Menu Hotline: 0989.869.523/ 0984.356.608

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Tây Ninh

Các doanh nghiệp khi muốn thực hiện hoạt động kinh doanh cụ thể thiên hướng sẽ lựa chọn thành lập địa điểm kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán trực tiếp. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh cho Công ty khá đơn giản nhưng không phải ai cũng nắm rõ về nó. Vậy để khách hàng hiểu rõ về thủ tục được tiến hành như thế nào, Luật P&P sẽ trình bày chi tiết về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Tây Ninh để khách hàng nắm rõ.

Căn cứ pháp lý:                                                                                             

-  Luật doanh nghiệp 2020;

-  Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Các yêu cầu khi thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh:

1. Yêu cầu về tên địa điểm kinh doanh

- Tên địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

+ Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

- Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

- Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

- Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức.

2. Yêu cầu về địa chỉ của địa điểm kinh doanh

Địa chỉ liên lạc của Văn phòng đại diện được ghi chi tiết từ số nhà, ngõ, đường/ phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố

3. Yêu cầu về người đứng đầu địa điểm kinh doanh

- Người từ đủ 18 tuổi

- Người có đủ năng lực hành vi dân sự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

- Không phải là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.

4. Yêu cầu về ngành nghề kinh doanh

- Mã ngành nghề kinh doanh phải là mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

- Ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh phải nằm trong hệ thống ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ

Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

+ Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

+ Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đứng đầu chi nhánh ký.

- Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ. Giấy tờ pháp lý của người đi nộp hồ sơ: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

 Quy trình thông báo lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh cụ thể sẽ ra sao? 

Bước 1: Chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo hướng dẫn trên

Bước 2: Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Tây Ninh.

Trong thời gian 03 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp sau khi được chấp thuận thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh tại Tỉnh Tây Ninh. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết và nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

 Tại sao phải thực hiện thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh tại Tỉnh Tây Ninh? 

Khi thành lập địa điểm kinh doanh tại Tỉnh Tây Ninh, doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh tại Tỉnh Tây Ninh đến phòng đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây Ninh trước khi địa điểm kinh doanh chính thức vào hoạt động. Nếu không thông báo, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi: Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp) hoặc chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh) thực hiện hoạt động kinh doanh.

Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Vướng mắc của khách hàng trong quá trình thực hiện thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh tại Tỉnh Tây Ninh

1. Câu hỏi: Khi thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh có bị mất phí nhà nước không?

Trả lời: Đối với thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh sẽ được miễn phí phí nhà nước cho doanh nghiệp

2. Câu hỏi: Tôi đã thành thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh để kinh doanh thực phẩm chức năng nhưng tôi chưa thông báo đến Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Tây Ninh về việc hoạt động này. Vậy tôi có bị xử phạt không?

Trả lời: Khi thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải có trách nhiệm gửi thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh tại Tỉnh Tây Ninh đến phòng đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây Ninh. Nếu không thông báo, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính cụ thể:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi: Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp) hoặc chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh) thực hiện hoạt động kinh doanh.

Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

3. Câu hỏi: Khi đặt tên cho địa điểm kinh doanh, có quy định nào về tên đặt địa điểm kinh doanh không?

Trả lời: Tên địa điểm kinh doanh sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật doanh nghiệp, cụ thể:

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

+ Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”

- Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

- Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh

- Tư vấn cho khách hàng thông tin liên quan đến thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh

- Soạn thảo hồ sơ về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh

- Nộp hồ sơ thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh

- Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh

- Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi thực hiện xong thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Tây Ninh

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược