Menu Hotline: Phone 1 : 0989.869.523/Phone 2 : 0984.356.608

Đất không có sổ đỏ có được chuyển nhượng tặng cho?

Theo quy định của Luật đất đai có quy định các quyền cơ bản của người sử dụng đất. Trong đó có quyền người sử dụng đất được chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất của mình cho một chủ thể khác. Các giao dịch hiện nay về đất đai chủ yếu là đất đã được cấp sổ đỏ. Vậy đất không có sổ đỏ có được chuyển nhượng tặng cho? Luật P&P xin cung cấp tới quý khách hàng Đất không có sổ đỏ có được chuyển nhượng tặng cho?

Đất không có sổ đỏ, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất là gì?


- Đất chưa có sổ đỏ là quyền sử dụng đất của thửa đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Tình trạng pháp lý, quá trình sử dụng đất chưa được coi là hợp lệ.

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không làm phát sinh nghĩa vụ thanh toán thông qua hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Điều kiện chung để đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng tặng cho


Theo quy định tại Luật đất đai, Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai

Trường hợp 1: Khoản 3 Điều 86 Luật Đất đai

+ Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp Sổ đỏ nhưng được quyền bán cho người khác.

Trường hợp 2: Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai

+ Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền bán đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;

+ Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền bán khi có điều kiện để cấp Sổ đỏ (chưa cần có Sổ).”.

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

-  Trong thời hạn sử dụng đất.

Điều kiện của bên nhận chuyển nhượng tặng cho khi nhận chuyển nhương tặng cho đất chưa có sổ đỏ


- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

- Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

- Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Các quy định liên quan đến đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng tặng cho


Cách xử lý khi muốn sang tên đất chưa có sổ đỏ phụ thuộc vào thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Từ 01.7.2014 đến nay: Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác nếu có sổ đỏ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

Nếu các bên đã thực hiện chuyển nhượng trên thực tế (một bên giao đất, một bên trả tiền - dù việc chuyển nhượng này không có hiệu lực) thì xảy ra 02 trường hợp.

Trường hợp 1: Các bên hoặc một trong các bên không muốn chuyển nhượng nữa thì một bên trả lại đất và bên kia trả lại tiền, nếu có tranh chấp thì hòa giải hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Trường hợp 2: Nếu các bên vẫn muốn chuyển nhượng thì phải cấp Giấy chứng nhận cho chủ cũ nếu có đủ điều kiện cấp; sau khi có Giấy chứng nhận thì các bên thực hiện thủ tục sang tên theo quy định.

Chuyển nhượng trước ngày 01.7.2014: Đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất từ trước ngày 01.7.2014 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định thì người đang sử dụng đất được cấp sổ đỏ mới nếu có đủ điều kiện mà không phải thực hiện thủ tục sang tên. Nội dung này được quy định rõ tại khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Nếu các bên chuyển nhượng trước ngày 01.7.2014 phải biết quy định sau:

- Chuyển nhượng trước ngày 01.01.2008: Chuyển nhượng vẫn hợp pháp dù không có giấy tờ về “quyền sử dụng đất” theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Nhận chuyển nhượng từ ngày 01.01.2008 đến trước ngày 01.7.2014: Chuyển nhượng chỉ hợp pháp nếu có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Một số câu hỏi của khách hàng liên quan đến Đất không có sổ đỏ có được chuyển nhượng tặng cho?


Câu hỏi: Ông bà tôi có 500 m2 đất và 1 nhà 3 tầng. Trước khi ông bà tôi mất có để lại toàn bộ di sản thừa kế lại cho bố mẹ tôi (Bố tôi là con một). Nhưng hiện tại bố mẹ tôi đang định cư tại Nhật Bản. Bố mẹ tôi muốn tặng cho toàn bộ di sản mà ông bà để lại cho tôi. Nhưng cái vướng là sổ đỏ đang đứng tên ông bà tôi. Vậy Bố mẹ tôi có được tặng cho cho tôi được không?

Trả lời:  Theo đó, nếu cha mẹ bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn tặng cho quyền sử dụng đất không có Giấy chứng nhận cho bạn phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

- Cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ của người nhận tặng cho là người thừa kế duy nhất.

- Đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Mặc khác cũng theo quy định tại Điều 188 của Luật đất đai, điều kiện để đất chưa có sổ đỏ được chuyển nhượng tặng cho

- Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp Sổ đỏ nhưng được quyền bán cho người khác.

- Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền bán khi có điều kiện để cấp Sổ đỏ (chưa cần có Sổ).”.

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

-  Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, chỉ cần đất mà bố mẹ bạn nhận thừa đáp ứng được những điều kiện trên thì bạn hoàn toàn được tặng cho trong trường hợp sổ đỏ mang tên ông bà bạn.

Câu hỏi: Tôi mua mảnh đất chưa sổ đỏ vào năm 2015, người đứng tên sở hữu đã mất nhưng tôi có chữ ký của vợ con ông ta. Tôi đến cơ quan đăng ký đất đai để làm thủ tục sang tên nhưng họ yêu cầu gia đình chủ đất phải làm sổ đỏ trước rồi mới được sang nhượng cho tôi. Vậy cho tôi hỏi việc yêu cầu như thế có đúng không?

Trả lời: Theo khoản 1 điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng khi có các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành;

- Trong thời sử dụng đất.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Do bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau ngày 1/7/2014 nên sẽ căn cứ vào khoản 1 điều 188 Luật Đất đai 2013 và quy định tại Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu trên, nếu mua đất không sổ đỏ sau ngày 1/7/2014, việc chuyển nhượng bị coi là không hợp pháp và việc cơ quan địa chính không cấp sổ đỏ cho bạn là đúng.

Vì vậy bạn muốn cấp sổ đỏ trước hết bạn phải yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục để họ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu chủ cũ đủ điều kiện được cấp thì sau khi có giấy chứng nhận đó, các bên mới có thể thực hiện thủ tục sang tên theo đúng quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Các giấy tờ mà tôi cần phải quan tâm khi mua đất hoặc nhận tặng cho không có sổ đỏ

Trả lời: Với câu hỏi của bạn, Luật P&P trả lời như sau: Khi bạn nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho đất không có sổ đỏ thì bạn cần phải quan tâm tới hiện trạng sử dụng đất và các tài liệu chứng minh nguồn gốc đất.

Các tài liệu chứng minh nguồn gốc đất như: Sổ mục kê, văn bản phân chia di sản thừa kế (trong trường hợp nhận thừa kế), quyết định giao đất, quyết định hoặc bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án,..

Các tài liệu chứng minh hiện trạng sử dụng đất như: Văn bản xác minh của UBND về đất không có tranh chấp, Văn bản đo đạc đất, Văn bản xác minh hiện trang sử dụng đất,.

Như vậy, khi bạn nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho quyền sử dụng đất mà đất đó chưa có sổ đỏ thì bạn cần phải quan tâm đến các tài liệu trên để hạn chế được rủi ro trong các giao dịch liên quan.

Dịch vụ liên quan đến đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng tặng cho của Luật P&P


- Tư vấn các vấn đề liên quan đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng tặng cho

- Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh khi nhận chuyển nhượng, tặng cho

- Thực hiện nộp hồ sơ cấp sổ đỏ liên quan đến đất chưa có sổ đỏ có được chuyển nhượng tặng cho

- Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Liên hệ với Luật P&P


Hotline: 0989.869.523/ 0984.356.608

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược