Menu Hotline: 0989.869.523

Thủ tục nhập khẩu máy giặt

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại máy giặt với nhiều kích cỡ chủng loại khác nhau. Các loại máy giặt có mặt trên thị trường chủ yếu là được nhập khẩu từ nước ngoài về. Vậy thủ tục để nhập khẩu máy giặt vào thị trường Việt Nam là như thế nào.

Luật tư vấn P&P xin cung cấp tới quý khách hàng  thủ tục nhập khẩu máy giặt

Cơ sở pháp lý


- Luật Hải quan 2014

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP

- Thông tư 07/2018/BKHCN

- Thông tư 36/2016/TT-BTC

- Quyết định 04/2017/QĐ-TTg

Mã HS khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt


- Mã Hs code: 84501910 máy giặt

+ Máy giặt tự động hoàn toàn, loại có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt mã HS code 8450.11.10

+ Máy giặt tự động hoàn toàn, loại có sức chứa từ 06kg đến không quá 10kg vải khô một lần giặt mã HS code 8450.11.90

+ Máy giặt loại khác, có chức năng sấy ly tâm, có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt mã HS code 8450.12.10

+ Máy giặt loại khác, có chức năng sấy ly tâm, loại có sức chứa từ 06 kg đến không quá 10 kg vải khô một lần giặt mã HS code 8450.12.90

+ Máy giặt loại khác, hoạt động bằng điện, có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt mã HS code 8450.19.11

+ Máy giặt loại khác, hoạt động bằng điện, loại có sức chứa từ 06 kg đến không quá 10 kg vải khô một lần giặt mã HS code 8450.19.19

Tại sao phả thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt khi đưa vào thị trường Việt Nam


- Cũng tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định thì Chủ hàng hóa khi nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục nhập khẩu và làm thủ tục hải quan theo quy định.

- Mặt khách cũng tại Điều 6 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan.

Như vậy, để máy giặt nhập khẩu được vào thị trường Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt tại cơ quan hải quan

Các giấy tờ cần cho việc nhâp khẩu máy giặt khi thông quan tại Cửa khẩu


- Xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng

- Phiếu kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu hoặc công văn xác nhận đã đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng

Điều kiện để được thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt tại cơ quan hải quan


- Máy giặt nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 11920:2017 về Máy giặt gia dụng - Hiệu quả sử dụng)

- Khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu tủ lạnh thì phải nộp thêm kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa và kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

- Hàng hóa nhập khẩu cần có đầy đủ nhãn mác theo quy định hiện hành

Nội dung nhãn mác trên hàng tối thiểu cần bao gồm:

+ Tên hàng hóa

+ Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

+ Xuất xứ hàng hóa

+ Model, mã hàng hóa (nếu có)

Quy trình, các bước thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt


Bước 1 Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt

Tại sao phải thưc hiện đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt

- Căn cứ theo quyết định 3810/QĐ- BKHCN  ngày 18/12/2019 của Bộ KHCN, mặt hàng máy giặt phải kiểm tra chất lượng theo QCVN 9/2012/BKHCN

- Thông tư 07/2018/BKHCN về việc Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

- Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” ( Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của BKHCN quy định trong QĐ 1171/2015/QĐ-BKHCN)

Quy trình thực hiện kiểm tra chất lượng khi thực hiện nhập khẩu máy giặt

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

- Người nhập khẩu đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mẫu 1. ĐKKT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

Cơ quan nộp đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa của máy giặt

- Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng các tỉnh. Mở tờ khai hải quan tại chi cục nào thì đăng ký tại tỉnh, thành phố đó.

Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa của máy giặt bao gồm

- Giấy đăng ký Kiểm tra chất lượng theo mẫu: 4 bản gốc

- Hợp đồng (sales contract)

 - Hóa đơn thương mại (commercial invoice)

- Quy cách đóng gói (packing list)

- Vận tải đơn (House bill)

- Chứng nhận xuất xứ (C/O): bản chụp của tổ chức cá nhân nhập khẩu.

Thời gian thực hiện việc đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa

- Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu.

- Sau khi hệ thống phản hồi hồ sơ đạt thì nộp bản cứng. Chi cục tiêu chuẩn đo lường ký đóng dấu. 1 bản doanh nghiệp lưu và 1 bản nộp cho hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Bước 2: Mở tờ khai hải quan và làm thủ tục đem hàng về kho bảo quản và thực hiện thủ tục thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu cho máy giặt

- Mở tờ khai hải quan:

+ Theo quy đinh tại Luật Hải quan thì khi hàng hóa nhập khẩu về cửa khẩu tại Việt Nam thì thương nhân nhâp khẩu phải tiến hành khai và nộp hải quan

+ Hàng về cảng/ sân bay nào thì mở tờ khai tại chi cục hải quan quản lý cảng/ sân bay đó.

- Hồ sơ để khai hải quan và đem hàng về kho bảo quan

+ Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng 1 bản gốc

+ Hóa đơn thương mại (Commercial invoice), Quy cách đóng gói (Packing list): 1 bản chụp

+ Vận tải đơn (House Bill): Bản Gốc hoặc bản chụp

+ Chứng nhận xuất xứ (C/O): Bản gốc

+ Giấy giới thiệu, lệnh,…

- Thủ tục đem hàng về kho bảo quan

Theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC Việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa thực hiện việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu theo đó, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ sau:

+ Văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

+ Văn bản cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu cho máy giặt

+ Tiêu chuẩn Việt Nam để áp dụng kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng cho máy giặt TCVN 11920:2017 về Máy giặt gia dụng - Hiệu quả sử dụng

+ Thương nhân thực hiện thủ tục nhập khẩu tủ lanh đem mẫu ứng với từng loại model đi thực hiện kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng.

+ Lưu ý phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng có giá trị vô thời hạn cho model cùng chủng loại.

- Sau khi có kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng, doanh nghiệp nộp hồ sơ cùng với xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng để được thông quan.

- Trong trường hợp: Nếu Công ty bạn có sẵn mẫu máy giặt tại Việt Nam với mode và chủng loại giống như lô hàng mà Công ty bạn đang nhập khẩu thì bạn có thể mang sản phẩm đó đi thử nghiệm Hiệu suất năng lượng. Sau khi có phiếu kiểm nghiệm thì Công ty bạn nộp cùng khi khai hải quan để thông quan mà không cần phải làm thủ tục đem hàng về kho bảo quản.

Những loại Máy giặt không phải thử nghiệm Hiệu suất năng lượng:

- Máy giặt có lồng giặt và lồng vắt tách rời

- Máy giặt công nghiệp (sử dụng điện 3 pha)

- Máy giặt có công suất danh định nhỏ hơn 2kg hoặc lớn hơn 15kg

Bước 3 : Thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt (Làm thủ tục thông quan)

Căn cứ để thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt

- Sau khi tiến hành kiểm tra nhà nước và có kết quả kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng hoặc có công văn đăng ký dán nhãn năng lượng

Thời gian thực hiện thủ tục thông quan máy giặt

+ Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu

Hồ sơ để làm thủ tục thông quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt

- Hợp đồng mua bán (Sales contract

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)

- Vận tải đơn (Bill of lading)

- Tờ hai hải quan điện tử

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O form E, C/O form D,…)

- Phiếu kiểm nghiệm hiệu suất năng lương

Thẩm quyền tiến hành khai hải quan cho máy giặt  

- Thẩm quyền thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt tại Cơ quan hải quan cửa khẩu nơi có hàng hóa

+ Hồ sơ hải quan được nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan tại trụ sở cơ quan hải quan.

Bước 4: Đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy giặt và thực hiện dán nhãn năng lương

Cơ sở thực hiện đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy giặt

- Theo quy định tại Điều 39 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010 thì

+ Phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường.

- Mặt khác cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 04/2017/QĐ-TTg “Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu”

Thành phần hồ sơ xin dán nhãn năng lượng cho sản phẩm tủ lạnh sau khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt

- Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

- Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;

- Mẫu nhãn năng lượng dự kiến

- Nhãn phụ của sản phẩm

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Công văn gửi Bộ Công thương

Lưu ý:

- Nếu tài liệu nào trong hồ sơ được làm bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng;

- Nếu có thay đổi về tiêu chuẩn đánh giá, thay đổi về phương tiện, thiết bị đã được đăng ký dán nhãn năng lượng có những thay đổi về mức tiêu thụ năng lượng thì phải thực hiện lại đăng ký dán nhãn năng lượng theo thủ tục như trên

Thẩm quyền đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy giặt  

- Vụ tiết kiểm năng lượng và phát triển bền vững - Bộ Công Thương

- Thời gian thực hiện đăng ký dán nhãn năng lượng: 03-05 ngày làm việc

Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng cho máy giặt

- Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng đến Bộ Công Thương doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

Lưu ý: Hàng năm phải có trách nhiệm gửi báo cáo tới Sở Công thương tại địa phương; đồng thời, cơ sở phải thống kê về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị được dán nhãn năng lượng đã đưa ra thị trường trong năm và gửi về Bộ Công thương trước ngày 01/3 năm tiếp theo.

