Menu Hotline: 0989.869.523

Thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác quận ?

Căn cứ pháp lý:


- Luật doanh nghiệp 2014

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP

- Thông tư 95/2016/TT-BTC

 

Thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác quận ?

 

Trụ sở công ty là gì ? ( hay còn gọi là trụ sở chính công ty)?


Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Lưu ý: Khi lựa chọn trụ sở của mình ở chung cư, doanh nghiệp cần chú ý:

– Trường hợp căn hộ nằm trong nhà chung cư có mục đích để ở thì doanh nghiệp không được phép đặt làm trụ sở doanh nghiệp.

– Trường hợp căn hộ nằm trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp và căn hộ đó thuộc khu vực được phép kinh doanh thì mới có thể sử dụng để làm trụ sở doanh nghiệp.

Khi được phép đặt trụ sở tại căn hộ đó, doanh nghiệp cần xuất trình các tài liệu chứng minh nhà chung cư mà mình đang sử dụng là “nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp”, hợp đồng thuê nhà hoặc bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ … để được Phòng đăng ký kinh doanh xem xét chấp nhận hồ sơ.

Cách đặt địa chỉ công ty trụ sở chính công ty theo quy định Luật doanh nghiệp

Ví dụ:  Địa chỉ đăng ký đúng công ty TNHH Luật tư vấn P&P Việt Nam sẽ phải kê khai chính xác như sau:

Trụ sở chính công ty:  số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( Số 09, liền kề 22, Khu đô thị phú lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

Chuyển trụ sở công ty khác quận là gì ?


Chuyển trụ sở công ty khác quận là việc công ty thay đổi trụ sở chính kinh doanh và việc thay đổi trụ sở đó phải đáp ứng được điều kiện về trụ sở chính được phép đăng ký hoạt động. Ngoài ra, doanh nghiệp phải làm thủ tục chốt thuế và thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty lên phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư Tp tỉnh, trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Ví dụ: Công ty TNHH A thay đổi trụ sở từ quận Hoàn Kiếm --) sang quận Hà Đông thì phải làm thủ tục chốt thuế tại Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm. Sau khi hoàn tất thủ tục chốt thuế tại Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm thì doanh nghiệp làm bộ hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty lên phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Vì sao phải làm thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác quận?


Thứ nhất, căn cứ Khoản 1 Điều 40 đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế”.

Thứ hai, căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi”

Trường hợp doanh nghiệp không làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

Các bước của thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác quận?


Bước 1: Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ về thuế tại chi cục thuế cũ

Các công việc của doanh nghiệp:

- Rà soát nộp lại các tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN,báo cáo tài chính năm, quyết toán TNCN (nếu có).

- Nộp đủ số tiền thuế còn nợ;

- Đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân)

- Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời Điểm thay đổi trụ sở trùng với thời Điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp Luật.

- Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến.

===) Như vậy để làm được thủ tục chốt thuế tại chi cục thuế cũ thì doanh nghiệp phải hoàn thành hết toàn bộ nghĩa vụ thuế tại cơ quan đó.( gồm các khoản nợ thuế và nợ tờ khai thuế)

Chuẩn bị một bộ hồ sơ thuế để nộp lên chi cục thuế cũ

Hồ sơ gồm:

  • Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận
  • Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở
  • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển trụ sở khác quận.
  • Mẫu 08 (có đính kèm bên dưới)
  • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.
  • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi

Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời Điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Bước 2: Làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lên phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP nơi công ty đặt trụ sở

Hồ sơ gồm:

-Thông báo 09-MST ( chính là tờ xác nhận thông báo của chi cục thuế chuyển đi ở bước 1).

- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục ĐKDN

Quy trình thực hiện

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ chuyển trụ sở công ty khác tỉnh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.

- Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Thẩm quyền

- Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty dự định đặt trụ sở mới

Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến căn cứ hồ sơ chuyển địa Điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý người nộp thuế.

