Menu Hotline: 0989.869.523

Đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường

Việc tiến hành đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ hiện nay được rất nhiều chủ thể quan tâm. Vì đó là việc rất cần thiết để bảo về cho hàng hóa và dịch vụ của các chủ thể. Vậy việc đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường được thực hiện như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi trên, bài viết sau đây luật tư vấn P&P xin cung cấp tới khách hàng thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường

Cơ sở pháp luật


- Luật sở hữu trí tuệ 2005

- Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC

Sơn tường là gì? Nhãn hiệu là gì? Đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường là gì?


- Theo Wikipedia tiếng Việt “Sơn là bất kỳ chất lỏng, hoặc chất liệu mastic nào, sau khi sơn một lớp mỏng lên bề mặt, chuyển thành một màng cứng. Nó thường được sử dụng để bảo vệ, tạo màu sắc, hoặc cung cấp kết cấu cho các đối tượng. Sơn có thể được sản xuất hoặc mua với nhiều màu sắc và nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như màu nước, tổng hợp, v.v.. Sơn thường được lưu trữ, bán và ứng dụng như chất lỏng, nhưng hầu hết các loại sơn khô đi biến thành chất rắn”

- Theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”

- Đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường: Đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường là việc chủ sở hữu của Sơn tường nộp đơn đề nghị đăng ký để được cấp văn bẳng bảo hộ cho nhãn hiệu của Sơn tường. Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu mà mình đăng ký, chủ sở hữu sẽ có các quyền theo quy định tại Điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Vì sao nên đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường?


Về cơ bản việc đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường không phải là thủ tục bắt buộc nhưng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu lại là rất cần thiết và là cơ sở để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu như sau:

- Chủ sở hữu nhãn hiệu đối với Sơn tường sẽ được độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm dịch vụ đã đăng ký, mọi hành vi xử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký đều có thể xác định là hành vi xâm phạm quyền với đối nhãn hiệu

- Chủ sở hữu có tiền đề để phát triển nhãn hiệu lâu dài trên cơ sở đã được đăng ký độc quyền và không sợ trong quá trình kinh doanh bị bên khác đăng ký hoặc sử dụng mất.

- Khi nhãn hiệu đã trở lên nổi tiếng hoặc sử dụng rộng rãi, chủ sở hữu có thể cho phép bên thứ 3 sử dụng và thu phí sử dụng

- Và quan trong hơn cả là Chủ sở hữu sẽ được pháp luật bảo vệ khi nhãn hiệu có dấu hiệu bị xâm phạm như có thể yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành xử lý hành vi xâm phạm khi phát hiện có bên khác vi phạm hoặc được chính cơ quan chức năng thông báo hành vi xâm phạm của bên khác

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường


Theo quy định tại Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ quy định Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

- Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác

Lưu ý: Nếu nhãn hiệu có các dấu hiệu sau đây sẽ không được đăng ký

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Những chủ thể nào được đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường?


Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì những đối tượng sau được tiến hành đăng ký nhãn hiệu sản hàng hóa, dịch vụ nói chung và Sơn tường nói riêng

- Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

- Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường


- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện nhãn hiệu gồm: Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

- Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên gồm: Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên; Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường


- Thẩm quyền: Cục sở hữu trí tuệ

- Trình tự thực hiện: Việc đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường được thực hiện qua các bước sau

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu có thể tự mình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc có thể nhờ  dịch vụ của bên Luật P&P thực hiện. Khi nộp hồ sơ, cần chuẩn bị một bộ hồ sơ cụ thể như trên và cần cung cấp các thông tin và giấy tờ cụ thể như sau. Kèm theo đơn đăng ký nhãn hiệu, quý khách hàng cần cung cấp đầy đủ các tài liệu sau:

- Danh mục sản phẩm dự định đăng ký nhãn hiệu;

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

- 01 mẫu nhãn hiệu (không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm);

- Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

-----> Sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đóng dấu tiếp nhận đơn trong đó có ghi ngày, tháng, năm tiếp nhận đơn và số đơn để theo dõi. Sau khi nộp hồ sơ tại bước này xong sẽ chuyển sang bước theo dõi đơn và chờ phản hồi từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận nếu có đủ các thông tin và tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 108 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu, cơ quan quản lý nhà nước tiến hành xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu qua từng giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

- Đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn bao gồm: các loại giấy tờ cần thiết; phân nhóm; phân loại đối tượng nêu trong đơn; quyền nộp đơn;… Trường hợp đơn đang ký hợp lệ thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ hoặc thực hiện thủ tục cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận và Sổ đăng ký quốc gia về sỏ hữu công nghiệp. Trường hợp đơn đăng ký thuộc một trong các trường hợp tại khoản 2 Điều 109 Luật sở hữu trí tuệ thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra thông báo từ chối nêu rõ lý do.

- Thời gian thẩm định hình thức: 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Giai đoạn 2: Công bố đơn đăng ký

- Trước thời điểm đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm bảo mật thông tin trong đơn

- Ý kiến của người thứ ba về việc cấp văn bằng bảo hộ. Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đó. Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.

- Thời gian công bố đơn đăng ký: 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Giai đoạn 3: Thẩm định nội dung

- Đơn đăng ký nhãn hiệu được công nhận là hợp lệ thì sẽ được công bố đồng thời cũng được thẩm định nội dung. Mục đích của thẩm định nội dung là để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho các đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. 

- Thời gian thẩm định nội dung: 12 tháng kể từ ngày nộp đơn

Giai đoạn 4: Cấp văn bằng bảo hộ và đăng bạ

- Đơn đăng ký nhãn hiệu không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ quy định tại Khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận và Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Quyền và nghĩ vụ của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu


- Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu:

+ Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

+ Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ;

+ Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

- Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu: Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục từ năm năm trở lên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại Điều 95 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Câu hỏi khách hàng thường gặp phải khi đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường


Khách hàng hỏi: Công ty cho tôi hỏi, Tôi là cá nhân và tôi muốn đăng ký nhãn hiện cho Sơn tường thuộc sở hữu của tôi được không?

Luật P&P Trả lời: Theo quy định tại Luật Sở hữu Trí tuệ có: " Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp"

Như vậy với quy định như trên thì bạn có thể tự mình đứng ra đăng ký nhãn hiệu cho Sơn tường của bạn

Khách hàng hỏi: Công ty cho tôi hỏi, hiện nay công ty tôi muốn đăng ký một nhãn hiệu cho 3 Sơn tường của công ty sản xuất. Công ty muốn để cả 3 Sơn tường này vào một đơn được không?

Luật P&P trả lời: Theo quy định tại quy định tại Khoản 4 Điều 101 Luật sở hữu trí tuệ 2005 “Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau”

Như vậy công ty bạn có thể đăng ký một nhãn hiệu cho 3 Sơn tường và để được cả 3 Sơn tường trong cùng một đơn

Khách hàng hỏi: Công ty cho tôi hỏi thời hạn của văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu cho Sơn tường là bao lâu?

Luật P&P trả lời: Văn bằng bảo hộ (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam và có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Do đó, văn bằng bảo hộ không có hiệu lực mãi mãi. Tuy nhiên khi hết hiệu lực, chủ nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần cho văn bằng bảo hộ.

Khách hàng hỏi: Công ty tôi đã được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu Sơn tường tại Việt Nam. Vậy nhãn hiệu này có được bảo hộ tại nước ngoài không?

- Nhãn hiệu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ thì có phạm vi bảo hộ trong lãnh thổ Việt Nam. Để nhãn hiệu được bảo hộ tại nước ngoài thì cá nhân, tổ chức cần thực hiện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại từng nước mà mình muốn được pháp luật nước đó bảo hộ.

- Việc đăng ký thương hiệu cho Sơn tường viện tại nước ngoài, Luật P&P khuyên khách hàng nên tiến hành đăng ký càng sớm càng tốt để giữ quyền của mình và cần đăng ký bảo hộ trước khi bán hoặc xuất khẩu sản phẩm của mình sang các quốc gia này để tránh việc sản phẩm gắn nhãn hiệu của khách hàng bị coi là xâm phạm nhãn hiệu đang được bảo hộ của các doanh nghiệp khác tại quốc gia đó cũng như tránh các tranh chấp về nhãn hiệu tại quốc gia đó làm cản trở kế hoạch kinh doanh.

Liên hệ với chúng tôi


Hotline: 0989.869.523

Email: lienheluattuvan@gmail.com

Đối tác chiến lược