- Không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Một số câu hỏi của khách hàng liên quan đến thủ tục nhập khẩu máy giặt


Khách hàng hỏi : Công ty tôi nhập khẩu Máy giặt tự động hoàn toàn, loại có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt từ Đức. Vậy khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt loại này thì có phải kiểm tra chất lượng hàng hóa hay không ?

Luật tư vấn P&P trả lời : Căn cứ quyết định 3810/QĐ- BKHCN, các loại máy giặt sau phải kiểm tra chất lượng:

- Máy giặt tự động hoàn toàn, loại có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt

- Máy giặt tự động hoàn toàn, loại có sức chứa từ 06kg đến không quá 10kg vải khô một lần giặt

- Máy giặt loại khác, có chức năng sấy ly tâm, loại có sức chứa từ 06 kg đến không quá 10 kg vải khô một lần giặt

- Máy giặt loại khác, hoạt động bằng điện, có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt

- Máy giặt loại khác, hoạt động bằng điện, loại có sức chứa từ 06 kg đến không quá 10 kg vải khô một lần giặt

Như vậy, trường hợp Công ty của bạn nhập khẩu Máy giặt tự động hoàn toàn, loại có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt từ Đức thì phả bắt buộc thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Khách hàng hỏi: Khi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt thì khi thực hiện thông quan sản phẩm có bắt buộc phải cần có giấy chứng nhận hợp quy hay không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư 01/2009 /TT-BKHCN thỉ đối với máy giặt không thuộc danh mục hàng hóa phải gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) phải được công bố hợp quy khi sản xuất, nhập khẩu. Vì vậy khi công ty bạn thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt thì không phải đăng ký hợp quy sản phẩm. 

Khách hàng hỏi: Công ty chúng tôi thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt với số lượng là 100 chiếc. Hiện tại lô hàng đó đã được Công ty làm thủ tục đưa hàng về kho để bảo quan nhưng chưa làm thủ tục thông quan. Vậy khi làm thủ tục thông quan lô hàng trên thì có bắt buộc phải thực hiện đăng ký dán nhãn năng lượng lên Bộ Công thương trước hay không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6772/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan. Do đó, hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Như vậy để làm thủ tục thông quan cho lô hàng nhập khẩu máy giặt thì công ty bạn chỉ cần cung cấp phiếu kiểm nghiệm hiệu xuất năng lương và không phải xuất trình thêm công văn dán nhãn năng lượng.

Khách hàng hỏi: Vào tháng 4/2020 Công ty tôi có nhập khẩu một Lô hàng máy giặt, công ty tôi đã đem đi thử nghiệm hiệu suất năng lượng, và cũng làm công văn dán nhãn năng lượng. Đầu tháng 7/2020 Công ty có như cầu muốn nhập khẩu thêm lô hàng máy giặt với chủng loại, model, xuất xứ giống như lô hàng ban đầu thì có phải thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng và đăng ký hợp quy sản phẩm nữa không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Đối với model sản phẩm của bên bạn đã thực hiện thủ tục thử nghiệm hiệu suất năng lượng và làm hồ sơ dán nhãn năng lượng tại Bộ công thương lần đầu rồi thì sau đó các lô hàng sau khi bạn nhập model của sản phẩm đó về thì bên bạn không cần phải thực hiện thủ tục thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng cho các lần tiếp theo nữa mà hoàn toàn co thể sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất và kết quả xác nhận dán nhãn năng lượng cho model sản phẩm đó để thực hiện thông quan.

Trong trường hợp nếu kết quả thử nghiệm của bạn còn thời hạn 6 tháng kể từ ngày có kết quả thử nghiệm thì bạn có thể dùng kết quả này để xuất trình với hải quan còn nếu kết quả thử nghiệm đã quá 6 tháng thì nộp công văn xin xác nhận với Bộ Công thương đã công bố dán nhãn năng lượng tại Bộ công thương và Bộ công thương có xác nhận cho bên bạn khi đó bạn lấy xác nhận của Bộ Công thương để thực hiện thông quan hàng hóa.

Khách hàng cần cung cấp


Thông tin cần cung cấp

- Thông tin về số lượng hàng hóa

- Thông tin về đơn vị sản xuất

- Thông tin về đơn vị nhập khẩu

- Thông tin về cửa khẩu nhập hàng hóa

Tài liệu cần cung cấp

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hợp đồng mua bán (Sales contract)

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)

- Vận tải đơn (Bill of lading)

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O form E, C/O form D,…)

- Nhãn phụ của sản phẩm

Công việc của chúng tôi


- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục nhập khẩu máy giặt

- Hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lương cho máy giặt

- Nhận tài liệu từ quý khách hàng

- Đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy giặt

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

- Hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục nhập khẩu máy giặt

- Thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước

- Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược