin giấy phép mạng xã hội đòi hỏi một số những điều kiện để được cấp phép. Trong quá trình xin cấp phép nhiều tổ chức, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình xin cấp phép...
 • Thủ tục xin giấy phép mạng xã hội

  Thủ tục xin giấy phép mạng xã hội

  22/10/2019
  Theo Khoản 4 - Điều 23- Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập mạng xã hội khi có giấy phép thiết lập mạng xã hội”. Để xin được giấy phép mạng xã...

Đối tác chiến lược