Một số công việc cần lưu ý khi chuyển trụ sở chính đến quận mới?


Treo biển công ty:

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp công ty có nghĩa vụ gắn tên tại trụ sở chính. Tên doanh nghiệp được gắn trên biển hiệu doanh nghiệp. Việc treo biển hiệu doanh nghiệp cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Việc treo biển hiệu là nghĩa vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp, Vì thế, doanh nghiệp nào vi phạm quy định này, trường hợp doanh nghiệp không treo biển công ty sẽ bị xử phạt Điều 34 Nghị 50/2016/NĐ-CP " Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính"

Lưu ý: Trên thực tế, sau khi nhận được dữ liệu doanh nghiệp được chuyển địa chỉ trụ sở sang địa bàn mình quản lý, cơ quan thuế có thể xuống kiểm tra bất ngờ xem doanh nghiệp có hoạt động thực tế tại địa chỉ trụ sở chuyển đến. Trường hợp doanh nghiệp không treo biển và không có hoạt động tại đó thì cơ quan thuế sẽ làm thủ tục đóng mã số thuế của doanh nghiệp.

Các câu hỏi thường gặp của khách hàng về thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác quận ?


Câu hỏi: Công ty tôi mới thành lập tháng 6/2020 chưa phát sinh doanh thu, cũng chưa làm thủ tục phát hành hóa đơn thì có chuyển trụ sở khác quận được không?

Luật P&P trả lời: Công ty bạn mới thành lập thì việc chuyển trụ sở công ty càng thuận tiện tại chi cục thuế cũ. Nếu mới thành lập tháng 6/2020 mà chưa phát sinh doanh thu và cũng chưa làm thủ tục phát hành hóa đơn thì bạn chỉ cần làm nộp tờ khai thuế môn bài và lệ phí môn bài theo đúng quy định pháp luật và làm theo các bước hướng dẫn bên trên của chúng tôi là được. Cụ thể như sau:

 

Trường hợp

Thời hạn khai lệ phí

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp

Khai lệ phí môn bài một lần khi doanh nghiệp mới ra hoạt động kinh doanh

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bất đầu hoạt động sản xuất kinh doanh

Chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm

Trường hợp doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

 

  1. Mức nộp lệ phí môn bài

STT

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Lệ phí môn bài (VNĐ)

1

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

02 triệu đồng/ năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 triệu đồng/ năm

 

Lưu ý:

Những doanh nghiệp thành lập 06 tháng đầu năm: Phải nộp thuế môn bài cả năm.

Doanh nghiệp nào thành lập 06 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Sẽ phải nộp 50% số thuế môn bài cho 1 năm.

Khách hàng hỏi: Sau khi nhận được thông báo 09-MST của chi cục thuế cũ thì nhưng muốn tiếp tục hoạt động ở chi cục cũ và không chuyển trụ sở chính nữa thì có được không?

Luật P&P trả lời: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này, nếu người nộp thuế không thực hiện chuyển địa Điểm thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế nơi chuyển đi và nơi chuyển đến, nêu rõ lý do và đề nghị tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn cũ.

Để thuận tiện cho việc chuyển trụ sở công ty khác quận mà không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Luật P&P sẽ hỗ trợ khách hàng trọn gói thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác quận.

Các giấy tờ khách hàng cần cung cấp liên quan Thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác quận?


-Thông tin địa chỉ trụ sở chuyển đến.

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: lienheluattuvan@gmail.com

 

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ      

                    Doanh nghiệp                            Tổ chức khác và cá nhân                      

Tên người nộp thuế: ...........................................................................................

Mã số thuế: ........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

- .....

 

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

- Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06

- ...

 

 

 

124 Lò Đúc-Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

 

 

 

 

Số tài khoản: 01011122334455

Tên ngân hàng: Vietcombank

...

 

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

                                                  ......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                        Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

 

 

 

Đối tác chiến lược