Menu Hotline: 0989.869.523

Thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ

Hiện nay. nhiệt độ đang ngày càng một nóng lên, chính vì vậy nhu cầu sử dụng điều hòa của con người ngày càng một tăng cao. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thì đã có nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực điện và năng lượng đã tiến hành thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ. Vậy thủ tục để nhập khẩu điều hòa nhiệt độ là như thế nào.

Luật tư vấn P&P xin cung cấp tới quý khách hàng thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ

Cơ sở pháp lý


- Luật Hải quan 2014

- Nghị định 08/2015/NĐ-CP

- Thông tư 07/2018/BKHCN

- Thông tư 07/2017/TT-BKHCN

- Thông tư 38/2015/TT-BTC

- Thông tư 36/2016/TT-BTC

- Quyết định 04/2017/QĐ-TTg

Điều hòa nhiệt độ thuộc mã HS nhập khẩu nào?


Theo như quyết định số 3810/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ thì tại phụ lục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ

+ Công suất làm mát không quá 26,38 Kw có mã HS 8415.10.10

+ Công suất làm mát không quá 21,10 Kw có mã HS 8415.81.93

+ Công suất làm mát không quá 26,38 Kw có mã HS 8415.82.91

Vì sao phải thực hiện nhập khẩu điều hòa nhiệt độ


Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 08/2015/NĐ-CP

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý, văn hóa phẩm, di vật, cổ vật, bảo vật, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; các vật phẩm khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan;

- Phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sông xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

- Hàng hóa được thông quan, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan.

Điều kiện để thực hiện thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ


- Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt, sử dụng trong gia dụng và các mục đích tương tự (có giới hạn dòng điện không quá 25A; không bao gồm các sản phẩm sử dụng điện 3 pha) Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan

- Điều hòa nhiệt độ phải đáp ứng tiêu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự” và Quy chuẩn quốc ký thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN

- Hàng hóa nhập khẩu cần có đầy đủ nhãn mác theo quy định hiện hành

Nội dung nhãn mác trên hàng tối thiểu cần bao gồm:

+ Tên hàng hóa

+ Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

+ Xuất xứ hàng hóa

+ Model, mã hàng hóa (nếu có)

Để làm thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ tại cơ quan hải quan cần có những giấy tờ nào?


Để được thông quan máy điều hòa nhiệt độ khi nhập khẩu về thì cần có những giấy tờ sau:

- Bản đăng ký kiểm tra chất lượng có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu hoặc Công văn xác nhận đã đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng

- Giấy chứng nhận công bố hợp quy 

Quy trình để thực hiện thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ


Bước 1: Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm

Yêu câu thực hiện

- Mặt hàng điều hòa nhiệt độthuộc hàng hóa quản lý của Bộ khoa học và công nghệ, khi nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra chất lượng (Thông tư 27/2012/TT-BKHCN và Thông tư 07/2017/TT-BKHCN)

- Với điều hòa có công suất không quá 26,38 kw hoặc 21,10 kw thì cần thực hiện: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan. (Quyết định 3810/QĐ-BKHCN )

Thành phần hồ sơ gồm:

- 04 bản Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu).

- Bản photocopy các giấy tờ sau: Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hoá (nếu có) kèm theo (Packing list).

- Một hoặc các bản sao có chứng thực hoặc photo kèm bản chính đối chiếuchứng chỉ chất lượng (trong trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì bản sao có chứng thực).

- Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Loading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nêu có); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có)”.

Người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thẩm quyền đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi thực hiện thủ tục nhập khẩu diều hòa nhiệt độ

Thời gian thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và phù hợp: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra phải ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng

Bước 2: Thực hiện kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu điều hòa nhiệt độ tại các Trung tâm kiểm nghiệm đã được cấp phép bởi Bộ Công thương

Yêu cầu thực hiện

- Theo Quyết định 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, khi nhập khẩu cần phải thử nghiệm hiệu suất năng lượng

Các loại điều hòa nhiệt độ phải thực hiện kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng

 Theo TCVN 7830:2015 các loại Máy điều hòa nhiệt độphải thực hiện kiểm tra Hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng bao gồm:

- Các loại Máy điều hòa nhiệt độkhông ống gió sử dụng máy nén – động cơ kiểu kín và giàn ngưng tụ làm mát bằng không khí, một cụm hoặc hai cụm, có hoặc không có biến tần có năng suất lạnh danh định đến 12000 W (41000 BTU/h)

- Máy điều hòa nhiệt độcó ống gió có năng suất lạnh danh định nhở hơn 8000 W và được thiết kế để làm việc ở áp suất tĩnh bên ngoài nhỏ hơn 25Pa

Các loại máy điều hòa nhiệt độ không phải thực hiện kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng

- Máy điều hòa không khí làm mát bằng nước (máy làm mát)

- Loại có ống gió có năng suất lạnh danh định từ 8000 W trở lên

- Loại không ống gió từ 12000 W (41000 BTU/h) trở lên

- Loại xách tay,

- Loại đứng sàn

- Loại âm trần

- Loại có 3 cụm trở lên

- Loại sử dụng điện áp 3 pha

Thực hiện kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu: Doanh nghiệp nhập khẩu mang mẫu ứng với từng model 

Sau khi có kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng, doanh nghiệp nộp hồ sơ cùng với xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng để được thông quan.

Bước 3: Thực hiện đăng ký hợp quy cho sản phẩm

Quy định về giấy chứng nhận hợp quy

- Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (đã sửa đổi tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:

- Sau khi đã thực hiện kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng tại các trung tâm, đơn vị kiểm nghiệm thì tiến hành đăng ký hợp quy cho sản phẩm

Hồ sơ chứng nhận hợp quy

- Mẫu đề nghị được chứng nhận hợp quy

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy thành lập doanh nghiệp

- Bản kết quả thử nghiệm của sản phẩm được cấp bởi các đơn vị có thẩm quyền

- Các tài liệu, thông số kỹ thuật của sản phẩm

- Các tài liệu có liên quan khác

Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký chứng nhận hợp quy cho điều hòa nhiệt độ sẽ có giá trị trong vòng 3 năm, nên các các lô hàng tiếp theo cùng loại model sẽ không phải thực hiện đăng ký hợp quy nữa.

Bước 4: Thực hiện thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ (Khai hải quản)

Quy định về điều kiện để thông quan đối với điều hòa nhiệt độ

- Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6772/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan. Do đó, hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Hồ sơ để thực hiện thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ

- Hợp đồng mua bán (Sales contract)

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)

- Vận tải đơn (Bill of lading)

- Tờ khai hải quan điện tử

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O form E, C/O form D,…)

- Phiếu kiểm nghiệm hiệu suất năng lương

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp quy

Thẩm quyền và thời gian tiến hành khai hải quan cho máy điều hòa nhiệt độ

- Thẩm quyền thực hiện thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ

+ Hồ sơ hải quan được nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan tại trụ sở cơ quan hải quan.

- Thời gian tiến hành thực hiện thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu

Bước 5: Đăng ký dán nhãn năng lượng và thực hiện dán nhãn năng cho sản phẩm điều hòa nhiệt độ

Nhãn năng lượng cho điều hòa nhiệt độ là nhãn năng lượng so sánh

Quy định về dán nhãn năng lượng

- Theo quy định tại quyết định 04/2017/QĐ-TTg quy định sản phẩm điều hòa nhiệt độ phải thực hiện đăng ký dán nhãn năng lượng

- Mặt khác theo quy định khoản 1 Điều 5 Thông tư 36/2016/TT-BCT Trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra thị trường, doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu phương tiện, thiết bị đó phải lập 01 bộ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và gửi về Bộ Công Thương.

Thành phần hồ sơ xin dán nhãn năng lượng cho sản phẩm điều hòa nhiệt độ sau khi thực hiện thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt đô

- Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu

- Kết quả thử nghiệm do tổ chức thử nghiệm cấp cho model sản phẩm;

- Tài liệu chứng minh phòng thử nghiệm nước ngoài đã đáp ứng đủ Điều kiện (Đối với trường hợp việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm nước ngoài);

- Mẫu nhãn năng lượng dự kiến.

- Nhãn phụ của sản phẩm

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thẩm quyền đăng ký dán nhãn năng lượng

- Vụ tiết kiểm năng lượng và phát triển bền vững - Bộ Công Thương

- Thời gian thực hiện đăng ký dán nhãn năng lượng: 03-05 ngày làm việc

Thực hiện dán nhãn năng lượng cho điều hòa nhiệt độ

- Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm nồi cơm điện đến Bộ Công Thương và có xác nhận của Bộ Công thương về việc đơn vị đã thực hiện thủ tục đăng ký dãn nhãn năng lượng thì đơn vị, doanh nghiệp được tự thực hiện việc dán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm nồi cơm điện đã đăng ký. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

Một số câu hỏi của khách hàng liên quan đến thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ


Khách hàng hỏi: Công ty tôi nhập khẩu khoản 300 máy điều hòa nhiệt độ từ Nhật Bản về để phân phối cho các siêu thị điện máy (các máy điều hòa này cùng chủng loại và model). Hiện nay hàng đã về tới Cảng Sài Gòn. Tôi được biết muốn là thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ thì phải được kiểm tra chất lượng hàng hóa và kiểm tra hiệu suất năng lượng và làm hợp quy cho sản phẩm thì mới được thông quan. Vậy tôi có thể làm thế nào để thực hiện việc đem mẫu đi kiểm nghiệm và làm hợp quy để thông quan hàng hóa được không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC Việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa thực hiện việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu theo đó, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ sau:

+ Văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

+ Các giấy tời sau: Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng 1 bản gốc; Hóa đơn thương mại (Commercial invoice), Quy cách đóng gói (Packing list): 1 bản chụp, Vận tải đơn (House Bill): Gốc hoặc bản chụp, Chứng nhận xuất xứ (C/O): Bản gốc, Giấy giới thiệu, lệnh,…

+ Văn bản cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết thực hiện hành động khắc phục trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để muốn lấy mẫu đi kiểm nghiệm hiệu suất năng lương và làm hợp quy thì công ty bạn sẽ phải làm thủ tục đưa hàng về kho bảo quản.

Trông trường hợp: Nếu Công ty bạn có sẵn mẫu tại Việt Nam với mode và chủng loại giống như lô hàng mà Công ty bạn đang nhập khẩu thì bạn có thể mang sản phẩm đó đi thử nghiệm Hiệu suất năng lượng. Sau khi có phiếu kiểm nghiệm thì Công ty bạn nộp cùng khi khai hải quan để thông quan mà không cần phải làm thủ tục đem hàng về kho bảo quản.

Khách hàng hỏi: Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm (INDUSTRIAL AIR COOLED SREW CHILLER) dùng để lắp đặt trên các tòa nhà cao tầng, máy mới 100%. Với mặt hàng này, công ty chúng tôi có phải cần xin giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chất lượng nhà nước,... không?

Luật tư vấn P&P trả lời: Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mặt hàng “Điều hòa không khí (có giới hạn dòng điện trên mỗi pha không quá 25A)” có mã HS 8415.10.10 thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (đã sửa đổi tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:

“Điều 12 Nguyên tắc công bố hợp quy:

3. Hoạt động công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Thông tư này là việc tổ chức, cá nhân thực hiện quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu”.

Như vậy, Trường hợp công ty bạn nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm (INDUSTRIAL AIR COOLED SREW CHILLER) dùng để lắp đặt trên các tòa nhà cao tầng, máy mới 100% thì thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan và phải thực hiện kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng và công bố hợp quy sản phẩm.

Khách hàng hỏi: Công ty tôi muốn nhập khẩu thêm một 100 sản phẩm điều hòa nhiệt độ cùng model và chủng loại, cùng xuất xứ giống với lô hàng trước (Trước đó công ty tôi đã nhập khẩu 200 sản phẩm máy điều hòa nhiệt độ). Lô hàng trước đó đã thực hiện kiểm nghiệm hiệu suât năng lương, công bố hợp quy và dán nhãn năng lượng.

Luật tư vấn P&P trả lời: Đối với model sản phẩm của bên bạn đã thực hiện thủ tục thử nghiệm hiệu suất năng lượng và làm hồ sơ dán nhãn năng lượng tại Bộ công thương lần đầu rồi thì sau đó các lô hàng sau khi bạn nhập model của sản phẩm đó về thì bên bạn không cần phải thực hiện thủ tục thử nghiệm hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng cho các lần tiếp theo nữa mà hoàn toàn co thể sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất và kết quả xác nhận dán nhãn năng lượng cho model sản phẩm đó để thực hiện thông quan.

Trong trường hợp nếu kết quả thử nghiệm của bạn còn thời hạn 6 tháng kể từ ngày có kết quả thử nghiệm thì bạn có thể dùng kết quả này để xuất trình với hải quan còn nếu kết quả thử nghiệm đã quá 6 tháng thì nộp công văn xin xác nhận với Bộ Công thương đã công bố dán nhãn năng lượng tại Bộ công thương và Bộ công thương có xác nhận cho bên bạn khi đó bạn lấy xác nhận của Bộ Công thương để thực hiện thông quan hàng hóa.

Khách hàng cần cung cấp


Thông tin cần cung cấp

- Thông tin về số lượng hàng hóa

- Thông tin về đơn vị sản xuất

- Thông tin về đơn vị nhập khẩu

- Thông tin về cửa khẩu nhập hàng hóa

Tài liệu cần cung cấp

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Hợp đồng mua bán (Sales contract)

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)

- Vận tải đơn (Bill of lading)

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O form E, C/O form D,…)

- Nhãn phụ của sản phẩm

Công việc của chúng tôi


- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ

- Hỗ trợ quý khách hàng thực hiện kiểm nghiệm hiệu suất năng lương và công bố hợp quy cho điều hòa nhiệt độ

- Nhận tài liệu từ quý khách hàng

- Đăng ký dán nhãn năng lượng cho điều hòa nhiệt độ

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

- Hỗ trợ quý khách hàng thực hiện thủ tục nhập khẩu điều hòa nhiệt độ

- Thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước

- Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: Lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược