Menu Hotline: 0989.869.523

Đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế

Việc đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế hiện nay là thủ tục được rất nhiều khách hàng quan tâm, và gửi yêu cầu đến công ty chúng tôi. Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục đăng lý nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế. Để giải đáp thắc mắc trên của khách hàng bài viết sau Luật tư vấn P&P xin cung cấp tới khách hàng thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế.

Cơ sở pháp lý


- Luật sở hữu trí tuệ 2005

- Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC

Trang thiết bị y tế là gì? Đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế là gì?


* Theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP thì trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software) đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau đây:

- Được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau theo chỉ định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế để phục vụ cho con người nhằm một hoặc nhiều mục đích sau đây:

+ Chẩn đoán, ngăn ngừa, theo dõi, điều trị và làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp tổn thương, chấn thương;

+ Kiểm tra, thay thế, điều chỉnh hoặc hỗ trợ giải phẫu và quá trình sinh lý;

+ Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;

- Kiểm soát sự thụ thai;

+ Khử khuẩn trang thiết bị y tế, bao gồm cả hóa chất sử dụng trong quy trình xét nghiệm;

+ Cung cấp thông tin cho việc chẩn đoán, theo dõi, điều trị thông qua biện pháp kiểm tra các mẫu vật có nguồn gốc từ cơ thể con người.

- Không sử dụng cơ chế dược lý, miễn dịch hoặc chuyển hóa trong hoặc trên cơ thể người hoặc nếu có sử dụng các cơ chế này thì chỉ mang tính chất hỗ trợ để đạt mục đích quy định trên

* Đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế: Đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế là việc chủ sở hữu trang thiết bị y tế nộp đơn đề nghị đăng ký để được cấp văn bẳng bảo hộ cho nhãn hiệu của trang thiết bị y tế. Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu mà mình đăng ký, chủ sở hữu sẽ có các quyền theo quy định tại Điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Vì sao phải đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế?


Về cơ bản việc đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế không phải là thủ tục bắt buộc nhưng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu lại là rất cần thiết và là cơ sở để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu như sau:

- Chủ sở hữu nhãn hiệu đối với trang thiết bị y tế sẽ được độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm dịch vụ đã đăng ký, mọi hành vi xử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký đều có thể xác định là hành vi xâm phạm quyền với đối nhãn hiệu

- Chủ sở hữu có tiền đề để phát triển nhãn hiệu lâu dài trên cơ sở đã được đăng ký độc quyền và không sợ trong quá trình kinh doanh bị bên khác đăng ký hoặc sử dụng mất.

- Khi nhãn hiệu đã trở lên nổi tiếng hoặc sử dụng rộng rãi, chủ sở hữu có thể cho phép bên thứ 3 sử dụng và thu phí sử dụng

- Và quan trong hơn cả là Chủ sở hữu sẽ được pháp luật bảo vệ khi nhãn hiệu có dấu hiệu bị xâm phạm như có thể yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành xử lý hành vi xâm phạm khi phát hiện có bên khác vi phạm hoặc được chính cơ quan chức năng thông báo hành vi xâm phạm của bên khác

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế


Theo quy định tại Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ quy định Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

- Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác

Các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu


Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế và đăng ký bảo hộ thương hiệu cho trang thiết bị y tế có khác nhau không?


- Tên gọi đúng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ là thủ tục đăng ký nhãn hiệu 

- Trong đời sống hàng ngày thì chúng ta vẫn hay dùng thuật ngữ đăng ký thương hiệu cho một sản phẩm nhất định nào đó nhưng thực tế thì trong luật Sở hữu trí tuệ chưa có khái niệm " Thương hiệu" nhưng thương hiệu thực ra có phạm vi rộng hơn so với nhãn hiệu vì thương hiệu được hiểu là toàn bộ những giá trị thuộc về một công ty cho một sản phẩm nhất định, còn nhãn hiệu là một bộ phận nhỏ để nhận diện thương hiệu đó. 

---> Từ đó có thể thấy thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế với thủ tục đăng ký thương hiệu cho trang thiết bị y tế thực chất là một. Nó khác nhau do cách gọi của chúng ta mà thôi.

Những ai được thực hiện đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế?


- Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

- Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

- Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.

- Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế


- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện nhãn hiệu gồm: Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

- Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên gồm: Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên; Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế


- Thẩm quyền: Cục sở hữu trí tuệ

- Quy trình đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế: Sau khi cá nhân, tổ chức nộp nhận hồ sơ, cơ quan cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ tiếp nhận đơn nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Bước 1: Thẩm định hình thức đơn

+ Nếu đơn không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thực hiện Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối hoặc Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối

+ Nếu đơn hợp lệ cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

Bước 2: Công bố đơn

+ Đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ. Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đó. Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.

Bước 3: Thẩm định nội dung đơn

+ Đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định về nội dung nếu đơn đã được công nhận là hợp lệ. Thời gian thẩm định không quá 09 tháng

Bước 4: Cấp văn bằng bảo hộ

+ Đơn đăng ký nhãn hiệu không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 117 của Luật sở hữu trí tuệ và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Câu hỏi khách hàng thường gặp phải khi đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế


Khách hàng hỏi: Công ty cho tôi hỏi, hiện nay công ty tôi muốn đăng ký một nhãn hiệu cho 3 trang thiết bị y tế của công ty sản xuất. Công ty muốn để cả 3 trang thiết bị y tế này vào một đơn được không?

Luật P&P trả lời: Theo quy định tại quy định tại Khoản 4 Điều 101 Luật sở hữu trí tuệ 2005 “Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau”

Như vậy công ty bạn có thể đăng ký một nhãn hiệu cho 3 trang thiết bị y tế và để được cả 3 trang thiết bị y tế trong cùng một đơn

Khách hàng hỏi: Công ty cho tôi hỏi thời hạn của văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế là bao lâu?

Luật P&P trả lời: Văn bằng bảo hộ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam và có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Do đó, văn bằng bảo hộ không có hiệu lực mãi mãi. Tuy nhiên khi hết hiệu lực, chủ nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần cho văn bằng bảo hộ.

Khách hàng cần cung cấp


- Thông tin nhãn hiệu: Hình ảnh nhãn hiệu; hàng hóa dịch vụ muốn đăng ký nhãn hiệu

- Thông tin chủ sở hữu nhãn hiệu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh), CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)

Công việc của chúng tôi


- Tư vấn các thủ tục, vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho trang thiết bị y tế

- Nhận tài liệu từ quý khách

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh

- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

- Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược